Home
Școala Profesională Specială Balș

„Școala Profesională Specială Balș este unitate de învățământ special, organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), precum şi în conformitate cu standardele cuprinse în documente naţionale şi internaţionale. Nivel de învățământ: profesional special

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BALŞ
Adresa: Oraş Balş, Str. N. Bălcescu, Nr. 211 B, jud. Olt
Tel:  + 4 0249452808
E-mail: spsbalsolt@yahoo.ro

Director: Dumitru Anton ”

Raport de activitate Școala Profesională Specială Balș pe anul 2023
Raport de activitate Școala Profesională Specială Balș pe anul 2022
Raport de activitate Școala Profesională Specială Balș pe anul 2021
Raport de activitate Școala Profesională Specială Balș pe anul 2020
Raport activitate pe anul 2019 al Scolii Profesionale Speciala Bals
Raport activitate pe anul 2018 al Scolii Profesionale Speciala Bals
Raport activitate pe anul 2017 al Scolii Profesionale Speciala Bals
Raport activitate pe anul 2016 al Scolii Profesionale Speciala Bals
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei