Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 26 ianuarie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de  Psihiatrie Cronici Schitu-Greci” 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1
2
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru personalul din cadrul Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2023
3

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 22 din 19.01.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 26 ianuarie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 930/19.01.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 26 ianuarie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 1053/25.01.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotarare înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 26 ianuarie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei