Home
Hotărâri 2005
Hotararea 102 din 24.11.2005 cu privire la componenta Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Hotararea 101 din 24.11.2005 cu privire la aprobarea criteriilor pentru selectarea reprezentanţilor C.J.Olt care urmează să efectueze stagii de practică la biroul UNCJR de la Bruxelles...
Hotararea 100 din 24.11.2005 cu privire la stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a indemnizatiei membrilor comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale
Anexa la HCJ 99 din 24.11.2005
Hotararea 99 din 24.11.2005 cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005
Anexa 2 la HCJ 98 din 24.11.2005
Anexa 1 la HCJ 98 din 24.11.2005
Hotararea 98 din 24.11.2005 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005
Anexa 3 la HCJ 97 din 24.11.2005
Anexa 2 la HCJ 97 din 24.11.2005
Anexa 1 la HCJ 97 din 24.11.2005
Hotararea 97 din 24.11.2005 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2005
Hotararea 94 din 24.11.2005 cu privire la încetare activitate CORP GARDIENI PUBLICI OLT; încetare delegare atribuţii şef corp al Corpului Gardienilor Publici Olt...
Hotararea 93 din 24.11.2005 cu privire la aprobarea preluarii de catre Consiliului Judetean Olt a patrimoniului Corpului Gardienilor Publici Olt
Anexa la HCJ 92 din 24.11.2005
Hotararea 92 din 24.11.2005 cu privire la darea în administrarea Serviciului de Ambulanta Olt a unor imobile
Hotararea 91 din 24.11.2005 cu privire la scoaterea unui imobil din domeniul public al judeţului Olt
Hotararea 90 din 22.09.2005 cu privire la alegerea Comisiei de cenzori la S.C “OLT DRUM” S.A Slatina
Anexa 3 la HCJ 89 din 22.09.2005
Anexa 2 la HCJ 89 din 22.09.2005
Anexa 1 la HCJ 89 din 22.09.2005
Hotararea 89 din 22.09.2005 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea SERVICIULUI JUDETEAN DE PAZA OLT
Hotararea 88 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie ”Amenajare si extindere zonala la sediul Consiliului Judetean Olt ”
Anexa 1 la HCJ 87 din 22.09.2005
Hotararea 87 din 22.09.2005 cu privire la înfiintare Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti...
Hotararea 86 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea Contractului de finantare pentru servicii PIN 5/2005, referitor la crearea unei retele de asistenti maternali profesionisti...
Anexa 2 la HCJ 85 din 22.09.2005
Anexa 1 la HCJ 85 din 22.09.2005
Hotararea 85 din 22.09.2005 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT
Hotararea 84 din 22.09.2005 cu privire la desemnarea si validarea desemnarii nominale a unor membrii ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
Anexa la HCJ 83 din 22.09.2005
Hotararea 83 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea taxelor indexate pentru anul 2006...
Anexa 5 la HCJ 82 din 22.09.2005
Anexa 4 la HCJ 82 din 22.09.2005
Anexa 3 la HCJ 82 din 22.09.2005
Anexa 2 la HCJ 82 din 22.09.2005
Anexa 1 la HCJ 82 din 22.09.2005
Hotararea 82 din 22.09.2005 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005
Hotararea 81 din 22.09.2005 cu privire la acordarea unui ajutor umanitar pentru populatia sinistrata din judetul Olt ca urmare a inundatiilor din luna iulie 2005
Anexa 4 la HCJ 80 din 22.09.2005
Anexa 3 la HCJ 80 din 22.09.2005
Anexa 2 la HCJ 80 din 22.09.2005
Anexa 1 la HCJ 80 din 22.09.2005
Hotararea 80 din 22.09.2005 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, Plan de Scolarizare pentru anul scolar 2005-2006 ......
Hotararea 79 din 22.09.2005 cu privire la numire in functie...
Hotararea nr 78 din 22.09.2005 cu privire la numire în functie publica de conducere...
Anexele 2 si 3 la HCJ 77 din 22.09.2005
Anexa 1 la HCJ 77 din 22.09.2005
Hotararea 77 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea listei cu spaţiile medicale care urmează a fi vândute pentru activităţi medicale şi /sau pentru activităţi conexe actului medical ..........
Hotararea 76 din 22.09.2005 cu privire la completarea unor Comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt
Hotararea 75 din 22.09.2005 cu privire la validarea mandatului unor consilieri judeteni...
Hotararea 74 din 22.09.2005 cu privire la încetarea mandatului de consilier judetean......
Hotararea nr. 73/2005 cu privire la suplimentarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2005 prin alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului ...
Hotararea nr. 72/2005 cu privire la diminuarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt în vederea suplimentării sumelor alocate pentru echilibrarea bugetelor locale la Consiliul Local Dobrun
Hotararea nr.71/2005 cu privire la aprobarea bugetului de venituri ...
Hotararea nr. 70/2005 cu privire la: desemnarea şi validarea desemnării nominale a unor...
Hotararea nr.69/2005 cu privire la : aprobare vânzare teren
Hotararea nr.68/2005 cu privire la stabilire INDEMNIZAŢIE DE ŞEDINŢĂ pentru consilierii judeţeni
Hotararea nr.67/2005 cu privire la numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei
Anexa nr.2 la HCJ nr.66 din 28.07.2005
Anexa nr.1 la HCJ nr.66 din 28.07.2005
Hotararea nr. 66/2005 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2005
Anexa 6 la H.C.J. nr. 65 din 28.07.2005
Anexa 4 la H.C.J. nr. 65 din 28.07.2005
Anexa 3 la H.C.J. nr. 65 din 28.07.2005
Anexa 2 la H.C.J. nr. 65 din 28.07.2005
Anexa 1 la H.C.J. nr. 65 din 28.07.2005
Hotararea nr. 65/2005 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Hotararea nr. 64/2005 cu privire la completarea unor Comisii de specialitate în
Hotararea nr. 63/2005 cu privire la validarea mandatului unor consilieri judeţeni
Hotararea nr. 62/2005 cu privire la încetarea mandatului unor consilieri judeţeni
Hotararea Nr. 61/2005 - cu privire la înlocuirea unui membru al Consiliului de Administratie la Spitalul Judetean Slatina
ANEXA 3 la H.C.J nr.60 din 26.05.2005
ANEXA 2 la H.C.J nr.60 din 26.05.2005
ANEXA 1 la H.C.J nr.60 din26.05.2005 FISA OBIECTIVULUI (PROIECTULUI) DE INVESTITII
Hotărârea Nr. 60/2005 - cu privire la la aprobarea de catre Consiliului Judetean Olt a utilizarii fondului de rulment pe anul 2005
Hotărârea Nr. 59/2005 - cu privire la: desemnarea şi validarea desemnării nominale a unor membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea Nr. 58/2005 - cu privire la: adoptarea modelului legitimaţiei pentru consilieri judeţeni
Anexa 7 la HCJ 57
Anexa 6 la HCJ 57
Anexa 5 la HCJ 57
Anexa 4 la HCJ 57
Anexa 3 la HCJ 57
Anexa 2 la HCJ 57
Anexa 1 la HCJ 57
Hotararea Nr. 57/2005 - cu privire la transmiterea unor spatii proprietate publica a judetului Olt , din administrarea Spitalului Judetean Olt în administrarea Directiei de Sanatate Publica Olt
Hotărârea Nr. 56/2005 - cu privire la: modificarea art.3 din H.C.J Olt nr. 92/2002 privind asocierea în participaţiune pentru înfiinţarea Centrului Universitar Slatina
Anexa 3 la HCJ 55
Anexa 2 la HCJ 55
Anexa 1 la HCJ 55
Hot 55 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Corpul Gardienilor Publici Olt
Anexa la HCJ 54 Raport DGASPC - Colegiu Director
Anexa la HCJ 54 Raport DGASPC - CJ
Anexa la HCJ 54 cu privire la Organigrama DGASPC ex2
Anexa la HCJ 54 cu privire la Organigrama DGASPC OLT ex1
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Plasament Speranta, Slatina
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Plasament Zorile, Slatina
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Plasament Temerarii, Bals
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Plasament Optimistii, Caracal
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Plasament Sfintii Ioachim si Ana, Slatina
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Plasament Floare de Colt, Bals
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Plasament Sfanta Elisabeta, Caracal
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Plasament Elena, Corabia
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC OLT
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare Complex de servicii Sf. Elena,Corabia
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Compartimentului protectie cuplu mama-copil,Centrul maternal Adelina, Slatina
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Ingrijire si Asistenta Soparlita
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Ingrijire si Asistenta Babiciu
Anexa la HCJ 54 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Ingrijire si Asistenta Casa de tip familial Mugurel
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Plasament Zorile
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Plasament Ioachim Ana
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Plasament Speranta
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Plasament Sf. Elena
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Plasament Optimistii
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Plasament Floare de Colt
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Plasament Elisabeta
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Plasament Temerarii
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Ingrijire si Asistenta Soparlita
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii DGASPC OLT
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Complex Servicii Sfanta Elena Corabia
ANEXA la H.C.J nr.54 Stat de functii Centrul de Ingrijire si Asistenta Babiciu
Hotararea Nr. 54/2005 - aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT
ANEXA la H.C.J nr. 53 26.05.2005
Hotărârea Nr. 53/2005 - cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt
Hotararea Nr. 52/2005 - cu privire la contractarea unui împrumut intern pe anul 2005 de catre Consiliul Judetean Olt pentru cofinantarea “Programului de alimentare cu apa la sate”
Hotararea Nr. 51/2005 - cu privire la aprobarea cofinantarii programului de alimentare cu apa la sate
Anexa 2 la HCJ 50 din 26.05.2005
Anexa 1 la HCJ 50 din 26.05.2005
HCJ 50 referitor la: APROBARE TAXE pentru anul 2006
Anexa la HCJ 49 din 26.05.2005
HCJ 49 cu privire la: tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean pe anul 2006
Hotărârea Nr. 48/2005 - cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt si a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2006
Anexa la HCJ 47 din 26.05.2005
HCJ 47 cu privire la majorare tarife pentru activitatile de protectie a plantelor pe anul 2006
Anexa la HCJ 46 din 26.05.2005
HCJ 46 privind majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decât cea de locuinte,aflate în domeniul public al judetului, 2006
Hotărârea Nr. 45/2005 - cu privire modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005
Anexa 3 la HCJ 44 din 26.05.2005
Anexa 2 la HCJ 44 din 26.05.2005
Anexa 1 la HCJ 44 din 26.05.2005
HCJ 44 cu privire la :rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005
Hotărârea Nr. 43/2005 - cu privire la: completarea unor Comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea Nr. 42/2005 - cu privire la validarea mandatului unor consilieri judeteni
Hotărârea Nr. 41/2005 - cu privire la incetarea mandatului unor consilieri judeteni
Hotărârea Nr. 40/2005 - cu privire la: delegarea în functia de Director general si alegerea Consiliului de Administratie la „S.C. OLT DRUM” S.A. Slatina
ANEXA 3 la H.C.J nr.39 din 31.03.2005
ANEXA 2 la H.C.J nr.39 din 31.03.2005
Hotărârea Nr. 39/2005 - cu privire la: Bilanţului contabil si Contului de profit si pierdere la data de 31.12.2004 la S.C OLT DRUM S.A Slatina
Hotărârea Nr. 38/2005 - cu privire la: aprobarea preluarii în folosinta gratuita a cladirilor fostului spital orasenesc situat în strada Caritatii nr.12, oras Draganesti-Olt
Hotararea Nr. 37/2005 - cu privire la: aprobarea înfiintarii Centrului de Îngrijire si Asistenta Babiciu
Hotărârea Nr. 36/2005 - cu privire la: prelungirea perioadei de delegare atributii ale Sefului Corpului Gardienilor Publici
ANEXA la H.C.J nr.35 din 31.03.2005
Hotărârea Nr. 35/2005 - cu privire la aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale..... - partea 3
Hotărârea Nr. 35/2005 - cu privire la aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale..... - partea 2
Hotărârea Nr. 35/2005 - cu privire la aprobarea Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale..... - partea 1
Hotărârea Nr. 34/2005 - cu privire la: însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drum comunal
Hotararea nr 33/2005 cu privire la: actualizarea componentei juriului pentru analiza candidaturilor pentru titlul de Cetatean de onoare al judetului Olt
Hotărârea Nr. 32/2005 - cu privire la: înlocuirea Presedintelui Comisiei de inventariere a arhivelor cuprinzând studiile si documentatiile aflate în patrimoniul societatilor comerciale
ANEXA la H.C.J nr. 31 din 31.03.2005
Hotărârea Nr. 31/2005 - cu privire la: actualizarea componentei Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale (CJASPIS)
Hotararea Nr. 30/2005 - cu privire la: acceptarea contractului de grant nr.RO 0108.03.03.340 „Program local integrat de asistenta sociala a persoanelor vârstnice din municipiul Slatina”
ANEXA la H.C.J nr.29 din 31.03.2005
Hotărârea Nr. 29/2005 - cu privire la: cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
Hotărârea Nr. 28/2005 - cu privire la: cu privire la utilizarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt
ANEXA 4 la H.C.J nr.27 din 31.03.2005
ANEXA 3 la H.C.J nr.27 din 31.03.2005
ANEXA 2 la H.C.J nr.27 din 31.03.2005
ANEXA 1 la H.C.J nr.27 din 31.03.2005
Hotărârea Nr. 27/2005 - cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005
ANEXA 9 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
ANEXA 8 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
ANEXA 7 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
ANEXA 6 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
ANEXA 5 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
ANEXA4 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
ANEXA 3 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
ANEXA 2 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
ANEXA 1 la H.C.J nr.26 din 31.03.2005
Hotărârea Nr. 26/2005 - cu privire la: aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al Consiliul Judetean Olt pe anul 2004
ANEXA la H.C.J nr. 25 din 31.03.2005
Hotărârea Nr. 25/2005 - cu privire la: trecerea din domeniul public în domeniul privat al judetului Olt a unei suprafete de teren
ANEXA 3 la H.C.J nr.22 din 31.03.2005
ANEXA 2 la H.C.J nr.22 din 31.03.2005
ANEXA 1 la H.C.J nr.22 din 31.03.2005
Hotărârea Nr. 22/2005 - cu privire la: aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA PLANTELOR OLT
Anexa 3 la H.C.J. nr 24/2005
Anexa 2 la H.C.J. nr 24/2005
Anexa 1 la H.C.J. nr 24/2005
Hotararea nr 24/2005 cu privire la aprobare org., nr. de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale
Hotararea nr 23/2005 cu privire la aprobare org., nr. de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ANEXA 3 la H.C.J nr.20 din 31.03.2005
Anexa 4 la H.C.J. nr 21/2005
Anexa 3 la H.C.J. nr 21/2005
Anexa2 la H.C.J. nr 21/2005
Anexa nr 1 la H.C.J. nr 21/2005
Hotararea nr 21/2005 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt
Anexa1,2 la H.C.J. nr 20/2005
Hotararea nr 20/2005 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII
Anexa 3 la H.C.J. nr 19/2005
Anexa 1 la H.C.J. nr 19/2005
Hotararea nr 19 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru CENTRUL CULTURAL JUDETEAN OLT
Anexa 3 la H.C.J. nr 18/2005
Anexa 2 la H.C.J. nr 18/2005
Hotararea nr 18/2005 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru Biblioteca Judeteana ,,Ion Minulescu”
Anexa 3 la H.C.J. nr 17/2005
Anexa 2 la H.C.J. nr 17/2005
Hotararea nr 17/2005 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru MUZEUL JUDETEAN OLT
Anexa 3 la H.C.J. nr 16/2005
Anexa 2 la H.C.J. nr 16/2005
Anexa1 la H.C.J. nr 16/2005
Hotarare nr 16 / 2005 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt
Hotărârea Nr. 15/2005 - cu privire la: completarea unor Comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt
Hotărârea Nr. 14/2005 - cu privire la: validarea mandatului unor consilieri judeteni
Hotărârea Nr. 13/2005 - cu privire la: încetarea mandatului unor consilieri judeteni
Hotararea Nr. 12/2005 - cu privire la: completarea unor Comisii de specialitate in principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt
Hotararea Nr. 11/2005 - cu privire la: validarea desemnarii nominale a doi membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Hotararea Nr. 10/2005 - cu privire la: validarea desemnarii nominale a doi membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Hotararea Nr. 9/2005 - cu privire la: insusirea propunerii de incadrare a unor drumuri de exploatare in categoria de drumuri comunale
Hotararea Nr. 8/2005 - cu privire la: constituirea Comitetului Tehnic Judetean
Hotararea Nr. 7/2005 - cu privire la: modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului
Hotararea Nr. 6/2005 - cu privire la: modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Olt
Hotararea Nr. 5/2005 - cu privire la: stabilirea si aprobarea costului anual pentru un copil aflat in dificultate, a celui cu handicap precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie
ANEXA la H.C.J nr.4 din 27.01.2005
Hotararea Nr. 4/2005 - cu privire la: cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru protectia sociala
ANEXA 2 la H.C.J nr.3 din 27.01.2005
ANEXA 1 la H.C.J nr.3 din 27.01.2005
Hotararea Nr. 3/2005 - cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005
Hotararea Nr. 2/2005 - cu privire la: validarea mandatului unor consilieri judeteni
Hotararea Nr. 1/2005 - cu privire la: incetarea mandatului unor consilieri judeteni
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei