Home
Sedinta extraordinara CJ Olt - 10 octombrie 2019
Dispozitie convocare sedinta extraordinara de indata in data de 10 octombrie 2019
Anexa la dispozitie convocare sedinta extraordinara de indata in data de 10 octombrie 2019
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2019
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt"
Anexa 1 la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt"
Anexa 2 la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt"
Referat de aprobare la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt"
Raport de specialitate la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt"
Proces - Verbal încheiat în şedinţa ordinară a CJ Olt din data de 26 septembrie 2019
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei