Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 29 noiembrie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

1
2
3
4
5
6

 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 465 din 22.11.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 13774/23.11.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 29 noiembrie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 14053/28.11.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotarare înscrise pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 29 noiembrie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei