Home
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt

Str. Ec. Teodoroiu, nr.8B, Slatina, Jud. Olt
Tel: 0349/805.855
Fax: 0349/855.856
E-mail:
cjraeolt@yahoo.com
Director - Andronie Elena-Nineta
Director adjunct - Stroiuleasă Loredana Mihaela

Raport activitate pe anul 2018 al Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei