Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 30 august 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Vivi-Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,36, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a procedurii de analizare a noului proiect de management al domnului Vivi-Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de analiză a noului proiect de management al domnului Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, a secretariatului comisiei de analiză și a comisiei de soluționare a contestațiilor
12
13
14
15
16
17
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, aprobarea emiterii licențelor de traseu, precum și cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie pentru biletele și abonamentele practicate de operatorii de transport declarați câștigători în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, în baza Programului de transport județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 31.12.2028

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 344 din 23.08.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 30 august 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 9923/24.08.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 august 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 10123/29.08.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 august 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei