Home
Sedinta ordinara C.J. Olt - 17 decembrie 2020
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

1
2

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 17 decembrie 2020
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 312 din 10.12.2020 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 12928/11.12.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 17 decembrie 2020
Informarea nr. 12929 din 11.12.2020 cu privire la desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 17 decembrie 2020
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 13193/16.12.2020 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 17 decembrie 2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei