Home
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt

„Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt este o instituție în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de solicitanți: elevi, părinți, cadre didactice, comunitate. Misiunea instituţiei este de a asigura un cadru optim pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor prin oferirea de resurse umane, informaţionale şi de consiliere psiho-educaţională tuturor beneficiarilor serviciilor noastre concretizată prin: facilitarea adaptării elevilor la mediul şcolar şi social, centrarea şi adaptarea şcolii la nevoile elevului cu scopul de a creşte şansele de reuşită a demersurilor instructiv-educative, a demersurilor de integrare socio-profesională adecvată fiecărui elev.

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENŢĂ EDUCAȚIONALĂ OLT
Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, Jud. Olt
Tel: +4 0349805855
Fax: +4 0349855856
E-mail: cjraeolt@yahoo.com
Director: ANDRONIE Elena Nineta ”

Raport activitate pe anul 2018 al Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei