Home
Hotărâri 2006
Anexa la HCJ 141 din 27.12.2006
Hotararea 141 din 27.12.2006 cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor
Hotararea 140 din 27.12.2006 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unei ulite satesti în categoria de drumuri comunale + Anexa
Anexa la HCJ 139 din 27.12.2006
Hotararea 139 din 27.12.2006 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Hotararea 138 din 27.12.2006 cu privire la Adunarea Generala a Actionarilor la S. C. “OLT DRUM” S. A. Slatina
Anexa la HCJ 137 din 27.12.2006
Hotararea 137 din 27.12.2006 cu privire la aprobarea „Calendarului manifestarilor culturale în anul 2007”
Anexa la HCJ 136 din 27.12.2006
Hotararea 136 din 27.12.2006 cu privire la aprobarea taxelor indexate pentru anul 2007
Hotararea 135 din 27.12.2006 cu privire la contractarea unui împrumut intern pe anii 2007-2008 de catre Consiliul Judetean Olt pentru lucrari de reabilitare si modernizare drumuri judetene
Anexa la HCJ 134 din 27.12.2006
Anexa la HCJ 133 din 27.12.2006
Hotararea 133 din 27.12.2006 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Hotararea 132 din 27.12.2006 cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protectia Copilului
Hotararea 131 din 27.12.2006 cu privire la numire in functie
Anexa la HCJ 130 din 27.12.2006 cu privire la Stat de Functii - Centrul de Îngrijire si Asistenta Spineni
Anexa la HCJ 130 din 27.12.2006 cu privire la Stat de Functii - DGASPC Olt
Anexa la HCJ 130 din 27.12.2006 cu privire la R.O.F. - DGASPC Olt
Anexa la HCJ 130 din 27.12.2006 cu privire la R.O.F. - Centrul de Îngrijire si Asistenta Spineni
Anexa la HCJ 130 din 27.12.2006 cu privire la Organigrama CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SPINENI
Anexa la HCJ 130 din 27.12.2006 cu privire la Organigrama DGASPC olt modif 2
Anexa la HCJ 130 din 27.12.2006 cu privire la Organigrama DGASPC olt modif 1
Hotararea 130 din 27.12.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru DGASPC Olt
Anexa la HCJ 129 din 27.12.2006
Hotararea 129 din 27.12.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Olt
Hotararea 128 din 27.12.2006 cu privire la aprobarea Acordului de Asociere între CJ Olt si consiliile judetene Dolj, Vâlcea, Mehedinti, Gorj pentru realizarea proiectului....
Anexa la HCJ 127 din 27.12.2006
Hotararea 127 din 27.12.2006 cu privire la înscrierea unor imobile în Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt
Hotararea 126 din 27.12.2006 cu privire la acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Judetului Olt .
Hotararea 125 din 8.12.2006 cu privire la alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt.
Hotararea 124 din 8.12.2006 cu privire la încetare de drept a functiei de vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt a domnului Ioan NEDELEA.
Hotararea 123 din 30.11.2006 cu privire la contractarea unei linii de credit de catre S.C. OLT DRUM S.A.
Anexa 3 la HCJ 122 din 30.11.2006
Anexa 2 la HCJ 122 din 30.11.2006
Anexa 1 la HCJ 122 din 30.11.2006
Hotararea 122 din 30.11.2006 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA pe anul 2006
Hotararea 121 din 30.11.2006 cu privire la aprobarea sprijinului financiar sau material sub forma fondului de urgenta si a sprijinului financiar constând în plata costurilor de regie si hrana...
Hotararea 120 din 30.11.2006 cu privire la aprobarea contractelor de finantare încheiate între Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, în calitate de autoritate finantatoare...
Hotararea 119 din 30.11.2006 cu privire la încetarea activitatii DIRECTIEI GENERALE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR OLT
Hotararea 118 din 30.11.2006 cu privire la aplicare sanctiune disciplinara
Hotararea 117 din 30.11.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru DGASPC Olt
Anexa la HCJ 116 din 30.11.2006
Hotararea 116 din 30.11.2006 cu privire la suplimentarea si modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru asigurarea cheltuielilor de ...
Anexa 4 pg3 la HCJ 115 din 30.11.2006
Anexa 4 pg2 la HCJ 115 din 30.11.2006
Anexa 4 pg1 la HCJ 115 din 30.11.2006
Anexa 3 la HCJ 115 din 30.11.2006
Anexa 2 la HCJ 115 din 30.11.2006
Anexa 1 la HCJ 115 din 30.11.2006
Hotararea 115 din 30.11.2006 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Hotararea 114 din 30.11.2006 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale
Hotararea 113 din 30.11.2006 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale
Anexa 2 la HCJ 112 din 30.11.2006
Hotararea 112 din 30.11.2006 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul privat al judetului Olt si din administrarea DGASPC Olt, în domeniul public al orasului Corabia...
Anexa 2 la HCJ 111 din 30.11.2006
Anexa 1 la HCJ 111 din 30.11.2006
Hotararea 111 din 30.11.2006 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al judetului Olt si din administrarea Scolii Speciale cu Clasele I-VIII Bals în domeniul public al orasului Bals..
Hotararea 110 din 30.11.2006 cu privire la numire în functie si stabilire drepturi salariale
Hotararea 109 din 30.11.2006 cu privire la numire în functie si stabilire drepturi salariale
Anexa pg2 la HCJ 108 din 30.11.2006
Anexa pg1 la HCJ 108 din 30.11.2006
Hotararea 108 din 30.11.2006 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2007 pentru functiile publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt
Anexa la HCJ 107 din 31.11.2006
Hotararea 107 din 30.11.2006 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2007 pentru functiile publice din cadrul DGASPC Olt
Anexa pg2 la HCJ 106 din 30.11.2006
Anexa pg1 la HCJ 106 din 30.11.2006
Hotararea 106 din 30.11.2006 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE pentru anul 2007...
Anexa 14 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Ştat de Funcţii - Centrul de Plasament „Floare de Colt” Bals
Anexa 13 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Ştat de Funcţii - DGASPC Olt
Anexa 12 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Ştat de Funcţii - Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap Caracal
Anexa 11 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Ştat de Funcţii - Centrul de îngrijire pentru tineri peste 18 ani „Pasi spre viitor” Corabia
Anexa 10 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Ştat de Funcţii - Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina
Anexa 9 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la ROF DGASPC Olt
Anexa 8 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la ROF Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina
Anexa 7 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la ROF Complexul de servicii «Sf. Elena » Corabia
Anexa 6 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la ROF Centrul maternal «Adelina » Slatina
Anexa 5 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la ROF CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU TINERI PESTE 18 ANI „Pasi spre viitor” CORABIA
Anexa 4 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Organigrama Case de Tip Familial - Slatina
Anexa 3 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Organigrama Centrului de Tineri peste 18 ani - Corabia
Anexa 2 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Organigrama DGASPC Olt - modif.2
Anexa 1 la HCJ 105 din 19.10.2006 cu privire la Organigrama DGASPC Olt - modif.1
Hotararea 105 din 19.10.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru DGASPC Olt.
Anexa la HCJ 104 din 19.10.2006
Hotararea 104 din 19.10.2006 cu privire la darea în folosinta gratuita a unui spatiu din domeniul public al judetului Olt si din administrarea DGASPC Olt.....
Hotararea 103 din 19.10.2006 cu privire la acordare indemnizatie de dispozitiv
Hotararea 102 din 19.10.2006 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie ” Consolidare acoperis si finisaje exterioare la Muzeul Judetean Olt ”
Anexa la HCJ 101 din 19.10.2006
Hotararea 101 din 19.10.2006 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Hotararea 100 din 19.10.2006 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale
Anexa la HCJ 99 din 19.10.2006
Hotararea 99 din 19.10.2006 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale
Anexa la HCJ 98 din 19.10.2006
Hotararea 98 din 19.10.2006 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al judetului Olt si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt.....
Hotararea 97 din 19.10.2006 cu privire la unele masuri referitoare la patrimoniul fostului Corp al Gardienilor Publici Olt
Anexa la HCJ 96 din 19.10.2006
Hotararea 96 din 19.10.2006 cu privire la folosirea unui spatiu din domeniul public al judetului
Hotararea 95 din 21.09.2006 cu privire la constituire COMISIE DE CONCURS si COMISIE DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul CJ Olt...
Anexa 4 la HCJ 94 din 21.09.2006
Anexa 3 la HCJ 94 din 21.09.2006
Anexa 2 la HCJ 94 din 21.09.2006
Anexa 1 la HCJ 94 din 21.09.2006
Hotararea 94 din 21.09.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, Plan de Scolarizare pentru anul scolar 2006-2007 si ROF Scoala Populara de Arte si Meserii
Hotararea 93 din 21.09.2006 cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale pe anul 2006
Anexa 3 la HCJ 92 din 21.09.2006
Anexa 2 la HCJ 92 din 21.09.2006
Anexa 1 la HCJ 92 din 21.09.2006
Hotararea 92 din 21.09.2006 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din TVA şi a sumelor alocate de CJ Olt....
Anexa 17 - pagina 2 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 17 - pagina 1 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 16 - pagina 2 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 16 - pagina 1 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 15 - pagina 2 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 15 - pagina 1 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 14 - pagina 2 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 14 - pagina 1 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 13 - pagina 2 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 13 - pagina 1 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 12 - pagina 2 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 12 - pagina 1 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 11 - pagina 2 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 11 - pagina 1 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 10 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 9 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 8 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 7 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 6 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 5 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 4 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 3 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 2 la HCJ 91 din 21.09.2006
Anexa 1 la HCJ 91 din 21.09.2006
Hotararea 91 din 21.09.2006 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Anexa la HCJ 90 din 21.09.2006
Hotararea 90 din 21.09.2006 cu privire la alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Hotararea 89 din 21.09.2006 cu privire la încetare contract de munca, prin acordul partilor
Hotararea 88 din 21.09.2006 cu privire la încetare contract de munca, prin acordul partilor
Hotararea 87 din 21.09.2006 cu privire la numire în functie de conducere
Hotararea 85 din 27.07.2006 cu privire la aprobarea cofinantarii proiectului Reabilitarea unitatilor de învatamânt din comunele afectate de inundatii din jud.Olt în concordanta cu HG nr. 295/2006....
Anexa 4.2 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 4.1 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 4 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 3.2 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 3.1 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 3 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 2.3 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 2.2 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 2.1 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 1.2 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 1.1 la HCJ 84 din 27.07.2006
Anexa 4.2 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 4.1 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 4 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 3.2 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 3.1 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 3 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 3 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 2.2 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 2.1 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 2 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 1.2 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 1.1 la HCJ 83 din 27.07.2006
Anexa 1 la HCJ 83 din 27.07.2006
Hotararea 83 din 27.07.2006 cu privire la utilizarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Anexa 2 la HCJ 82 din 27.07.2006
Anexa 1 la HCJ 82 din 27.07.2006
Hotararea 82 din 27.07.2006 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile.....
Anexele 3 si 4 la HCJ 81 din 27.07.2006
Anexa 2.4 la HCJ 81 din 27.07.2006
Anexa 2.3 la HCJ 81 din 27.07.2006
Anexa 2.2 la HCJ 81 din 27.07.2006
Anexa 2.1 la HCJ 81 din 27.07.2006
Anexa 1 la HCJ 81 din 27.07.2006
Hotararea 81 din 27.07.2006 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Anexa 2 la HCJ 80 din 27.07.2006
Anexa 1 la HCJ 80 din 27.07.2006
Hotararea 80 din 27.07.2006 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unor drumuri locale în categoria de drumuri comunale
Hotararea 79 din 27.07.2006 cu privire la completarea componentei Consiliului de Administratie al Serviciului Judetean de Paza Olt
Hotararea 78 din 27.07.2006 cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Judetean Olt în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Judetene Olt
Hotararea 77 din 27.07.2006 cu privire la desemnare reprezentanti ai Consiliului Judetean Olt în Consiliul Consultativ al spitalelor publice judetene
Proces - Verbal incheiat in sedinta ordinara a CJ Olt din data de 27 iulie 2006
Anexa la HCJ 76 din 25.05.2006
Hotararea 76 cu privire la aprob.asoc. CJ Olt cu Cons.locale Slatina, Caracal, Corabia, Bals, Draganesti-Olt, Scornicesti, Piatra-Olt si Potcoava pt înfiintarea Operatorului unic al Serviciului ....
Anexa la HCJ 75 din 27.07.2006
Hotararea 75 din 27.07.2006 cu privire la aprobare închiriere prin licitatie publica a unui spatiu din domeniul public al judetului Olt si din administrarea D.G.A.S.P.C. Olt
Anexa 2 la HCJ 74 din 27.07.2006
Anexa 1 la HCJ 74 din 27.07.2006
Hotararea 74 din 27.07.2006 cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al judetului Olt si din administrarea Muzeului Judetean Olt în domeniul public al Municipiului Caracal........
Anexa 3 la HCJ 73 din 27.07.2006
Anexa 2 la HCJ 73 din 27.07.2006
Anexa 1 la HCJ 73 din 27.07.2006
Hotararea 73 din 27.07.2006 cu privire la aprobarea listei cu spatiile medicale care urmeaza a fi vândute pentru activitati medicale si /sau pentru activitati conexe actului medical.........
Anexa 3.b la HCJ 72 din 27.07.2006
Anexa 3.a la HCJ 72 din 27.07.2006
Anexa 3 la HCJ 72 din 27.07.2006
Anexa 2.a la HCJ 72 din 27.07.2006
Anexa 2 la HCJ 72 din 27.07.2006
Anexa 1.b la HCJ 72 din 27.07.2006
Anexa 1.a la HCJ 72 din 27.07.2006
Anexa 1.2 la HCJ 72 din 27.07.2006
Anexa 1.1 la HCJ 72 din 27.07.2006
Hotararea 72 din 27.07.2006 cu privire la aprobare organigrama, nr de personal, stat de functii si R.O.F. pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT
Anexa 3 la HCJ 71 din 27.07.2006
Anexa 2 la HCJ 71 din 27.07.2006
Anexa 1 la HCJ 71 din 27.07.2006
Hotararea 71 din 27.07.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt....
Anexa 3 la HCJ 70 din 25.05.2006
Anexa 2 la HCJ 70 din 25.05.2006
Anexa 1 la HCJ 70 din 25.05.2006
Hotararea 70 din 25.05.2006 cu privire la aprobare organigrama, nr. personal, stat functii, ROF, componenta Consiliu de Administratie pentru Serviciul Judetean de Paza Olt.
Hotararea 69 din 25.05.2006 cu privire la aprobare componenta Consiliu de Administratie pentru MUZEUL JUDETEAN OLT
Hotararea 67 din 25.05.2006 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile.....
Anexa la HCJ 66 din 25.05.2006
Hotararea 66 din 25.05.2006 cu privire la alocarea si utilizarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Anexa 3 la HCJ 65 din 25.05.2006
Anexa 2 la HCJ 65 din 25.05.2006
Anexa 1 la HCJ 65 din 25.05.2006
Hotararea 65 din 25.05.2006 cu privire la rectificare buget propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Hotararea 64 din 25.05.2006 cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt si a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2007
Anexa la HCJ 63 din 25.05.2006
Hotararea 63 din 25.05.2006 cu privire la tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean pentru anul 2007
Anexa la HCJ 62 din 25.05.2006
Hotararea 62 din 25.05.2006 pentru modificarea anexei la HCJ nr. 12/12.01.2006 privind aprobarea înlocuirii anexei la Hot nr.47/26.05.2005 referitoare la stabilirea tarifelor pt protectia plantelor
Anexa la HCJ 61 din 25.05.2006
Anexa 2 la HCJ 60 din 25.05.2006
Anexa 1 la HCJ 60 din 25.05.2006
Hotararea 60 din 25.05.2006 cu privire la majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ aflate în domeniul public al judetului, pentru anul 2007
Hotararea 59 din 25.05.2006 cu privire la numire în functie
Hotararea 58 din 25.05.2006 cu privire la numire în functie
Hotararea 57 din 25.05.2006 cu privire la numire în functie
Hotararea 56 din 25.05.2006 cu privire la numire în functie
Hotararea 55 din 25.05.2006 cu privire la numire în functie
Hotararea 54 din 25.05.2006 cu privire la încetare asociere în participatiune
Anexa la HCJ 53 din 25.05.2006
Hotararea 53 din 25.05.2006 cu privire la aprobare propuneri de reîncadrare în categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Olt
Anexa la HCJ 52 din 25.05.2006
Hotararea 52 din 25.05.2006 cu privire la modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt
Anexa la HCJ 51 din 25.05.2006
Hotararea 51 din 25.05.2006 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al Jud.Olt si din administrarea CJ Olt în domeniul public al orasului Bals si administrarea Consiliului Local Bals
Anexa la HCJ 50 din 25.05.2006
Hotararea 50 din 25.05.2006 cu privire la darea în folosinta gratuita Casei Judetene de Pensii Olt a unor spatii proprietate publica a judetului Olt
Anexa la HCJ 49 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC OLT
Anexa la HCJ 49 cu privire la Stat de functii Centrul de Plasament „Temerarii” Bals
Anexa la HCJ 49 cu privire la Stat de functii DGASPC OLT
Anexa la HCJ 49 cu privire la Stat de functii Centrul de Îngrijire si Asistenta Slatina
Anexa la HCJ 49 cu privire la Stat de functii Caminul pentru persoane vârstnice Babiciu
Anexa la HCJ 49 cu privire la Organigrama DGASPC - modificata - 2
Anexa la HCJ 49 cu privire la Organigrama DGASPC - modificata - 1
Hotararea 49 din 25.05.2006 cu privire la aprobare organigrama, nr.personal, stat de functii si ROF pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT
Hotararea 48 din 30.03.2006 cu privire la completarea Comisiei de cenzori la S.C “OLT DRUM” S.A Slatina
Anexa la HCJ 47 din 30.03.2006
Hotararea 47 din 30.03.2006 cu privire la aprobare propuneri de modificare a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judetean pentru perioada 2005-2007
Hotararea 46 din 30.03.2006 cu privire la aprobarea cumpararii în regim de leasing a bunurilor înscrise în lista de investitii pe anul 2006 a S.C. OLT DRUM S.A. Slatina
Hotararea 45 din 30.03.2006 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unei ulite satesti în categoria de drumuri comunale
Hotararea 44 din 30.03.2006 cu privire la completarea calendarului manifestarilor culturale în anul 2006
Anexa 2 la HCJ 43 din 30.03.2006 pagina 3
Anexa 2 la HCJ 43 din 30.03.2006 pagina 2
Anexa 2 la HCJ 43 din 30.03.2006 pagina 1
Anexa 1 la HCJ 43 din 30.03.2006 pagina 2
Anexa 1 la HCJ 43 din 30.03.2006 pagina 1
Hotararea 43 din 30.03.2006 cu privire la aprobarea redistribuirii fondurilor între obiectivele de investitii finantate din fondul de rulment pe anul 2006
Hotararea 42 din 30.03.2006 cu privire la desemnare reprezentant al „S.C. OLT DRUM” S.A. Slatina pentru încheierea contractului de performanta
Hotararea 41 din 30.03.2006 cu privire la completarea Consiliului de Administratie al „S.C. OLT DRUM” S.A. Slatina
Anexa 2 la HCJ 40 din 30.03.2006
Anexa 1 la HCJ 40 din 30.03.2006
Hotararea 40 din 30.03.2006 cu privire la aprobarea : Bilantului contabil si Contului de profit si pierdere la data de 31.12.2005 la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina........
Hotararea 39 din 30.03.2006 cu privire la completarea Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean Slatina cu un reprezentant al Consiliului Judetean Olt.
Hotararea 38 din 30.03.2006 cu privire la revocare Hotarâre a Consiliului Judetean
Anexa la HCJ 37 din 30.03.2006
Hotararea 37 din 30.03.2006 cu privire la stabilirea tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean, aplicate Societatii Nationale de Telecomunicatii ROMTELECOM pe 2006
Hotararea 36 din 30.03.2006 cu privire la alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli ....
Anexa 9 la HCJ 35 din 30.03.2006
Anexa 8 la HCJ 35 din 30.03.2006
Anexa 7 la HCJ 35 din 30.03.2006
Anexa 6 la HCJ 35 din 30.03.2006
Anexa 5 la HCJ 35 din 30.03.2006
Anexa 4 la HCJ 35 din 30.03.2006
Anexa 3 la HCJ 35 din 30.03.2006
Anexa 2 la HCJ 35 din 30.03.2006
Anexa 1 la HCJ 35 din 30.03.2006
Hotararea 35 din 30.03.2006 cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005
Anexa 4 la HCJ 34 din 30.03.2006
Anexa 3 la HCJ 34 din 30.03.2006
Anexa 1 la HCJ 34 din 30.03.2006
Hotararea 34 din 30.03.2006 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006
Hotararea 33 din 30.03.2006 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unei ulite satesti în categoria de drumuri comunale
Anexa la HCJ 32 din 30.03.2006
Hotararea 32 din 30.03.2006 cu privire la darea în folosinta gratuita a unor imobile Serviciului Judetean de Paza Olt
Hotararea 31 din 30.03.2006 : aprobarea participarii CJ Olt în calitate de partener alaturi de C.L. municipale, orasenesti si comunale în calitate de solicitanti la proiectele din cadrul Phare2004 CES
Hotararea 30 din 30.03.2006 : aprobarea asocierii CJ Olt cu Cons. Loc. ale municipiilor si oraselor din judetul Olt pentru promov. proiectului:“Managementul integrat al deseurilor în jud.Olt”
Anexa la HCJ 29 din 30.03.2006
Hotararea 29 din 30.03.2006 cu privire la aprobare Regulament de Organizare si Functionare pentru BIBLIOTECA JUDETEANA ,,ION MINULESCU”
Anexa 3d la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 3c la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 3b la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 3a la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 3 la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 2f la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 2e la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 2d la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 2c la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 2b la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 2a la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 2 la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 1d la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 1c la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 1b la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 1a la HCJ 28 din 30.03.2006
Anexa 1 la HCJ 28 din 30.03.2006 pagina 2
Anexa 1 la HCJ 28 din 30.03.2006 pagina 1
Hotararea 28 din 30.03.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si R.O.F pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT
Hotararea 27 din 30.03.2006 cu privire la completare Comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt...
Hotararea 26 din 30.03.2006 cu privire la validare mandat de consilier judetean...
Hotararea 25 din 30.03.2006 cu privire la încetare mandat de consilier judetean...
Hotararea 24 din 12.01.2006 cu privire la înlocuirea anexelor nr. 1 si 2 la HCJ Olt nr.102/23.09.2004 referitoare la concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale
Anexa la HCJ 23 din 12.01.2006
Hotararea 23 din 12.01.2006 cu privire la aprobarea calendarului manifestarilor culturale în anul 2006
Hotararea 22 din 12.01.2006 cu privire la modificarea HCJ Olt nr. 122/23 decembrie 2004 si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului
Hotararea 21 din 12.01.2006 cu privire la stabilirea si aprobarea costului anual pentru un copil sau tanar care beneficiaza de protectie speciala in conditiile art.51 din Legea nr.272/2004
Anexa 8.2 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 8.1 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 7.2 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 7.1 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 6.2 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 6.1 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 5.2 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 5.1 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 4.2 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 4.1 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 3.2 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 3.1 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 2.2 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 2.1 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 1.2 la HCJ 20 din 12.01.2006
Anexa 1.1 la HCJ 20 din 12.01.2006
Hotararea 20 din 12.01.2006 cu privire la aprobarea de catre Consiliul Judetean Olt a utilizarii fondului de rulment pe anul 2006
Anexa 5 la HCJ 19 din 12.01.2006
Anexa 4 la HCJ 19 din 12.01.2006
Anexa 3 la HCJ 19 din 12.01.2006
Anexa 2 la HCJ 19 din 12.01.2006
Anexa 1 la HCJ 19 din 12.01.2006
Hotararea 19 din 12.01.2006 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a sumelor alocate de C.J.Olt pentru echilibrarea bugetelor locale pe 2006
Anexa 3.30 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.29 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.28 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.27 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.26 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.25 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.24 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.23 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.22 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.21 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.20 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.19 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.18 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.17 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.16 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.15 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.14 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.13 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.12 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.11 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.10 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.9 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.8 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.7 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.6 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.5 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.4 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.3 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.2 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3.1 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 3 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 2 la HCJ 18 din 12.01.2006
Anexa 1 la HCJ 18 din 12.01.2006
Hotararea 18 din 12.01.2006 cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2006
Hotararea 17 din 12.01.2006 cu privire la aprobarea sumei utilizata pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorii Craciunului
Anexa 3.5 la HCJ 16 din 12.01.2006
Anexa 3.4 la HCJ 16 din 12.01.2006
Anexa 3.3 la HCJ 16 din 12.01.2006
Anexa 3.2 la HCJ 16 din 12.01.2006
Anexa 3.1 la HCJ 16 din 12.01.2006
Anexa 2 la HCJ 16 din 12.01.2006
Anexa 1 la HCJ 16 din 12.01.2006
Hotararea 16 din 12.01.2006 cu privire la :suplimentarea si modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2005
Anexa la HCJ 15 din 12.01.2006
Hotararea 15 din 12.01.2006 cu privire la înlocuirea anexei nr. 2 la HCJ Olt nr. 50/26.05.2005 referitoare la aprobare taxe pentru anul 2006
Anexa la HCJ 14 din 12.01.2006
Hotararea 14 din 12.01.2006 cu privire la aprobarea înlocuirii anexei la HCJ Olt nr. 49/26.05.2005 referitoare la stabilirea tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor...
Hotararea 13 din 12.01.2006 cu privire la aprobarea actualizarii tarifelor de închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt si a microbuzului din parcul auto propriu...
Anexa la HCJ 12 din 12.01.2006
Hotararea 12 din 12.01.2006 cu privire la aprobarea înlocuirii anexei la HCJ Olt nr. 47/26.05.2005 referitoare la stabilirea tarifelor pentru activitatile de protectie a plantelor...
Anexa la HCJ 11 din 12.01.2006
Hotararea 11 din 12.01.2006 cu privire la aprobarea înlocuirii anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 46 /26.05.2005 referitoare la stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat....
Hotararea 10 din 12.01.2006 cu privire la numire in functie: Începând cu data de 01.12.2005 domnul TURCITU DRAGOS-DORIAN se numeste în functia de conducere de SEF SERVICIU....
Anexa 3 la HCJ 9 din 12.01.2006
Anexa 2 la HCJ 9 din 12.01.2006
Anexa 1 la HCJ 9 din 12.01.2006
Hotararea 9 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si numar maxim de functii publice pentru DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR OLT
Anexa 2 la HCJ 8 din 12.01.2006
Anexa 1 la HCJ 8 din 12.01.2006
Hotararea 8 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si ROF pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale ,,OLTUL”
Anexa la HCJ 7 din 12.01.2006
Hotararea 7 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii pentru BIBLIOTECA JUDETEANA ,,ION MINULESCU”
Anexa la HCJ 6 din 12.01.2006
Hotararea 6 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE
Anexa la HCJ 5 din 12.01.2006
Hotararea 5 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si modificarea componentei Consiliului de Administratie pentru CENTRUL CULTURAL JUDETEAN
Anexa 2 la HCJ 4 din 12.01.2006
Hotararea 4 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru MUZEUL JUDETEAN OLT
Anexa 2 la HCJ 3 din 12.01.2006
Anexa 1 la HCJ 3 din 12.01.2006
Hotararea 3 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA PLANTELOR OLT
Anexa la HCJ 2 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare a Centrului de Plasament „Optimistii” Caracal
Anexa la HCJ 2 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare a CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE PENTRU TINERI PESTE 18 ANI „Pasi spre viitor” CORABIA
Anexa la HCJ 2 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare a Caselor de tip familial „Sf. Andrei” Slatina
Anexa la HCJ 2 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Ingrijire si Asistenta Babiciu
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Plasament „Optimistii” Caracal
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Plasament „Sfânta Elisabeta” Caracal
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Plasament „Temerarii” Bals
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU TINERI PESTE 18 ANI „Pasi spre viitor” CORABIA
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap Cezieni
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Ingrijire si Asistenta Soparlita
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Ingrijire si Asistenta Slatina
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Ingrijire si Asistenta Falcoiu
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii Centrul de Ingrijire si Asistenta Babiciu
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de plasament „Optimisti” Caracal
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de plasament „SF. ELISABETA” Caracal
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de pasament Temerarii - Bals
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE PENTRU TINERI PESTE 18 ANI „PASI SPRE VIITOR” CORABIA
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de Recuperare si Reabilitare persoane cu handicap Cezieni
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de Ingrijire si Asistenta Spineni
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de Ingrijire si Asistenta Soparlita
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Caselor de tip familial Sf. Andrei - Slatina
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de Ingrijire si Asistenta Slatina
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de Ingrijire si Asistenta Falcoiu
Anexa la HCJ 2 cu privire la Organigrama Centrului de Ingrijire si Asistenta Babiciu
Anexa la H.C.J nr.2 Stat de functii DGASPC OLT
Anexa la HCJ 2 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al DGASPC OLT
Anexa 2 la HCJ 2 cu privire la Organigrama DGASPC
Hotararea 2 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si R.O.F. pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI........
Anexa 3 la HCJ 1 din 12.01.2006
Anexa 2 la HCJ 1 din 12.01.2006
Anexa 1 la HCJ 1 din 12.01.2006
Hotararea 1 din 12.01.2006 cu privire la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al CJ Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei