Home
Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“

„Biblioteca  Judeţeană Olt „Ion Minulescu” este o instituţie publică culturală de interes judeţean, ce  asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor.
În temeiul prevederilor art.1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, cu modificările ulterioare, și al prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” este organizată și funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Olt ca bibliotecă de drept public.
Finanțarea Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu” se realizează din bugetul Județului Olt. Obiectivul instituţiei este de a constitui, organiza, dezvolta și conserva colecții enciclopedide reprezentative de cărți, periodice și alte documente grafice și audio–vizuale, precum și alte materiale purtătoare de informații, care–i permit să îndeplinească funcții culturale și educațional–științifice, să asigure egalitatea accesului la informații și să presteze servicii culturale prin valorificarea bazei informaționale proprii. Biblioteca judeţeană îndeplinește şi rolul de bibliotecă municipală în municipiul Slatina oferind servicii bibliotecare comunității slătinene.

 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ OLT „ION MINULESCU“
Adresa: Str. A.I. Cuza nr. 3B, Slatina, Jud. Olt
Tel: +4 0349802177
Tel./fax: +4 0349407517
E-mail: bibliotecaolt@yahoo.com
Site: www.bibliotecaslatina.ro
Director: Dumitrescu Florian”

Raport de activitate Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ pe anul 2023
Raport de activitate Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ pe anul 2022
Raport de activitate Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ pe anul 2021
Raport de activitate Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ pe anul 2020
Raport activitate pe anul 2019 al Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu
Raport activitate pe anul 2018 al Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu
Raport activitate pe anul 2017 al Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu
Raport activitate pe anul 2016 al Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu
Raport activitate pe anul 2015 al Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu
Raport activitate pe anul 2007 al Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei