Home
Hotărâri 2011
Hotararea 159 plus anexe din 27.12.2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 158 plus anexe din 22.12.2011 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcii pentru SERVICIUL JUDETEAN DE PAZĂ OLT
Hotararea 157 plus anexe din 22.12.2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 156 din 22.12.2011 cu privire la membru A.T.O.P.
Hotararea 153 din 22.12.2011 cu privire la înlocuire membru al Comisiei pentru Protectia Copilului Olt
Hotararea 152 din 22.12.2011 cu privire la atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 151 din 22.12.2011 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întretinere pentru o persoană cu handicap
Hotararea 150 din 22.12.2011 cu privire la detaşare şi suspendare contract individual de muncă pe perioada detaşării
Hotararea 147 din 22.12.2011 cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinte a Consiliului Judetean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2012
Hotararea 146 plus anexe din 22.12.2011 cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ
Hotararea 145 plus anexe din 22.12.2011 cu privire la aprobarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judetene, a tarifelor pentru acordul prealabil...
Hotararea 144 plus anexe din 22.12.2011 cu privire la aprobare taxe 2012
Hotararea 143 plus anexe din 13.12.2011 cu privire la repartizare TVA si impozit profit la bugetele locale
Hotararea 142 din 13.12.2011 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetara la dispozitia CJ Olt
Hotararea 141 plus anexe din 13.12.2011 cu privire la rectificare buget propriu CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 140 din 24.11.2011 cu privire la completare componetă Comisie de specialitate pe domenii de activitate a CJ Olt
Hotararea 139 plus anexe din 24.11.2011 cu privire la aprobare organigramă, nr. de personal, stat de functii si plan scolarizare 2011-2012 pentru Scoala Populara de Arte si Meserii
Hotararea 138 din 24.11.2011 cu privire la modificarea art.1 la HCJ nr.114/2010
Hotararea 137 din 24.11.2011 cu privire la modificarea art.1 la HCJ nr.113/2010
Hotararea 136 din 24.11.2011 cu privire la aprobarea preluării în administrarea CJ Olt a unor terenuri pentru realizarea parcărilor - proiect finantat prin POR 2007-2013
Hotararea 135 din 24.11.2011 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al CJ Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotararea 134 plus anexe din 24.11.2011 cu privire la aprobare state functii pentru DGASPC Olt - aparat propriu si unitatile acestora
Hotararea 133 plus anexa din 24.11.2011 cu privire la atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 132 din 24.11.2011 cu privire la desemnarea reprezentantului CJ Olt in Comisia Paritară pentru formularea propunerilor privind atribuirea traseelor şi a licentelor de traseu
Hotararea 131 din 24.11.2011 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap
Hotararea 130 din 24.11.2011 cu privire la cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară
Hotararea 129 plus anexe din 24.11.2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu pe anul 2011
Hotararea 128 plus anexe din 24.11.2011 cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judetului Olt, în vederea restituirii
Hotararea 127 din 24.11.2011 cu privire la modificarea HCJ nr.141/27.11.2008
Hotararea 126 din 24.11.2011 cu privire la modificarea anexei la HCJ nr.72/23.04.2011
Hotararea 125 din 24.11.2011 cu privire la validare mandat consilier judetean - Stancu Nicolae
Hotararea 124 din 24.11.2011 cu privire la incetare mandat consilier judetean - Toncu Dumitru
Hotararea 123 din 27.10.2011 cu privire la suplimentare nr.personal, stat de functii, pentru SJU Slatina, prin infintare Bloc alimentar
Hotararea 119 din 27.10.2011 cu privire la inlocuire membru in Consiliul de Adminsitratie al Scolii Populare de Arte si Meserii
Hotararea 117 plus anexe din 27.10.2011 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului CJ Olt la data de 30.09.2011
Hotararea 116 din 27.10.2011 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap
Hotararea 115 plus anexe din 27.10.2011 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia CJ Olt
Hotararea 114 plus anexe din 27.10.2011 cu privire la rectificare buget propriu CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 113 din 27.10.2011 cu privire la modificarea art.2 al HCJ Olt nr.144/2010
Hotararea 112 din 27.10.2011 cu privire la aprobarea Protocolului de asociere incheiat intre CJ Olt si Consiliul Local al municipiului Slatina
Hotararea 111 din 27.10.2011 cu privire la modificarea HCJ Olt nr.48/2011
Hotararea 110 plus anexe din 27.10.2011 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2012
Hotararea 109 plus anexe din 27.10.2011 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul 2012
Hotararea 108 plus anexe din 27.10.2011 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul DGASPC Olt, pentru anul 2012
Hotararea 107 plus anexe din 27.10.2011 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul 2012
Hotararea 106 din 29.09.2011 cu privire la aprobarea platii cotizatiei judetului Olt la Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica (A.N.A.T.O.P.) pentru anul 2011
Hotararea 105 plus anexe din 29.09.2011 cu privire la Scoala Populara de Arte si Meserii
Hotararea 104 din 29.09.2011 cu privire la trecerea unui teren societatii comerciale SC TOP TURISM INTERMED SRL Slatina
Hotararea 103 din 29.09.2011 cu privire la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST OLTENIA
Hotararea 102 plus anexa din 29.09.2011 cu privire la trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al judetului Olt in domeniul privat al acestuia in vederea restituirii
Hotararea 101 plus anexe din 29.09.2011 cu privire la modificarea anexei la HCJ nr.72/23.04.2010
Hotararea 100 plus anexe din 29.09.2011 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA si pentru sumele alocate din cotele defalcate...
Hotararea 99 din 29.09.2011 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva al CJ Olt
Hotararea 98 plus anexe din 29.09.2011 cu privire la rectificare buget propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 97 din 29.09.2011 cu privire la stabilire cost mediu lunar intretinere persoana cu handicap
Hotararea 96 din 25.08.2011 cu privire la aprobarea propunerii de desfiintare a Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 93 din 25.08.2011 cu privire la modificarea Hot.CJ Olt nr.23/26.02.2009 si a Hot.CJ Olt nr.63/2009
Hotararea 92 din 25.08.2011 cu privire la stabilire cost mediu lunar intretinere persoana cu handicap
Hotararea 91 din 25.08.2011 cu privire la distribuirea din depozite a produselor alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare alimentare in beneficiul persoanelor...
Hotararea 90 din 25.08.2011 cu privire la desemnarea unui reprezentant al CJ Olt in consiliul etic la Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 89 din 25.08.2011 cu privire la acordare premii pentru elevii din judetul Olt care au obtinut nota maxima la examenul de Bacalaureat in anul 2011
Hotararea 88 plus anexe din 25.08.2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe 2011
Hotararea 87 plus anexe din 09.08.2011 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Scornicesti
Hotararea 86 din 28.07.2011 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt
Hotararea 85 din 28.07.2011 cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al jud.Olt, aflat in administrarea Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci
Hotararea 84 din 28.07.2011 plus anexe cu privire la aprobare organigrama, nr.de personal si stat de functii pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICESTI
Hotararea 83 din 28.07.2011 cu privire la transformare post in statul de functii al SJU Slatina
Hotararea 82 din 28.07.2011 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap
Hotararea 81 din 28.07.2011 plus anexe cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 80 din 28.07.2011 plus anexe cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului CJ Olt la data de 30.06.2011
Hotararea 79 din 28.06.2011 cu privire la incetare numire temporara a domnului Popa Emil pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei de conducere de director general al SJP Olt
Hotararea 78 din 28.06.2011 cu privire la reintegrare in functie
Hotararea 77 din 28.06.2011 plus anexe cu privire la Spitalul de Pneumofiziologie Scornicesti
Hotararea 75 din 28.06.2011 cu privire la aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Olt
Hotararea 74 din 28.06.2011 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru persoana cu handicap ingrijita in centrele DGASPC
Hotararea 73 din 28.06.2011 plus anexe cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 72 din 28.06.2011 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia CJ Olt
Hotararea 71 din 28.06.2011 plus anexa cu privire la consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la desfiintarea judetului Olt
Hotararea 70 din 28.06.2011 plus anexe cu privire la actualizarea si prelungirea valabilitatii Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011
Hotararea 69 din 28.06.2011 cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt, aflat in administrarea Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci
Hotararea 68 din 28.06.2011 plus anexe cu privire la Regulamentul intern de organizare si functionare a aparatului de specialitate si a aparatului permanent de lucru ale CJ Olt si a Cab.Presedintelui
Hotararea 67 din 26.05.2011 cu privire la aprobare preluare in cadrul structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti a Dispensarului TBC Draganesti Olt
Hotararea 66 din 26.05.2011 cu privire la participarea CJ Olt la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national
Hotararea 65 plus anexe din 26.05.2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 64 din 26.05.2011 cu privire la stabilire cost mediu lunar intretinere persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele DGASPC Olt
Hotararea 62 din 26.05.2011 cu privire la constatare pierdere a calitatii de membru al ATOP; desemnarea si validarea desemnarii nominale ca membru al ATOP
Hotararea 61 din 21.04.2011 cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor, actualizat pentru situatii de urgenta la nivelul Jud. Olt, pe anul 2011
Hotararea 60 din 21.04.2011 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul DGASPC Olt...
Hotararea 59 plus anexe din 21.04.2011 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului CJ Olt la data de 31.03.2011
Hotararea 58 plus anexe din 21.04.2011 cu privire la aprobarea rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 57 din 21.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului judetului Olt
Hotararea 56 plus anexe din 21.04.2011 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt pentru anul 2011
Hotararea 55 plus anexe din 21.04.2011 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul DGASPC Olt pentru anul 2011
Hotararea 54 plus anexe din 21.04.2011 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al CJ Olt pentru anul 2011
Hotararea 51 din 31.03.2011 cu privire la darea in folosinta gratuita a unui spatiu din domeniul public al judetului Olt
Hotararea 50 din 31.03.2011 cu privire la inlocuirea reprezentantului Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Olt in Comisia pentru Protectia Copilului Olt
Hotararea 48 din 31.03.2011 cu privire la asocierea CJ Olt cu C.L. Slatina, pentru finantarea cheltuielilor de administrare si functionare ale Spitalului Judetean de Urgenta
Hotararea 47 din 31.03.2011 cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public al Judetului Olt in domeniul public al unor localitati
Hotararea 45 din 31.03.2011 plus anexe cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului CJ Olt si a situatiilor financiare pe anul 2010
Hotararea 44 din 31.03.2011 plus anexe cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2011
Hotararea 43 din 31.03.2011 cu privire la participarea CJ Olt la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national
Hotararea 42 din 31.03.2011 cu privire la modificarea HCJ nr. 123/28.10.2008
Hotararea 41 din 31.03.2011 cu privire la modificarea HCJ nr. 55/25.03.2010
Hotararea 40 din 31.03.2011 cu privire la modificarea HCJ nr. 54/25.03.2010
Hotararea 39 din 31.03.2011 cu privire la modificarea HCJ nr. 53/25.03.2010 privind aprobarea subproiectului de infiintare a unui Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc...
Hotararea 38 din 31.03.2011 cu privire la schimbarea titularului dreptului de administrare a unui spatiu situat intr-un imobil proprietate publica a judetului Olt
Hotararea 37 din 31.03.2011 cu privire la dare in administrare Centrului de Transfuzie Sanguina Olt, a unui spatiu dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt
Hotararea 36 din 31.03.2011 plus anexe cu privire la aprobarea asocierii CJ Olt cu unele localitati din judetul Olt, cu persoane juridice si reprezentanti ai Societatii civile in cadrul Asociatiei...
Hotararea 35 din 24.02.2011 plus anexe cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, ROF si Consiliu de administratie pentru SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA OLT
Hotararea 32 din 24.02.2011 cu privire la modificarea HCJ nr. 81/27.05.2010
Hotararea 31 din 24.02.2011 cu privire la constituirea comisiei pentru solutionarea intampinarilor la propunerea de expropriere a unui imobil situat in orasul Scornicesti, judetul Olt
Hotararea 30 din 24.02.2011 cu privire la modificarea si completarea Contractului de asociere dintre Judetul Olt si celelalte unitati administrativ-teritoriale ale Judetului Olt
Hotararea 29 din 24.02.2011 cu privire la desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Olt
Hotararea 28 din 24.02.2011 cu privire la numire in functie publica de conducere de Director General al DGASPC Olt
Hotararea 27 din 24.02.2011 cu privire la constituirea comisiei de inventariere a arhivelor cuprinzand studiile si documentatiile intrate la constituire in patrimoniul societatilor comerciale...
Hotararea 26 din 24.02.2011 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap
Hotararea 24 din 24.02.2011 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia CJ Olt, prevazut in bugetul propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 22 din 24.02.2011 cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia pentru anul 2011
Hotararea 21 din 24.02.2011 cu privire la aprobarea cotizatiei CJ Olt la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) pentru anul 2011
Hotararea 20 din 24.02.2011 cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Adunarea Regiunilor Europei pe 2011
Hotararea 19 din 24.02.2011 cu privire la aprobarea contributiei CJ Olt la bugetele de venituri si cheltuieli ale ADR S-V Oltenia si Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera...
Hotararea 18 din 24.02.2011 plus anexe cu privire la aprobarea taxei pentru eliberarea autorizatiei, de amplasare si/sau de acces in zona drumurilor judetene
Hotararea 14 din 27.01.2011 cu privire la costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana varstnica, ingrijita in caminele pentru persoane varstnice, pentru anul 2011
Hotararea 13 din 27.01.2011 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap - decembrie 2010
Hotararea 12 din 27.01.2011 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe anul 2010
Hotararea 11 plus anexe din 27.01.2011 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011
Hotararea 10 plus anexe din 27.01.2011 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale pentru 2011
Hotararea 9 plus anexe din 27.01.2011 cu privire la aprobarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2011
Hotararea 8 plus anexe din 27.01.2011 cu privire la utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2010
Hotararea 7 plus anexe din 27.01.2011 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2010
Hotararea 6 din 27.01.2011 cu privire la modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului
Hotararea 4 din 27.01.2011 cu privire la transformare post in statul de functii al SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII
Hotararea 3 din 27.01.2011 cu privire la transformare post in statul de functii al SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICESTI
Hotararea 2 din 27.01.2011 cu privire la transformare posturi si promovare in grad profesional superior - personal din cadrul Aparatului de Permanent de lucru al CJ Olt
Hotararea 1 plus anexe din 27.01.2011 cu privire la stabilire functii publice, organigrama, nr.personal, stat functii si ROF pentru DGASPC Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei