Home
Orasul Corabia

Orasul Corabia, situat in partea de sud a judetului Olt, pe malul stang al Dunarii, a fost infiintat in 1871 prin Legea fondarii orasului Corabia, promulgata de regele Carol, pornind de la necesitati strict economice, Corabia fiind asezata intr-o pozitie favorabila comertului.
Industria locala s-a dezvoltat in directia prelucrarii pieilor, a firelor si fibrelor sintetice, a productiei obiectelor din metal si subansamble pentru diferite unitati industriale din tara.
Populatia stabila dupa domiciliu si sexe la 1.07.2013, conform Directiei Judetene de Statistica Olt, a fost18361 de locuitori din care masculin:8864 si feminin: 9497.

NOTĂ EXPLICATIVĂ:
Populaţia la 1 iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei României.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei