Home
Municipiul Slatina
Slatina a fost atestata documentar pentru prima data in epoca medievala, la 20 ianuarie 1368 printr-un act oficial: Vladislav I Voicu acorda scutire de vama la Slatina tuturor negustorilor brasoveni.

Municipiul Slatina este situat in zona de nord a judetului Olt, pe valea raului Olt, pe ultimele coline ale Platformei Cotmeana, la contactul ei cu Campia Slatinei.
Clima apartine tipului temperat continental, ce este exprimat de valorile anuale ale temperaturii anului (10,6 ºC) si precipitatii medii anuale cu valori sub 515,7 mm.
Principalul potential economic al localitatii este concentrat in trei zone industriale:
- Zona industriala Nord-est Gara cu industria de aluminiu (S.C. ALRO S.A. Slatina);
- Zona industriala Sud Draganesti-Olt are in principal partea de prelucrare a aluminiului din cadrul S.C. ALRO S.A.;
- Zona industriala Nord-Vest Tudor Vladimirescu-Streharet cuprinde mai multe unitati de prestari servicii, depozite, unitati de constructii si transport rutier.
Pe teritoriul municipiului Slatina sunt numeroase baze de constructii civile si industriale: S.C. SCADT SA, S.C. GRUP PRIMACONS SRL, S.C. ROLMIS SRL, S.C. CONDOR PADURARU SRL, S.C. Pirelli Tyres Romania S.A., S.C. Cord Romania S.A.
Populatia stabila din Mun.Slatina
Populatia stabila dupa domiciliu si sexe, la 1.07.2013, conform Directiei Judetene de Statistica Olt, a fost 75.219 de locuitori din care masculin: 36087 si feminin: 39132.

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ:
Populaţia la 1 iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei României.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei