Home
Hotărâri 2008
Anexa 2 la Hotararea 165 din 19.12.2008
Anexa 1 la Hotararea 165 din 19.12.2008
Hotararea 165 din 19.12.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Anexa la Hotararea 164 din 19.12.2008
Hotararea 164 din 19.12.2008 cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2009”
Hotararea 163 din 19.12.2008 cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului
Hotararea 162 din 19.12.2008 cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea modulelor de pregătire achiziţii publice, limbă engleză, managementul proiectelor pentru funcţionarii publici din...
Hotararea 161 din 19.12.2008 cu privire la aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Olt până în anul 2020” şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 160 din 19.12.2008 cu privire la completare comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean
Hotararea 159 din 19.12.2008 cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotararea 158 din 19.12.2008 cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotararea 157 din 19.12.2008 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotararea 156 din 19.12.2008 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotararea 155 din 27.11.2008 cu privire la aprobarea sprijinului material sau financiar sub forma fondului de urgenţă şi a sprijinului financiar conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor...
Hotararea 154 din 27.11.2008 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a Anului Nou
Hotararea 153 din 27.11.2008 cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2009
Anexa la Hotararea 152 din 27.11.2008
Hotararea 152 din 27.11.2008 cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, aflate...
Anexa 2 la Hotararea 151 din 27.11.2008
Anexa 1 la Hotararea 151 din 27.11.2008
Hotararea 151 din 27.11.2008 cu privire la aprobare Taxe proprii pentrul anul 2009
Hotararea 150 din 27.11.2008 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt
Anexa 2 la Hotararea 149 din 27.11.2008
Anexa 1 la Hotararea 149 din 27.11.2008
Hotararea 149 din 27.11.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Hotararea 148 din 27.11.2008 cu privire la aprobarea schimbării denumirii Ansamblului Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Oltul”
Hotararea 147 din 27.11.2008 cu privire la asocierea judeţului Olt cu localităţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”
Hotararea 146 din 27.11.2008 cu privire la Master Planului privind gestionarea deşeurilor 2007-2037
Hotararea 145 din 27.11.2008 cu privire la „Reamenajarea clădirii Centrului de plasament Zorile”
Hotararea 144 plus anexa din 27.11.2008 cu privire la „Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni”
Hotararea 143 plus anexa din 27.11.2008 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Reabilitare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă ŞopîrliţaR
Hotararea 142 plus anexa din 27.11.2008 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina”
Anexa 2 la Hotararea 140 din 12.11.2008
Anexa 1 la Hotararea 140 din 12.11.2008
Hotararea 140 din 12.11.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Anexa la Hotararea 139 din 12.11.2008
Hotararea 139 din 12.11.2008 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influenţelor la cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (20%)
Hotararea 138 din 28.10.2008 cu privire la aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment pe anul 2008
Anexa 14 la Hotararea 137 din 28.10.2008
Anexa 13 la Hotararea 137 din 28.10.2008
Anexa 12 la Hotararea 137 din 28.10.2008
Anexa 11 la Hotararea 137 din 28.10.2008
Anexa 10 la Hotararea 137 din 28.10.2008 - pagina 2
Anexa 10 la Hotararea 137 din 28.10.2008 - pagina 1
Anexa 9 la Hotararea 137 din 28.10.2008 - pagina 2
Anexa 9 la Hotararea 137 din 28.10.2008 - pagina 1
Anexa 8 la Hotararea 137 din 28.10.2008 - pagina 2
Anexa 8 la Hotararea 137 din 28.10.2008 - pagina 1
Anexele 3, 4, 5, 6, 7 la Hotararea 137 din 28.10.2008 - pagina 2
Anexele 3, 4, 5, 6, 7 la Hotararea 137 din 28.10.2008 - pagina 1
Anexa 2 la Hotararea 137 din 28.10.2008
Anexa 1 la Hotararea 137 din 28.10.2008
Hotararea 137 din 28.10.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Anexa 2 la Hotararea 136 din 28.10.2008
Anexa 1 la Hotararea 136 din 28.10.2008
Hotararea 136 din 28.10.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public...
Hotararea 135 din 28.10.2008 plus anexa cu privire la trecerea unui teren în suprafaţă de 3000 mp din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea DGASPC Olt in domeniul public al ...
Hotararea 134 din 28.10.2008 cu privire la constituirea comisiei pentru soluţionarea întâmpinării la propunerea de expropriere a unui teren situat în oraşul Corabia, judeţul Olt
Hotararea 133 din 28.10.2008 cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2007 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”
Hotararea 132 din 28.10.2008 cu privire la aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Olt
Anexa la Hotararea 131 din 28.10.2008
Hotararea 131 din 28.10.2008 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru anul 2009 pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al CJ Olt
Hotararea 130 din 28.10.2008 plus anexa cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru anul 2009 pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă...
Hotararea 129 din 28.10.2008 plus anexa cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul DGASPC Olt pentru anul 2009
Anexa 2 la Hotararea 128 din 28.10.2008
Anexa 1 la Hotararea 128 din 28.10.2008 - pagina 2
Anexa 1 la Hotararea 128 din 28.10.2008 - pagina 1
Hotararea 128 din 28.10.2008 cu privire la DGASPC Olt
Anexa 2 la Hotararea 127 din 28.10.2008
Anexa 1 la Hotararea 127 din 28.10.2008
Hotararea 127 din 28.10.2008 cu privire la CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ŞI CULTURAL OLT
Anexa 3 la Hotararea 126 din 28.10.2008
Anexa 2 la Hotararea 126 din 28.10.2008
Anexa 1 la Hotararea 126 din 28.10.2008
Anexa 3 la Hotararea 125 din 28.10.2008
Anexa 2 la Hotararea 125 din 28.10.2008
Anexa 1 la Hotararea 125 din 28.10.2008
Hotararea 125 din 28.10.2008 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii pentru ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII
Hotararea 124 din 28.10.2008 cu privire la „Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş” şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea 123 din 28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru întreaga investiţie, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul...
Hotararea 122 din 28.10.2008 plus anexa cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare Centrul de Îngrijire si Asistentă Sopârlita” şi a cheltuielilor aferente
Hotararea 121 din 28.10.2008 plus anexa cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni” şi a cheltuielilor aferente
Hotararea 120 din 28.10.2008 plus anexa cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina” şi a cheltuielilor aferente
Hotararea 119 din 25.09.2008 cu privire la aprobarea Proiectului „Formarea personalului din serviciile de zi şi serviciile de tip rezidenţial pentru copii din judeţul Olt”...
Hotararea 118 din 25.09.2008 cu privire la aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie în judeţul Olt” şi asigurarea sustenabilităţii acestuia
Hotararea 117 din 25.09.2008 cu privire la aprobarea Proiectului „Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia” şi asigurarea sustenabilităţii acestuia
Hotararea 116 din 25.09.2008 cu privire la trecerea din domeniul public al judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt, a unui teren în suprafaţă de 541,80 mp şi aprobarea concesionării...
Hotararea 115 din 25.09.2008 cu privire la stabilirea tarifului de bază lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al...
Hotararea 114 din 25.09.2008 cu privire la desemnare membru titular şi membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”
Hotararea 112 din 25.09.2008 cu privire la transformare posturi în Statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotararea 111 din 25.09.2008 cu privire la numire în funcţie - Popa Emil
Anexa la Hotararea 110 din 25.09.2008
Hotararea 110 din 25.09.2008 cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Olt în domeniul public al statului şi în administrarea MIRA - Institutia Prefectului - “Punct termic”
Hotararea 109 din 25.09.2008 cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din domeniul public al judeţului către „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO”
Hotararea 108 din 25.09.2008 cu privire la decontarea unor cheltuieli lunare cu telefoanele mobile din dotarea consilierilor judeţeni
Anexa 2 la Hotararea 107 din 28.08.2008
Anexa 1 la Hotararea 107 din 28.08.2008
Hotararea 107 din 28.08.2008 cu privire la cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru....
Hotararea 106 din 28.08.2008 cu privire la aprobarea contractului de asociere dintre Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu Alro” Slatina - Secţia Fotbal
Hotararea 105 din 28.08.2008 cu privire la completarea componenţei Consiliului de Administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt
Hotararea 104 din 28.08.2008 cu privire la actualizarea Adunării Generale a Acţionarilor la S. C. “OLT DRUM” S. A. Slatina
Hotararea 103 din 28.08.2008 cu privire la desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Consiliul Consultativ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 102 din 28.08.2008 cu privire la desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Consiliul Consultativ al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, judeţul Olt
Hotararea 101 din 28.08.2008 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 100 din 28.08.2008 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul Etic al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, judeţul Olt
Hotararea 99 din 28.08.2008 cu privire la validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotararea 98 din 28.08.2008 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni”...
Hotararea 97 din 28.08.2008 cu privire la aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Bursă cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului
Anexa la Hotararea 96 din 28.08.2008
Hotararea 96 din 28.08.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Bursă de cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt”
Hotararea 95 din 28.08.2008 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 99/25.10.2007 cu privire la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia
Hotararea 94 din 28.08.2008 cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Bursă de cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt„
Anexa 8 la Hotararea 92 din 28.08.2008 - pagina 2
Anexa 8 la Hotararea 92 din 28.08.2008 - pagina 1
Anexa 7 la Hotararea 92 din 28.08.2008 - pagina 2
Anexa 7 la Hotararea 92 din 28.08.2008 - pagina 1
Anexa 6 la Hotararea 92 din 28.08.2008 - pagina 2
Anexa 6 la Hotararea 92 din 28.08.2008 - pagina 1
Anexa 5 la Hotararea 92 din 28.08.2008 - pagina 2
Anexa 5 la Hotararea 92 din 28.08.2008 - pagina 1
Anexa 4 la Hotararea 92 din 28.08.2008
Anexa 3 la Hotararea 92 din 28.08.2008
Anexa 2 la Hotararea 92 din 28.08.2008
Anexa 1 la Hotararea 92 din 28.08.2008
Hotararea 92 din 28.08.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Hotararea 91 din 30.07.2008 cu privire la completare comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean
Anexa 3 la Hotararea 90 din 30.07.2008
Anexa 2 la Hotararea 90 din 30.07.2008
Anexa 1 la Hotararea 90 din 30.07.2008
Hotararea 90 din 30.07.2008 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal stat de functii si ROF si consiliul de administratie pentru Ansamblul Profesionist "Oltul"
Anexa 3 la Hotararea 89 din 30.07.2008
Anexa 2 la Hotararea 89 din 30.07.2008
Anexa 1 la Hotararea 89 din 30.07.2008
Hotararea 89 din 30.07.2008 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal stat de functii si ROF si consiliul de administratie pentru Centrul Cultural Olt
Anexa 4 la Hotararea 88 din 30.07.2008
Anexa 3 la Hotararea 88 din 30.07.2008
Anexa 2 la Hotararea 88 din 30.07.2008
Anexa 1 la Hotararea 88 din 30.07.2008
Hotararea 88 din 30.07.2008 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal stat de functii si ROF si consiliul de administratie pentru Scoala Populara de arte si Meserii
Anexa 11 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 10 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 9 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 8 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 7 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 6 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 5 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 4 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 3 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 2 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Anexa 1 la Hotararea 87 din 30.07.2008
Hotararea 87 din 30.07.2008 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal stat de functii si ROF pentru DGASPC Olt
Hotararea 86 din 30.07.2008 cu privire la asociere Consiliul Judetean Olt si Clubul Sportiv "Aluminiu Alro" Slatina - Sectia Fotbal
Hotararea 85 din 30.07.2008 cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008
Anexa 3 la Hotararea 84 din 30.07.2008
Anexa 2 la Hotararea 84 din 30.07.2008
Anexa 1 la Hotararea 84 din 30.07.2008
Hotararea 84 din 30.07.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2008
Hotararea 83 din 30.07.2008 cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Olt
Hotararea 82 din 30.07.2008 cu privire la desemnarea consilierilor judeteni pentru Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica
Hotararea 81 din 30.07.2008 cu privire la imputernicire Presedinte CJ Olt
Hotararea 80 din 30.07.2008 cu privire la delegare atributii
Hotararea 79 din 30.07.2008 cu privire la incetare contract individula de munca
Hotararea 78 din 30.07.2008 cu privire la incetare contract individula de munca
Anexa 2 la Hotararea 77 din 30.07.2008
Anexa 1 la Hotararea 77 din 30.07.2008
Anexa la Hotararea 77 din 30.07.2008
Hotararea 77 din 30.07.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Olt
Anexa 2 la Hotararea 76 din 30.07.2008
Anexa 1 la Hotararea 76 din 30.07.2008
Hotararea 76 din 30.07.2008 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al CJOlt
Hotararea 75 din 30.07.2008 cu privire la validare mandat de consilier judetean
Hotararea 73 din 30.07.2008 cu privire la validare mandat de consilier judetean
Hotararea 73 din 30.07.2008 cu privire la incetare mandat consilier judetean
Hotararea 72 din 30.07.2008 cu privire la incetare mandat consilier judetean
Hotararea 71 din 10.07.2008 cu privire la coordonarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 70 din 10.07.2008 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Hotararea 69 din 23.06.2008 cu privire la alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 68 din 23.06.2008 cu privire la constituirea Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 67 din 23.06.2008 cu privire la validarea mandatelor consilierilor judeţeni
Hotararea 66 din 23.06.2008 cu privire la alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Judeţean Olt
Anexa la Hotararea 65 din 12.06.2008
Hotararea 65 din 12.06.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Hotararea 64 din 12.06.2008 cu privire la modificarea art. 4 din Hotărârea CJ Olt nr.57/22.05.2008 referitor la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru...
Anexa la Hotararea 63 din 22.05.2008
Hotararea 63 din 22.05.2008 cu privire la stabilirea tarifelor suplimentare pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport în vederea folosirii drumurilor judeţene de către transportatorii...
Anexa la Hotararea 62 din 22.05.2008
Hotararea 62 din 22.05.2008 cu privire la trecerea din domeniul public al judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 211,55 mp
Hotararea 61 din 22.05.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “PHARE 2004/016-772.05.01.01 - Asistenţă Tehnică pentru implementarea proiectului de Parteneriat Public..
Anexa 14 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 14 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 13 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 13 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 12 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 12 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 11 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 11 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 10 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 10 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 9 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 9 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 8 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 8 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 7 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 7 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 6 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 6 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 5 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 5 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 4 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 4 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 3 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 3 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 2 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa 2 la Hotararea 60 din 22.05.2008 - pagina 1
Anexa 1 la Hotararea 60 din 22.05.2008
Hotararea 60 din 22.05.2008 cu privire la modificarea unor anexe la H.C.J.Olt nr. 7/25.01.2007
Anexa la Hotararea 59 din 22.05.2008 - pagina 2
Anexa la Hotararea 59 din 22.05.2008 - pagina 1
Hotararea 59 din 22.05.2008 cu privire la aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment pe anul 2008
Anexa la Hotararea 58 din 22.05.2008
Hotararea 58 din 22.05.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Hotararea 57 din 22.05.2008 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului
Hotararea 56 din 22.05.2008 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 641 Caracal-limită judeţul Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 55 din 22.05.2008 cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 641 Caracal - limită judeţul Olt”
Hotararea 54 din 22.05.2008 cu privire la numirea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în calitate de administrator al spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea
Hotararea 53 din 22.05.2008 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 52 din 22.05.2008 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotararea 51 din 24.04.2008 cu privire la modificarea HCJ nr. 114/29.11.2007 referitoare la aprobarea asocierii Judeţului Olt cu Judeţul Cluj, Judeţul Galaţi...
Hotararea 50 din 24.04.2008 cu privire la utilizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia CJ Olt pe anul 2008
Anexa 3 la Hotararea 49 din 24.04.2008 - pagina 3
Anexa 3 la Hotararea 49 din 24.04.2008 - pagina 2
Anexa 3 la Hotararea 49 din 24.04.2008 - pagina 1
Anexa 2 la Hotararea 49 din 24.04.2008
Anexa 1 la Hotararea 49 din 24.04.2008
Hotararea 49 din 24.04.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Anexa 2 la Hotararea 47 din 24.04.2008 - pagina 2
Anexa 2 la Hotararea 47 din 24.04.2008 - pagina 1
Anexa 1 la Hotararea 47 din 24.04.2008 - pagina 3
Anexa 1 la Hotararea 47 din 24.04.2008 - pagina 2
Anexa 1 la Hotararea 47 din 24.04.2008 - pagina 1
Hotararea 47 din 24.04.2008 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru DGASPC Olt
Anexa 1 si 2 la Hotararea 46 din 24.04.2008
Hotararea 46 din 24.04.2008 cu privire la însuşirea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor uliţe şi drumuri de exploatare situate pe raza ...
Hotararea 45 din 24.04.2008 cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2008 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”
Anexa 2 la Hotararea 43 din 27.03.2008
Anexa 1 la Hotararea 43 din 27.03.2008
Hotararea 43 din 27.03.2008 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia CJ Olt pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţie
Hotararea 42 din 27.03.2008 cu privire la delegare atribuţii de serviciu
Anexa 2 la Hotararea 39 din 27.03.2008
Anexa 1 la Hotararea 39 din 27.03.2008
Hotararea 39 din 27.03.2008 cu privire la aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment pe anul 2008
Anexa 13 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 12 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 11 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 10 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 9 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 8 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 7 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 6 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 5 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 4 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 3 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 2 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Anexa 1 la Hotararea 38 din 27.03.2008
Hotararea 38 din 27.03.2008 cu privire la aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Anexa 3 la Hotararea 37 din 27.03.2008
Anexa 2 la Hotararea 37 din 27.03.2008
Anexa 1 la Hotararea 37 din 27.03.2008
Hotararea 37 din 27.03.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008
Hotararea 36 din 27.03.2008 cu privire la acordare burse pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, din clasele V-VIII, din unităţile de învăţământ...
Anexa la Hotararea 35 din 27.03.2008
Hotararea 35 din 27.03.2008 cu privire modificarea şi completarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011.
Anexa 2 la Hotararea 34 din 27.03.2008
Anexa 1 la Hotararea 34 din 27.03.2008
Hotararea 34 din 27.03.2008 cu privire la înfiinţarea compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport
Anexa 2 la Hotararea 33 din 27.03.2008
Hotararea 33 din 27.03.2008 cu privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică a unor imobile proprietate publică a judeţului Olt, aflate în administrarea DGASPC Olt
Hotararea 32 din 27.03.2008 cu privire la desemnarea reprezentanţilor CJ Olt în Comisia Paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul judeţean de transport public de persoane
Anexa la Hotararea 31 din 27.03.2008
Hotararea 31 din 27.03.2008 cu privire la stabilire sediu pentru „Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural” Olt
Anexa 2 la Hotararea 30 din 27.03.2008
Hotararea 30 din 27.03.2008 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea DGASPC Olt, în domeniul public al orasului Balş
Hotararea 28 din 27.03.2008 cu privire la numire în funcţie de conducere a Domnului GHENCEA ZEFIR BERZOVIS
Hotararea 27 din 27.03.2008 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi si aprobare ROF comisie...
Anexa 3 la Hotararea 26 din 27.03.2008
Anexa 2c la Hotararea 26 din 27.03.2008
Anexa 2b la Hotararea 26 din 27.03.2008
Anexa 2a la Hotararea 26 din 27.03.2008
Anexa 1 la Hotararea 26 din 27.03.2008
Hotararea 26 din 27.03.2008 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru DGASPC Olt
Anexa 4 la hotararea 25 din 21.02.2008
Anexa 3 la hotararea 25 din 21.02.2008
Anexa 2 la hotararea 25 din 21.02.2008
Hotararea 25 din 21.02.2008 si Anexa nr.1 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, r.o.f, număr total de funcţii publice ..pentru DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERS.
Anexa la hotarea 23 din 21.02.2008
Hotararea 23 din 21.02.2008 cu privire la aprobarea Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011
Hotararea 22 din 21.02.2008 cu privire la modificarea si completarea Hotararii nr. 30/30.03.2006 privind asocierea Consiliului Judetean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor si oraselor...
Anexa 7 la hotararea 20 din 21.02.2008
Anexele 2,3,4,5,6 la hotararea 20 din 21.02.2008
Anexa 1 la hotararea 20 din 21.02.2008
Hotararea 20 din 21.02.2008 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2008
Hotararea 18 din 21.02.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate Modernizare drum judetean DJ 544
Hotararea 11 din 31.01.2008 plus anexa cu privire la însuşirea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor uliţe din raza administrativ teritorială a com.Coteana
Hotararea 10 din 31.01.2008 cu privire la stabilirea costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul 2008
Hotararea 9 din 31.01.2008 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru 2008
Hotararea 8 din 31.01.2008 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru 2008
Anexa 11 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 11 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 10 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 10 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 9 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 9 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 8 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 8 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 7 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 7 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 6 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 6 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 4 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 4 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 3 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 3 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 2 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 2 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 1 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 1 la HCJ 7 din 31.01.2008 - pagina 1
Hotararea 7 din 31.01.2008 cu privire la aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment pe anul 2008
Anexa la HCJ 6 din 31.01.2008
Hotararea 6 din 31.01.2008 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, destinate cofinanţării...
Anexa 2 la HCJ 5 din 31.01.2008
Anexa 1 la HCJ 5 din 31.01.2008
Hotararea 5 din 31.01.2008 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea bugetelor locale...
Anexa 17 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 16 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 15 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 14 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 13 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 12 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 11 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 10 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 9 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 8 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 7 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 6 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b11 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b10 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b9 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b8 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b7 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b6 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b5 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b4 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b3 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b2 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5b1 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5a15 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5a15 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5a14 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5a14 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5a13 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5a13 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5a12 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5a12 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5a11 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5a11 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5a10 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5a10 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5a9 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5a9 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5a8 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5a7 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5a6 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 5a1, 2, 3, 4, 5 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 2
Anexa 5a1, 2, 3, 4, 5 la HCJ 4 din 31.01.2008 - pagina 1
Anexa 5 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 4 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 3 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 2 la HCJ 4 din 31.01.2008
Anexa 1 la HCJ 4 din 31.01.2008
Hotararea 4 din 31.01.2008 cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2008
Anexele 1 si 2 la HCJ 3 din 31.01.2008
Hotararea 3 din 31.01.2008
Anexele 1 si 2 la HCJ 2 din 31.01.2008
Hotararea 2 din 31.01.2007 cu privire la însusirea propunerii de încadrare în categoria functionala a drumurilor comunale a unei ulite situate pe raza administrativ administrativ-teritoriala...
Anexa la HCJ 1 din 31.01.2008
Hotararea 1 din 31.01.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei