Home
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt

„Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt este o instituție în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de solicitanți: elevi, părinți, cadre didactice, comunitate. Misiunea instituţiei este de a asigura un cadru optim pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor prin oferirea de resurse umane, informaţionale şi de consiliere psiho-educaţională tuturor beneficiarilor serviciilor noastre concretizată prin: facilitarea adaptării elevilor la mediul şcolar şi social, centrarea şi adaptarea şcolii la nevoile elevului cu scopul de a creşte şansele de reuşită a demersurilor instructiv-educative, a demersurilor de integrare socio-profesională adecvată fiecărui elev.

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENŢĂ EDUCAȚIONALĂ OLT
Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, Jud. Olt
Tel: +4 0349805855
Fax: +4 0349855856
E-mail: cjraeolt@yahoo.com
Director: ANDRONIE Elena Nineta ”

Raport de activitate Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt pe anul 2023
Raport de activitate Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt pe anul 2022
Raport de activitate Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt pe anul 2021
Raport de activitate Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt pe anul 2020
Raport activitate pe anul 2019 al Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt
Raport activitate pe anul 2018 al Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt
Raport activitate pe anul 2017 al Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt
Raport activitate pe anul 2016 al Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei