Home
Sedința ordinară C.J. Olt - 27 februarie 2020
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 35/20.02.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 1854/20.02.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi
1.Proiect de hotarare
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2020
2.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Olt
3.Proiect de hotarare
privind aprobarea contractării si garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
4.Proiect de hotarare
pentru modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
5.Proiect de hotarare
cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite laCampionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 2019
6.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești-Olt”
7.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal”
8.Proiect de hotarare
cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
9.Proiect de hotarare
pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
10.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2020
11.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2020
12.Proiect de hotarare
cu privire la înființarea unor posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
13.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație, precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023
14.Proiect de hotarare
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Tufeni, a unor părți din zoneledrumurilor județene DJ 679 și DJ 703
15.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
16.Proiect de hotarare
cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
17.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
18.Proiect de hotarare
cu privire la: emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetulConsiliului Local Ipotești, județul Olt pentru anul 2020
19.Proiect de hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.110/28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
20.Proiect de hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 113/28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
21.Proiect de hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.112/28.06.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect
22.Proiect de hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66 din 24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
23.Proiect de hotarare
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.191 din 28.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial “Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
24.Proiect de hotarare
cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Casele de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
25.Proiect de hotarare
cu privire la aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu
Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 14.02.2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei