Home
Hotărâri 2018
Hotărârea nr. 223 din 20.12.2018
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al Direcției Județene deEvidență a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 222 din 20.12.2018
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivulde investiții ,,Modernizare drum județean DJ 644,km. 33+345-37+185, L = 3,840 km., Morunglav-Cârlogani”
Hotărârea nr. 221 din 20.12.2018
cu privire la: desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean deCultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt
Hotărârea nr. 220 din 20.12.2018
cu privire la aprobare proiectului "Centru de zi pentru persoane varstnice Vitomiresti", a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
Hotărârea nr. 219 din 20.12.2018
cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Olt
Hotărârea nr. 218 din 20.12.2018
cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2019”
Hotărârea nr. 217 din 20.12.2018
cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunarepe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativcu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniulpublic sau privat al județului, pentru anul 2019
Hotărârea nr. 216 din 20.12.2018
cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2019
Hotărârea nr. 215 din 20.12.2018
referitor la aprobare taxe pentru anul 2019
Hotărârea nr. 214 din 20.12.2018
cu privire la stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a CJ Olt, pe anul 2019
Hotărârea nr. 213 din 20.12.2018
cu privire la aprobarea tarifelor pt. eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare si/sau de acces la drumurile judetene precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor judetene pentru anul 2019
Hotărârea nr. 212 din 20.12.2018
cu privire la inlocuire membru si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt
Hotărârea nr. 211 din 20.12.2018
cu privire la:- aprobarea taxelor scolare pt activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii in anul scolar 2018-2019- aprobarea unor taxe si tarife pentru activitatile prestate de unele institutii de cultura de interes judetean, pentru anul 2019
Hotărârea nr. 210 din 20.12.2018
cu privire la transformare posturi vacante in statul de functii al aparatului de specialitate al CJ Olt
Hotărârea nr. 209 din 20.12.2018
cu privire la aprobarea unor taxe, a cuantumului acestora, precum si a Regulamentului referitor la aprobarea, incasarea si utilizarea taxelor/taxelor speciale pt. prestarea unor activitati de evidenta persoanei si stare civila de catre DJEP Olt pentru anul 2019
Hotărârea nr. 208 din 20.12.2018
cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.11.2018
Hotărârea nr. 207 din 20.12.2018
cu privire la transformare post in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovarii
Hotărârea nr. 206 din 20.12.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pt o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul DGASPC Olt, pt persoane cu handicap, pentru luna noiembrie 2018
Hotărârea nr. 205 din 11.12.2018
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt pe anul 2018
Hotărârea nr. 204 din 11.12.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2018
Hotărârea nr. 203 din 11.12.2018
cu privire la repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018m pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala
Hotărârea nr. 202 din 29.11.2018
cu privire la transformare posturi in statele de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt - aparatul propriu si ale unor servicii sociale cu si fara cazare, fara personalitate juridica, din structura directiei
Hotărârea nr. 201 din 29.11.2018
cu privire la modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotărârea nr. 200 din 29.11.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 199 din 29.11.2018
cu privire la modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotărârea nr. 198 din 29.11.2018
pentru completarea "Calendarului manifestarilor culturale in anul 2018"
Hotărârea nr. 197 din 29.11.2018
cu privire la aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor", a cheltuielilor legate de proiect si a participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt in calitate de partener al proiectului
Hotărârea nr. 196 din 29.11.2018
pentru modificarea unei pozitii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt, insusit prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 195 din 29.11.2018
cu privire la inlocuire membri si actualizare componenta Comisie pentru Protectia Copilului Olt
Hotărârea nr. 194 din 29.11.2018
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizati dupa incheierea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii " Modernizare drum judetean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vadastrita", inclus pentru finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013
Hotărârea nr. 193 din 29.11.2018
cu privire la transformarea unui post vacant in statul de functii al Muzeului Judetean Olt
Hotărârea nr. 192 din 29.11.2018
cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judetului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna
Hotărârea nr. 191 din 29.11.2018
cu privire la transformarea unui post vacant in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 190 din 29.11.2018
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti "
Hotărârea nr. 189 din 29.11.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru OCTOMBRIE 2018
Hotărârea nr. 188 din 08.11.2018
cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare intre judetele Dolj, Gorj, Valcea, Olt si Mehedinti din Romania si Regiunea Macedoniei Centrale din Republica Elena
Hotărârea nr. 187 din 05.11.2018
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 186 din 05.11.2018
pentru: aprobarea Master Planului judeţului Olt, a Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Olt, în perioada 2014-2020”
Hotărârea nr. 185 din 25.10.2018
cu privire la:- aprobarea rezultatului final obtinut de dl. Florian DUMITRESCU in cadrul procedurii de analiza a noului proiect de management elaborat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- aprobarea proiectului de management elaborat de dl. Florian DUMITRESCU si a duratei noului contract de management;- incetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt;- numirea managerului (directorului) Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt
Hotărârea nr. 184 din 25.10.2018
cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2018
Hotărârea nr. 183 din 25.10.2018
cu privire la:- aprobarea infiintarii Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt;- aprobarea numarului de personal, organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean de Cultura si Arta Olt
Hotărârea nr. 182 din 25.10.2018
privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici si cadrelor didactice, care au obtinut rezultate exceptionale la olimpiadele scolare de specialitate
Hotărârea nr. 181 din 25.10.2018
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia CJ Olt, prevazut in bugetul Judetului Olt pe anul 2018
Hotărârea nr. 180 din 25.10.2018
cu privire la transformarea unor posturi vacante in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale "Doina Oltului"
Hotărârea nr. 179 din 25.10.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2018
Hotărârea nr. 178 din 25.10.2018
cu privire la transformarea unor posturi vacante in statul de functii al aparatului de specialitate al CJ Olt
Hotărârea nr. 177 din 25.10.2018
cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2018 a unor sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017
Hotărârea nr. 176 din 25.10.2018
cu privire la preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean
Hotărârea nr. 175 din 25.10.2018
cu privire la repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2019 si estimarilor pe anii 2020-2022
Hotărârea nr. 174 din 25.10.2018
cu privire la:- aprobarea mutarii a doua posturi vacante in statul de functii al DGASPC - aparatul propriu- modificarea organigramei DGASPC - aparatul propriu
Hotărârea nr. 173 din 25.10.2018
privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 25.000.000 lei in vederea asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes judetean finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana
Hotărârea nr. 172 din 25.10.2018
cu privire la transformarea si mutarea unor posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotărârea nr. 171 din 25.10.2018
pentru modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 170 din 25.10.2018
cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului privat al Judetului Olt si aflat in administrarea Consiliului Judetean Olt
Hotărârea nr. 169 din 25.10.2018
cu privire la utilizarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare de catre operatorul SC Compania de Apa Olt SA
Hotărârea nr. 168 din 25.10.2018
cu privire la transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii
Hotărârea nr. 167 din 25.10.2018
cu privire la: aprobarea conturilor de executie a bugetului Judetului Olt la data de 30.09.2018
Hotărârea nr. 166 din 25.10.2018
cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala termica sectia Pneumologie Scornicesti"
Hotărârea nr. 165 din 25.10.2018
cu privire la:- aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managementului Bibliotecii Judetene Olt "Ion Minulescu" (perioada 20.11.2014 - 13.10.2018);- constatarea incetarii contractului de management al managerului (directorului) Bibliotecii Judetene Olt "Ion Minulescu";- desemnarea managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Judetene Olt "Ion Minulescu"
Hotărârea nr. 164 din 25.10.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul DGASPC Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna septembrie 2018
Hotărârea nr. 163 din 27.09.2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Oltnr.93/31.05.2018 cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de DezvoltareIntercomunitară „Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public alJudețului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
Hotărârea nr. 162 din 27.09.2018
cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliulde Administrație al Centrului Județean de Resurse și de AsistențăEducațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 161 din 27.09.2018
cu privire la: înlocuire membru și actualizarea componențeiComisiei pentru Protecția Copilului Olt
Hotărârea nr. 160 din 27.09.2018
cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 159 din 27.09.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane prin curse regulate speciale Societăţii ComercialeDINU TUDOR INTIM S.N.C. pe ruta CARACAL-COMANCA-DEVESELU
Hotărârea nr. 158 din 27.09.2018
cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membriîn Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș,pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 157 din 27.09.2018
cu privire la: - constatarea încetării contractului de management al managerului(directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea șiPromovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt;- desemnarea managerului (directorului) interimar al CentruluiJudețean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale șiCultural Olt
Hotărârea nr. 156 din 27.09.2018
cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri înConsiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru EducațieIncluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 155 din 27.09.2018
cu privire la desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului comisiei de analiză șidesemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analizanoului proiect de management al domnului Florian Dumitrescu –manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea șiPromovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a obţinut laevaluarea finală a managementului nota 9,86
Hotărârea nr. 154 din 27.09.2018
cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de PsihiatrieCronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 153 din 27.09.2018
cu privire la : transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul defuncții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Hotărârea nr. 152 din 27.09.2018
- aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale(20.11.2014–13.10.2018) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt„Ion Minulescu”, instituție publică de cultură din subordinea ConsiliuluiJudețean Olt;- desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare șidesemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală(20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt„Ion Minulescuˮ, instituție publică de cultură din subordinea ConsiliuluiJudețean Olt.
Hotărârea nr. 151 din 27.09.2018
cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliulde Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina,pentru anul școlar 2018 - 2019
Hotărârea nr. 150 din 27.09.2018
cu privire la: aprobare documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții „ Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion Medicala” -Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotărârea nr. 149 din 27.09.2018
cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt,,Ion Minulescuˮ
Hotărârea nr. 148 din 27.09.2018
cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina
Hotărârea nr. 147 din 27.09.2018
cu privire la: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului BiblioteciiJudețene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-31.12.2017) și aprobarea continuăriiexercitării managementului de către domnul Cârstea Florian, managerul BiblioteciiJudețene Olt „Ion Minulescu”
Hotărârea nr. 146 din 27.09.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoanăcu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrulDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentrupersoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2018
Hotărârea nr. 145 din 19.09.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 143/17.09.2018 cu privire la consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanaţi judeţului Olt
Hotărârea nr. 144 din 17.09.2018
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Otl, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2018
Hotărârea nr. 143 din 17.09.2018
cu privire la consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanaţi judeţului Olt
Hotărârea nr. 142 din 17.09.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 141 din 17.09.2018
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unor sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
Hotărârea nr. 140 din 30.08.2018
cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii; - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotărârea nr. 139 din 30.08.2018
cu privire la aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Mehedinţi, Olt şi Dolj la servicii medicale de urgenţă“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 138 din 30.08.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a evaluării anuale (01.01.2017-31.12.2017) a managementului pentru Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“ - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 137 din 30.08.2018
cu privire la trecerea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Judeţului Olt, din administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 136 din 30.08.2018
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Oboga, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 643
Hotărârea nr. 135 din 30.08.2018
cu privire la aprobarea Caietului de obiective în baza căruia se va întocmi noul proiect de management de către domnul Florian Dumitrescu - manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, care a obţinut la evaluarea finală a managementului nota 9,86
Hotărârea nr. 134 din 30.08.2018
cu privire la schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 133 din 30.08.2018
pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“
Hotărârea nr. 132 din 30.08.2018
cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 131 din 30.08.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 546 km 1110+750, 0,03Km, localitatea Teslui, satul Moşteni“
Hotărârea nr. 130 din 30.08.2018
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Muzeului Judeţean Olt, ca urmare a promovării
Hotărârea nr. 129 din 30.08.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Montare post trafo şi grup generator electric aparţinând Spitalului de Psihiatrie Cronici-Schitu, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 128 din 30.08.2018
cu privire la transformare post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Hotărârea nr. 127 din 30.08.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna iulie 2018
Hotărârea nr. 126 din 26.07.2018
cu privire la completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 125 din 26.07.2018
cu privire la: validare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 124 din 26.07.2018
cu privire la: încetare mandat de consilier judeţean
Hotărârea nr. 123 din 26.07.2018
cu privire la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 122 din 26.07.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 546E, km. 15+750+16+750, L=1,000 km, comuna Oporelu, judeţul Olt“
Hotărârea nr. 121 din 26.07.2018
cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 120 din 26.07.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de „Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina“
Hotărârea nr. 119 din 26.07.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 118 din 26.07.2018
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
Hotărârea nr. 117 din 26.07.2018
cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 64/29.03.2018
Hotărârea nr. 116 din 26.07.2018
cu privire la stabilirea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 115 din 26.07.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2018
Hotărârea nr. 114 din 26.07.2018
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2018
Hotărârea nr. 113 din 28.06.2018
cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la clădirile publice care aparţin Consiliului Judeţean Olt - Centrul Militar Judeţean Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 112 din 28.06.2018
cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la clădirea Inspectoratului de Protecţie Civilă Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 111 din 28.06.2018
cu privire la modificarea statelor de funcţii şi a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/26.05.2016
Hotărârea nr. 110 din 28.06.2018
cu privire la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 109 din 28.06.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii Măgura“
Hotărârea nr. 108 din 28.06.2018
cu privire la desfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al Serviciului de Pază Olt; aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Judeţean de Pază Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/25.05.2017
Hotărârea nr. 107 din 28.06.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea Văleni“
Hotărârea nr. 106 din 28.06.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 105 din 28.06.2018
cu privire la transformare post vacant în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 104 din 28.06.2018
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excendentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
Hotărârea nr. 103 din 28.06.2018
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 102 din 28.06.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2018
Hotărârea nr. 101 din 31.05.2018
cu privire la modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 100 din 31.05.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul central al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“
Hotărârea nr. 99 din 31.05.2018
cu privire la acordare mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“
Hotărârea nr. 98 din 31.05.2018
cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 97 din 31.05.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Refacere drum judeţean DJ 546, km 117+375, 0,06 km, localitatea Teslui, satul Deleni“
Hotărârea nr. 96 din 31.05.2018
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, ca urmare a promovării
Hotărârea nr. 95 din 31.05.2018
cu privire la aprobarea proiectului „Investiţii comune în domeniul situaţiilor de urgenţă în cadrul Consiliului Judeţean Olt şi Municipalităţii Dolna Mitropolia, Bulgaria“ şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotărârea nr. 94 din 31.05.2018
cu privire la atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru Judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 - 30.06.2019
Hotărârea nr. 93 din 31.05.2018
cu privire la darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 92 din 31.05.2018
cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEŞTI) - SLATINA
Hotărârea nr. 91 din 31.05.2018
cu privire la mutarea şi transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 90 din 31.05.2018
cu privire la actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt
Hotărârea nr. 89 din 31.05.2018
cu privire la aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu“ ediţia a II-a
Hotărârea nr. 88 din 31.05.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 87 din 31.05.2018
cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru anul 2018 şi împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 86 din 31.05.2018
privind aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
Hotărârea nr. 85 din 31.05.2018
cu privire la înfiinţare post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de posturi; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.106
Hotărârea nr. 84 din 31.05.2018
cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul Judeţului Olt pe anul 2018
Hotărârea nr. 83 din 31.05.2018
cu privire la - constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului Jueţean pentru Conservarea şiu Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
Hotărârea nr. 82 din 31.05.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna aprilie 2018
Hotărârea nr. 81 din 26.04.2018
cu privire la asocierea între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2018, Ediţia a VIII-a; aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional de Teatru „Ştefan Iordache“ Caracal 2018, ediţia a VIII-a
Hotărârea nr. 80 din 26.04.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“
Hotărârea nr. 79 din 26.04.2018
cu privire la constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 78 din 26.04.2018
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării
Hotărârea nr. 77 din 26.04.2018
cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 76 din 26.04.2018
cu privire la stabilirea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Hotărârea nr. 75 din 26.04.2018
cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul 2018
Hotărârea nr. 74 din 26.04.2018
cu privire la transformarea unui post vacant în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 73 din 26.04.2018
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentur Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 72 din 26.04.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 71 din 26.04.2018
cu privire la acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt
Hotărârea nr. 70 din 26.04.2018
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 31.03.2018
Hotărârea nr. 69 din 26.04.2018
cu privire la aprobarea plăţii cozizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO pe anul 2018
Hotărârea nr. 68 din 26.04.2018
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
Hotărârea nr. 67 din 26.04.2018
cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul“ pe anul 2018
Hotărârea nr. 66 din 26.04.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2018
Hotărârea nr. 65 din 29.03.2018
cu privire la completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“
Hotărârea nr. 64 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - aparatul propriu
Hotărârea nr. 63 din 29.03.2018
cu privire la modificarea poziţiei nr. 86, din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2018“, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 226/21.12.2017
Hotărârea nr. 62 din 29.03.2018
cu privire la predarea către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii CNI - SA a amplasamentelor necesare şi asigurarea condiţiilor în vederea execuţiei obiectivului de investiţii „Consolidare maluri, decolmatare şi executare pod auto peste Pârâu Surdiu, pe DJ 648 A în comuna Verguleasa, judeţul Olt, km 4+552 - 4+567“
Hotărârea nr. 61 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Judeţul Olt şi Oraşul Corabia în vederea organizării şi finanţării acţiunii Dunărea în Anul Centenar - „Zeul fluviilor“ dedicată promovării culturale şi turistice a oraşului Corabia şi a judeţului Olt
Hotărârea nr. 60 din 29.03.2018
cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţuil Olt
Hotărârea nr. 59 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/30.07.2015
Hotărârea nr. 58 din 29.03.2018
cu privire la acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 57 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni“ pentru anul 2018
Hotărârea nr. 56 din 29.03.2018
cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 55 din 29.03.2018
cu privire la trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora
Hotărârea nr. 54 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2018
Hotărârea nr. 53 din 29.03.2018
cu privire la înfiinţarea unui post contractual în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; aprobare număr de posturi; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016
Hotărârea nr. 52 din 29.03.2018
cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 51 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 50 din 29.03.2018
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 49 din 29.03.2018
cu privire la stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 48 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2017
Hotărârea nr. 47 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; aprobarea continuării managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, de către domnul Florian Dumitrescu
Hotărârea nr. 46 din 29.03.2018
cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018
Hotărârea nr. 45 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina; aprobarea continuării managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina de către domnul Pintea Vivi - Viorel
Hotărârea nr. 44 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
Hotărârea nr. 43 din 29.03.2018
cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“; aprobarea continuării managementului la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ de către domnul Creţeanu Ion
Hotărârea nr. 42 din 29.03.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna februarie 2018
Hotărârea nr. 41 din 28.02.2018
cu privire la desfiinţarea unui post vacant şi înfiinţarea unui post în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 40 din 28.02.2018
cu privire la tracerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 657
Hotărârea nr. 39 din 28.02.2018
cu privire la numirea Consiliului de Administraţie a Muzeului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 38 din 28.02.2018
cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 129/24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Biblioteca Judeţeană Olt Ion Minulescu“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 37 din 28.02.2018
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 36 din 28.02.2018
cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 546B
Hotărârea nr. 35 din 28.02.2018
cu privire la încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt încheiat pentru perioada asigurării interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 34 din 28.02.2018
cu privire la aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 33 din 28.02.2018
cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi după încheierea contractelor de achiziţie publică de lucrări pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare pe drumurile judeţene DJ546E, DJ703D şi DJ643C finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
Hotărârea nr. 32 din 28.02.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Macului, bl. FA22, sc. D, et. 4, ap. 15“, mun. Slatina, jud. Olt
Hotărârea nr. 31 din 28.02.2018
cu privire la aprobarea rezultatului final obţinut de domun Guţică-Florescu Laurenţiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Judeţean Olt
Hotărârea nr. 30 din 28.02.2018
pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“
Hotărârea nr. 29 din 28.02.2018
cu privire la modificarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/25.02.2016
Hotărârea nr. 28 din 28.02.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Rebilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Muncii, bl. FA24, sc. C, et. 4, ap. 10“ municipiul Slatina, judeţul Olt
Hotărârea nr. 27 din 28.02.2018
cu privire la desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 26 din 28.02.2018
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt
Hotărârea nr. 25 din 28.02.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna ianuarie 2018
Hotărârea nr. 24 din 02.02.2018
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2018
Hotărârea nr. 23 din 02.02.2018
cu privire la aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021
Hotărârea nr. 22 din 02.02.2018
cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
Hotărârea nr. 21 din 02.02.2018
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021 pentru bugetul judeţului Olt
Hotărârea nr. 20 din 02.02.2018
cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2021 la cotele defalcate din impozitul pe venit şi la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Hotărârea nr. 19 din 25.01.2018
cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt; modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 18 din 25.01.2018
cu privire la aprobarea numărului de posturi; modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotărârea nr. 17 din 25.01.2018
cu privire la transformarea unui post de medic în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 16 din 25.01.2018
cu privire la modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 227/15.12.2016
Hotărârea nr. 15 din 25.01.2018
cu privire la transformare posturi în statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Olt - aparatului propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcţiei
Hotărârea nr. 14 din 25.01.2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina şi Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 13 din 25.01.2018
cu privire la aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, reabilitare şi recompartimentare Pavilion Materno - Infantil (etaj 2, etaj 3 parţia - Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi etaj 9)“
Hotărârea nr. 12 din 25.01.2018
cu privire la aprobare Regulament de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt - instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 11 din 25.01.2018
cu privire la modificare Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 61/31.05.2012
Hotărârea nr. 10 din 25.01.2018
cu privire la aprobare documentaţie tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, Reabilitare şi recompartimentare Bloc Medicală“ - SJU Slatina
Hotărârea nr. 9 din 25.01.2018
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Hotărârea nr. 8 din 25.01.2018
cu privire la aprobare documentaţie tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi schimbare de destinaţie corp C1, demolare corp C2, C3, C4, C5 la imobil Creşa nr. 1, în vederea aducerii în stare de funcţionare şi desfăşurării de activităţi medicale“
Hotărârea nr. 7 din 25.01.2018
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Hotărârea nr. 6 din 25.01.2018
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna Schitu, km 23+177“
Hotărârea nr. 5 din 25.01.2018
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Hotărârea nr. 4 din 25.01.2018
cu privire la înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul judeţului Olt
Hotărârea nr. 3 din 25.01.2018
cu privire la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 2 din 25.01.2018
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 1 din 25.01.2018
cu privire la stabilirea costului mediu luna de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2017
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei