Home
Școala Profesională Specială Balș

„Școala Profesională Specială Balș este unitate de învățământ special, organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), precum şi în conformitate cu standardele cuprinse în documente naţionale şi internaţionale. Nivel de învățământ: profesional special

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BALŞ
Adresa: Oraş Balş, Str. N. Bălcescu, Nr. 211 B, jud. Olt
Tel:  + 4 0249452808
E-mail: spsbalsolt@yahoo.ro ”

Raport activitate pe anul 2018 al Scolii Profesionale Speciala Bals
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei