Home
Hotărâri 2004
Raport privind transparenţa decizională în administraţia publică pe anul 2004, conform art. 12 din legea nr. 52/2003
Hotărârea nr. 133/2004 cu privire la modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielor de personal ale unităţilor de învăţ
Hotărârea nr. 132/2004 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor alocate de Consiliul Judeţean ...
Hotărârea nr. 131/2004 cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2005
Hotărârea nr. 130/2004 cu privire la stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 129/2004 cu privire la aprobare INDEMNIZAŢIE DE SEDINŢĂ pentru consilierii judeţeni
Hotărârea nr. 128/2004 cu privire la aprobarea calendarului principalelor manifestări culturale ce vor fi organizate în anul 2005
Hotărârea nr. 125/2004 cu privire la aprobare componenţă şi Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
Hotărârea nr. 124/2004 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii ...
Hotărârea nr. 123/2004 cu privire la Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 122/2004 cu privire la înfiinţarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 121/2004 cu privire la Înfiinţatea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Dispoziţie cu privire la actualizarea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 120/2004 cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Comisia judeţeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
Hotărârea nr. 119/2004 cu privire la modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA ...
hotărârea nr. 118/2004 cu privire la repartizarea şi modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA ...
Hotararea nr. 117/2004 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2004
Hotărârea nr. 116/2004 cu privire la organizarea activităţii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă din judeţul Olt
Hotărârea nr. 115/2004 cu privire la împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt de a emite dispoziţii pentru ...
Hotărârea nr. 114/2004 cu privire la modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004
Hotărârea Nr. 113/2004 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2004
Hotărârea Nr. 112/2004 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean între două judeţe limitrofe pentru perioada 2005-2007
Hotărârea Nr. 111/2004 cu privire la: trecerea unei construcţii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt
Hotărârea Nr.110/2004 cu privire la: repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unităţi administrativ teritoriale pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniver
Hotărârea Nr. 109/2004 cu privire la: modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale
Hotărârea nr. 108/2004 cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2004
Hotărârea nr. 107/2004 cu privire la: dare în administrare Consiliului Local al oraşului Balş a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului Olt
Hotărârea nr. 106/2004 cu privire la: aprobarea preluării imobilului Sala de cinematograf Alutus în domeniul public al judeţului Olt
Hotărârea nr. 105/2004 cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Local Olt pe anul 2004
Hotărârea nr. 104/2004 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean limitrof pentru perioada 2005-2007
Hotărârea nr. 102/2004 cu privire la: concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale
Hotărârea nr. 101/2004 cu privire la: trecerea unor construcţii aflate în administrarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Plantelor Olt din domeniul public al jud în domeniul privat al jud
Hotărârea nr. 100/2004 referitoare la: darea în folosinţă gratuită pe termen nelimitat a unui imobil situat în oraşul Corabia, judeţul Olt, Jandarmeriei Române, U.M. 0746 Slatina
Hotărârea nr. 99/2004 cu privire la: transformare post
Hotărârea nr. 98/2004 cu privire la:aprobare organigramă, număr de personal şi stat funcţii pentru Corpul Gardienilor Publici Olt
Hotărârea nr. 97/2004 cu privire la: aprobare organigramă, număr de personal, Stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2004-2005
Hotărârea nr. 96/2004 cu privire la: modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004
Hotărârea nr. 95/2004 cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2004
Hotărârea nr. 94/2004 - cu privire la: modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale pe trim. III 2004
Hotărâre nr. 93/2004 - cu privire la: suplimentarea Programului de transport public interjudeţean limitrof
Hotărârea nr. 92/2004 - cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 90/2004 - cu privire la: aprobarea taxelor indexate pe anul 2005
Hotărârea nr. 89/2004 - cu privire la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru eliberarea bugetelor locale pe anul 2004 pentru comuna nou infiinţată, Ipoteşti
Hotărârea nr. 88/2004 - cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2004
Hotărârea nr. 87/2004 cu privire la: coordonarea activităţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 86/2004 cu privire la: aprobare asociere pentru realizarea unui Parteneriat Public- Privat în domeniul administrării deşeurilor menajere
Hotărârea nr. 85/2004 cu privire la: stabilire plafoane valorice la produsele lactate şi de panificaţie acordate elevilor şi preşcolarilor în anul şcolar 2004-2005
Hotărârea nr. 84/2004 cu privire la: numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în Comisiile de Administraţie ale Spitalelor Judeţene
Hotărârea nr. 83/2004 cu privire la: desemnarea consilierilor judeţeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Hotărârea nr. 82/2004 cu privire la: actualizarea componenţei Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale
Hotărârea nr. 81/2004 cu privire la: transformare post
Hotărârea nr. 80/2004 cu privire la: modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 79/2004 cu privire la: stabilirea tarifelor pentru serviciile de producţie editorială, tipografică şi de difuzare a Monitorului Oficial şi aprobarea modelului acestuia
Hotărârea nr. 78/2004 cu privire la: repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a sumelor alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale
Hotărârea nr. 77/2004 cu privire la: modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004
Hotărârea nr. 76/2004 cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2004
Hotărârea Nr. 75/2004 - cu privire la: comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea Nr. 74/2004 - cu privire la: alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea Nr. 73/2004 - cu privire la: alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea Nr. 72/2004 - cu privire la: constituirea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea Nr. 71/2004 - cu privire la: validarea mandatelor consilierilor judeţeni
Hotărârea Nr. 70/2004 - cu privire la: alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea Nr. 39/2004 - cu privire la: eliberare şi numire preşedinte al Comisiei de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
Hotărârea Nr. 38/2004 - cu privire la: aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Ion Minulescu
Hotărârea Nr. 37/2004 - cu privire la: aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Muzeul Judeţean Olt
Hotărârea Nr. 6/2004 - cu privire la: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei