Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 28 ianuarie 2021
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Propuneri, întrebări, interpelări.
 
 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 16 din 21.01.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2021
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 708/21.01.2021 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 28 ianuarie 2021
Informarea nr. 727 din 22.01.2021 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare convocate a Consiliului Județean Olt din data de 28 ianuarie 2021
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei