Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 30 aprilie 2020
ORDINEA DE ZI:
 Procesul-Verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Olt din data de 03.04.2020, convocată de îndată
1Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2020
2Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
3Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2020
4Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deținut
5Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
6Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2020
7Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași, pentru anul 2020
8Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt  nr. 129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficientei energetice la Biblioteca Județeana Olt „Ion Minulescu“” și a cheltuielilor legate de proiect
9Proiect de hotărâre pentru suspendarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, pe perioada stării de urgență instituite conform legii
10Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Băbiciu” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Îngrijire și Asistență Băbiciu”
11Proiect de hotărâre pentru: modificarea Capitolului VIII din Ghidul solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020
12Proiect de hotărâre pentru suspendarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pe perioada stării de urgență instituite conform legii
13Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020
14Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 42/29.03.2012
15Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 546, DJ 546D și DJ 677 din domeniul public al județului Olt în domeniul public al statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul Expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, lot 2, județul Olt
16Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2020
17Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul I 2020
18Propuneri, întrebări, interpelări.

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 94/23.04.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 4118/30.04.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare
Informare privind luarea unor masuri in legatura cu desfasurarea sedintei ordinare a CJ Olt din data de 30 aprilie 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei