Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 28 martie 2024
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, aprobarea emiterii licențelor de traseu, precum și cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie pentru biletele și abonamentele practicate de asocierea declarată câștigătoare  în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, pentru grupa 10 din  Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 31.12.2028
17
18
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2
3
4

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 272 din 21.03.2024 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 28 martie 2024
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3398/21.03.2024 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 28 martie 2024
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3747/28.03.2024 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 28 martie 2024
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei