Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 30 martie 2022
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 82 din 23.03.2022 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3260/24.03.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 martie 2022
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 3494/29.03.2022 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotarare înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 30 martie 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei