Home
Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Olt
În cadrul Consiliului Județean Olt funcționeaza 6 comisii pe domenii de specialitate, în cadrul cărora se dezbat și avizează înainte de ședințele în plen proiectele de hotărâri aflate pe proiectul ordinii de zi.Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Olt, pentru mandatul 2020-2024, au fost stabilite prin Hotărârea nr. 150 din 05.11.2020 cu privire la: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt în principalele domenii de activitate.

 

 

În prezent structura comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Olt este următoarea:

 

a. Comisia pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat, prescurtat COMISIA pentru BUGET – FINANȚE:

- BĂRBULETE Ion Adrian - Președinte
- POPESCU Constantin - Secretar
- NEDELEA Ioan
- CIUCU Gheorghe Alin Sorin
- GHENCEA Gigi-Nicolae

 

 

b. Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, prescurtat: COMISIA pentru URBANISM:

- PRUNĂ Toma - Președinte
- ȘOFARU George – Secretar
- BONDRESCU Ion-Lucian
- CĂLEALĂ Dumitru
- DUMITRESCU Viorel

 

 

c. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii, prescurtat: COMISIA JURIDICĂ:

- VITAN Nicolae - Președinte
- GĂLAN Valeria – Secretar
- BUTNARIU Cristian
- MATEI Bogdan-Daniel-Florin
- VOICU Ion

 

 

d. Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte, prescurtat COMISIA pentru CULTURĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT:

- HĂU Ilie - Președinte
- VLAD Iulia-Daniela - Secretar
- POSTELNICU Dorin-Teodor
- ANGHEL Marian-Viorel
- BUJGOI Gheorghe

 

 

e. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț, prescurtat COMISIA pentru AGRICULTURĂ:

- MARINESCU Emil-Vergilius - Președinte
- IORDACHE Adrian - Secretar
- ALEXE Ciprian-Florentin
- GIUREA Cătălin-Petrișor
- NICOLESCU Gabriel-Florin

 

 

f. Comisia pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, prescurtat: COMISIA pentru MUNCĂ:

- GHEORGHE Ionel-Cristian - Președinte
- MATEI Mariana - Secretar
- VASILE Mirela
- CRUŞOVEANU Ionel-Bogdan
- STERIE Ilie

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei