Home
Hotărâri 2007
Anexa la HCJ 142 din 27.12.2007
Hotararea 142 din 27.12.2007 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia CJ Olt prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Hotararea 141 din 27.12.2007 cu privire la ”Reabilitare sistematizare verticală şi împrejmuire la clădire Vilă de protocol” CJ Olt
Hotararea 140 din 27.12.2007 cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului
Hotararea 139 din 27.12.2007 cu privire la completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.129/27 decembrie 2006
Hotararea 138 din 27.12.2007 cu privire la aprobarea contribuţiei proprii a CJ Olt pentru proiectul “Prevenirea producerii unor calamităţi naturale în judeţul Olt prin realizarea unor hărţi de risc..
Anexa 3 la HCJ 137 din 27.12.2007
Anexa 2 la HCJ 137 din 27.12.2007
Anexa 1 la HCJ 137 din 27.12.2007
Hotararea 137 din 27.12.2007 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Calendarul manifestarilor culturale - 2008
Hotararea 136 din 27.12.2007 cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2008”
Anexa 3 la HCJ 135 din 27.12.2007
Anexa 2 la HCJ 135 din 27.12.2007
Anexa 1 la HCJ 135 din 27.12.2007
Anexa 3 la HCJ 134 din 27.12.2007
Anexa 2 la HCJ 134 din 27.12.2007
Anexa 1 la HCJ 134 din 27.12.2007
Anexa 2 la HCJ 133 din 27.12.2007
Anexa 1 la HCJ 133 din 27.12.2007
Hotararea 133 din 27.12.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT
Anexa 3 la HCJ 132 din 27.12.2007
Anexa 2 la HCJ 132 din 27.12.2007
Anexa 1 la HCJ 132 din 27.12.2007
Hotararea 132 din 27.12.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru MJ Olt
Anexa 3 la HCJ 131 din 27.12.2007
Anexa 1 si 2 la HCJ 131 din 27.12.2007
Hotararea 131 din 27.12.2007 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ŞI CULTURAL OLT
Hotararea 130 din 27.12.2007 cu privire la aprobarea baremelor de dotare cu echipament şi cazarmament şi duratele de utilizare, precum şi normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament...
Anexa 3 la HCJ 129 din 27.12.2007 - R.O.F. DGASPC Olt
Anexa 2 la HCJ 129 din 27.12.2007 - stat de functii DGASPC
Anexa 1 la HCJ 129 din 27.12.2007 - Functii de conducere DGASPC - pagina 2
Anexa 1 la HCJ 129 din 27.12.2007 - organigrama DGASPC - pagina 1
Hotararea 129 din 27.12.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru DGASPC Olt
Hotararea 128 din 29.11.2007 cu privire la modificarea art.1. din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.69/30.08.2007 referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul...
Hotararea 127 din 29.11.2007 cu privire la modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.67/30.08.2007 referitor la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării...
Anexa 1 si 2 la HCJ 126 din 29.11.2007
Hotararea 126 din 29.11.2007 cu privire la însuşirea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei străzi situate pe raza administrativ teritorială a comunei Băbiciu...
Hotararea 125 si Anexa din 29.11.2007 cu privire la însuşirea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei uliţe situate pe raza administrativ teritorială Fărcaşele
Hotararea 124 din 29.11.2007 cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Olt
Hotararea 123 din 29.11.2007 cu privire la aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt la majorarea capitalului social al S.C „Compania de Apa Olt” S.A.
Hotararea 122 din 29.11.2007 cu privire la „Asociaţiei de dezvoltare comunitară Olt Transport”
Hotararea 121 din 29.11.2007 cu privire la aprobarea Politicii Judeţene a Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi
Anexa la HCJ 120 din 29.11.2007
Hotararea 120 din 29.11.2007 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Anexa la HCJ 119 din 29.11.2007
Hotararea 119 din 29.11.2007 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influenţelor pentru 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007
Anexa la HCJ 118 din 29.11.2007
Hotararea 118 din 29.11.2007 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influenţelor pentru 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Anexa 3 la HCJ 117 din 29.11.2007
Anexa 2 la HCJ 117 din 29.11.2007
Hotararea 117 din 29.11.2007 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Hotararea 116 din 29.11.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru DGASPC Olt
Hotararea 115 din 29.11.2007 cu privire la aprobarea realizării „Planului de analiză şi de acoperire a riscurilor pentru situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Olt”
Hotararea 114 din 29.11.2007 cu privire la Programului INTERREG IVC
Hotararea 113 din 29.11.2007 cu privire la aprobarea sprijinului material sau financiar sub forma fondului de urgenţă şi a sprijinului financiar constând în plata costurilor de regie şi/sau hrană...
Hotararea 112 din 29.11.2007 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Hotararea 111 din 29.11.2007 cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2008
Anexa la HCJ 110 din 29.11.2007
Hotararea 110 din 29.11.2007 cu privire la tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean pentru anul 2008
Anexa la HCJ 109 din 29.11.2007
Hotararea 109 din 29.11.2007 cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe....
Anexa 2 la HCJ 108 din 29.11.2007
Anexa 1 la HCJ 108 din 29.11.2007
Hotararea 108 din 29.11.2007 cu privire la APROBARE TAXE pentru anul 2008
Hotararea 105 din 25.10.2007 cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Olt
Hotararea 104 din 25.10.2007 cu privire la modificarea Actului Constitutiv al S.C COMPANIA DE APĂ S.A, la care Consiliul Judeţean Olt este acţionar
Hotararea 103 din 25.10.2007 cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Oltul” la care Consiliul Judeţean Olt este membru asociat
Anexa 2 la HCJ 102 din 25.10.2007 - pagina 2
Anexa 2 la HCJ 102 din 25.10.2007 - pagina 1
Anexa 1 la HCJ 102 din 25.10.2007 - pagina 2
Anexa 1 la HCJ 102 din 25.10.2007 - pagina 1
Hotararea 102 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea obiectivele de investiţii finanţate din fondul de rulment pe anul 2007
Hotararea 101 din 25.10.2007 cu privire la utilizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Anexa 13 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 12 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 11 la HCJ 100 din 25.10.2007 - pagina 2
Anexa 11 la HCJ 100 din 25.10.2007 - pagina 1
Anexa 10 la HCJ 100 din 25.10.2007 - pagina 2
Anexa 10 la HCJ 100 din 25.10.2007 - pagina 1
Anexa 9 la HCJ 100 din 25.10.2007 - pagina 2
Anexa 9 la HCJ 100 din 25.10.2007 - pagina 1
Anexa 8 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 7 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 6 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 5 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 4 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 3 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 2 la HCJ 100 din 25.10.2007
Anexa 1 la HCJ 100 din 25.10.2007
Hotararea 100 din 25.10.2007 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Anexa 2 la HCJ 99 din 25.10.2007
Anexa 1 la HCJ 99 din 25.10.2007
Hotararea 99 din 25.10.2007 cu privire la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST OLTENIA
Hotararea 98 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pt proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 677, limita jud.Vâlcea-Piatra Olt şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 97 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 677, limita jud. Vâlcea-Piatra Olt
Hotararea 96 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 648, limita jud.Vâlcea-Vitomireşti şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 95 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 648, limita judeţului Vâlcea-Vitomireşti”
Hotararea 94 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 643 A Balş, limita jud. Dolj şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 93 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 643 A Balş, limita judeţului Dolj”
Hotararea 92 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 644 A Morunglav, limita jud.Vâlcea şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 91 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 644 A Morunglav, limita judeţului Vâlcea”
Anexa la HCJ 89 din 25.10.2007 - pagina 1
Hotararea 89 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru anul 2008 pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
Anexa la HCJ 88 din 25.10.2007
Hotararea 88 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru anul 2008 pentru funcţiile publice din cadrul DGASPC Olt
Anexa la HCJ 87 din 25.10.2007 - pagina 1
Hotararea 87 din 25.10.2007 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru anul 2008 pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al CJ Olt
Hotararea 86 din 27.09.2007 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Hotararea 85 din 27.09.2007 cu privire la predarea patrimoniului Corpului Gardienilor Publici Olt către AMT SERVICII INSOLVENŢĂ SPRL Craiova
Hotararea 83 din 27.09.2007 cu privire la validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Hotararea 81 din 27.09.2007 cu privire la acordarea unor ajutoare materiale pentru persoanele vârstnice cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice
Anexa la HCJ 78 din 27.09.2007
Hotararea 78 din 27.09.2007 cu privire la aprobarea „Convenţiei cadru între Judeţul Olt(România) şi Departamentul Loiret (Franţa) pentru acţiuni decooperare descentralizată”
Anexa 4 la HCJ 77 din 27.09.2007 cu privire la ROF - Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Anexa 3 la HCJ 77 din 27.09.2007 cu privire la plan de scolarizare - Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Anexa 2 la HCJ 77 din 27.09.2007 cu privire la stat de functii - Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Anexa 1 la HCJ 77 din 27.09.2007 cu privire la Organigrama Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Hotararea 77 din 27.09.2007 cu privirea la aprobare organigramă, număr de personal stat de funcţii, Plan de Şcolarizare pentru anul şcolar 2007-2008 şi ROF pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Hotararea 76 din 30.08.2007 cu privire la încetare contract individual de muncă prin demisie - Nicolae Truţă
Hotararea 75 din 30.08.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru DGASPC Olt
Hotararea 74 din 30.08.2007 cu privire la completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 73 din 30.08.2007 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico economice obiectivul de investiţie ”Reabilitare scuar urban, Consiliul Judeţean Olt ”
Anexa la HCJ 72 din 30.08.2007
Hotararea 72 din 30.08.2007 cu privire la însuşirea propunerii de modificare a lungimii drumului comunal DC 120B, Băbiciu(DJ 642)-Frunzaru - Bârseşti(DJ 546)
Hotararea 71 din 30.08.2007 cu privire la constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a unui teren în suprafaţă de 1718,387 m.p....
Hotararea 70 din 30.08.2007 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 604, Jud.Olt
Hotararea 69 din 30.08.2007 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Reabilitare şi modernizare DJ 641
Hotararea 68 din 30.08.2007 cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului Reabilitare şi modernizare DJ 604, KM 36+717-74+749, Jud.Olt
Hotararea 67 din 30.08.2007 cu privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului Reabilitare şi modernizare DJ 641 Caracal-limita...
Anexa 2 la HCJ 66 din 30.08.2007
Anexa 1 la HCJ 66 din 30.08.2007
Hotararea 66 din 30.08.2007 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor pentru 20% din sumele defalcate din TVA
Anexa 10 la HCJ 65 din 30.08.2007
Anexa 9 la HCJ 65 din 30.08.2007
Anexa 8 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 2
Anexa 8 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 1
Anexa 7 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 2
Anexa 7 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 1
Anexa 6 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 2
Anexa 6 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 1
Anexa 5 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 2
Anexa 5 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 1
Anexa 4 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 2
Anexa 4 la HCJ 65 din 30.08.2007 - pagina 1
Anexa 3 la HCJ 65 din 30.08.2007
Anexa 2 la HCJ 65 din 30.08.2007
Anexa 1 la HCJ 65 din 30.08.2007
Hotararea 65 din 30.08.2007 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Hotararea 64 din 26.07.2007 cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu
Anexa la HCJ 63 din 26.07.2007
Hotararea 63 din 26.07.2007 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Hotararea 62 din 26.07.2007 cu privire la completarea componenţei Consiliului de Administraţie al Serviciului Judeţean de Pază Olt.
Hotararea 61 din 26.07.2007 cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole
Hotararea 60 din 26.07.2007 cu privire la validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Hotararea 59 din 26.07.2007 cu privire la constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Anexa 4 la HCJ 58 din 26.07.2007 - pagina 2
Anexa 4 la HCJ 58 din 26.07.2007 - pagina 1
Anexa 3 la HCJ 58 din 26.07.2007 - pagina 2
Anexa 3 la HCJ 58 din 26.07.2007 - pagina 1
Anexa 2 la HCJ 58 din 26.07.2007 - pagina 2
Anexa 2 la HCJ 58 din 26.07.2007 - pagina 1
Anexa 1 la HCJ 58 din 26.07.2007 - pagina 2
Anexa 1 la HCJ 58 din 26.07.2007 - pagina 1
Hotararea 58 din 26.07.2007 cu privire la aprobarea redistribuirii fondurilor între obiectivele de investiţii finanţate din fondul de rulment pe anul 2007
Hotararea 57 din 28.06.2007 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean în Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti Judeţul Olt - Niţu Lucian
Hotararea 56 din 28.06.2007 cu privire la desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică - Constantin ŞTEFAN
Hotararea 55 din 28.06.2007 cu privire la constatare pierdere a calităţii de membru al ATOP - Carol Emil KOVACS
Hotararea 54 din 28.06.2007 cu privire la revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT nr. 104/19.10.2006
Anexa la HCJ 53 din 28.06.2007
Hotararea 53 din 28.06.2007 cu privire la utilizarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judetean Olt pe anul 2007
Anexa 3 la HCJ 52 din 28.06.2007 - pagina 2
Anexa 3 la HCJ 52 din 28.06.2007 - pagina 1
Anexa 2 la HCJ 52 din 28.06.2007
Anexa 1 la HCJ 52 din 28.06.2007
Hotararea 52 din 28.06.2007 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Hotararea 51 din 31.05.2007 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotararea 50 din 31.05.2007 cu privire la desemnare persoană pentru constatare contravenţii şi aplicare sancţiuni
Hotararea 49 din 31.05.2007 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
Anexa 2 la HCJ 48 din 31.05.2007 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ŞCOLII POPULARE DE ARTE ŞI MESERII OLT
Anexa 1 la HCJ 48 din 31.05.2007 - ŞTAT DE FUNCŢII - ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII
Hotararea 48 din 31.05.2007 cu privire la aprobare Stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Hotararea 47+ anexa din 31.05.2007 cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum în categoria de drumuri comunale
Anexa la HCJ 46 din 31.05.2007
Hotararea 46 din 31.05.2007 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.5b4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.3/2007 referitoare la aprobarea bugetului propriu al CJ Olt pe 2007
Hotararea 45 din 31.05.2007 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judetean Olt în vederea acordării unui ajutor umanitar pe anul 2007
Anexa la HCJ 44 din 26.04.2007
Hotararea 44 din 26.04.2007 cu privire la aprobare propuneri de modificare a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2005-2007
Anexa la HCJ 43 din 26.04.2007
Hotararea 43 din 26.04.2007 cu privire la aprobarea contractării/garantării unui împrumut intern în valoare de 35.000.000 lei
Anexa 1, 2, 3 la HCJ 42 din 26.04.2007
Hotararea 42 din 26.04.2007 cu privire la acordare premii pentru sportivii şi antrenorii din judeţul Olt care au obţinut performanţe deosebite în competiţiile sportive în anul 2006
Anexa 2 la HCJ 41 din 26.04.2007
Anexa 1 la HCJ 41 din 26.04.2007
Hotararea 41 din 26.04.2007 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2007
Hotararea 40 + anexa din 26.04.2007 cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum în categoria de drumuri comunale
Anexa la HCJ 39 din 26.04.2007
Hotararea 39 din 26.04.2007 cu privire la aprobarea Memorandumului privind crearea Asociaţiei “EuroRegiunea Olt, România – Pleven, Bulgaria”
Hotararea 38 din 29.03.2007 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru efectuarea unor cheltuieli cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti
Anexa la HCJ 37 din 29.03.2007
Hotararea 37 din 29.03.2007 cu privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea DGASPC Olt
Anexa la HCJ 36 din 29.03.2007
Hotararea 36 din 29.03.2007 cu privire la asocierea Consiliului Judeţean Olt cu Consiliile locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul Olt în scopul înfiinţării Asociaţiei „Olt Transport”
Anexa 23 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - Floare de Colt
Anexa 21 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - Temerarii
Anexa 20 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - Spineni
Anexa 19 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - Sopirlita
Anexa 18 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - Falcoiu
Anexa 17 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - DGASPC OLT
Anexa 16 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - CRRPH Caracal
Anexa 15 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - Complex Servicii AMICII Slatina
Anexa 14 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - C.I.A. Slatina
Anexa 13 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - Cezieni
Anexa 12 la HCJ 35 din 29.03.2007 - Stat de functii - Babiciu
Anexa 8 la HCJ 35 din 29.03.2007 - R.O.F. DGASPC Olt
Anexa 5 la HCJ 35 din 29.03.2007 - organigrama Casa Luminita
Anexa 3 la HCJ 35 din 29.03.2007 - organigrama C.I.A. Slatina
Anexa 2 la HCJ 35 din 29.03.2007 - organigrama DGASPC modificata2
Anexa 1 la HCJ 35 din 29.03.2007 - organigrama DGASPC modificata1
Hotararea 35 din 29.03.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru DGASPC Olt
Anexa la HCJ 34 din 29.03.2007 - Strategia judeteana în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului 2007 - 2011
Anexa la HCJ 34 din 29.03.2007 - PLANUL OPERAŢIONAL
Anexa la HCJ 34 din 29.03.2007 - Coperta
Hotararea 34 din 29.03.2007 cu privire la aprobarea Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2007 - 2011
Anexa 12 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 11 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 10 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 9 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 8 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 7 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 6 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 5 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 4 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 3 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 2 la HCJ 33 din 29.03.2007
Anexa 1 la HCJ 33 din 29.03.2007
Hotararea 33 din 29.03.2007 cu privire la aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Consiliului Judeţean Olt pe anul 2006
Anexa 2 la HCJ 32 din 29.03.2007
Anexa 1 la HCJ 32 din 29.03.2007
Hotararea 32 din 29.03.2007 cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 5b1 şi 5b2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 3/2007 referitoare la aprobarea bugetului propriu pe anul 2007
Anexa la HCJ 31 din 29.03.2007
Hotararea 31 din 29.03.2007 cu privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea DGASPC Olt
Anexa 2 la HCJ 30 din 29.03.2007
Anexa 1 la HCJ 30 din 29.03.2007
Hotararea 30 din 29.03.2007 cu privire la înfiinţarea şi organizarea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) „ Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”
Hotararea 29 din 29.03.2007 cu privire la reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (inclusiv anexa)
Hotararea 28 din 29.03.2007 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminul pentru persoane vârstnice, pentru anul 2007
Hotararea 27 din 29.03.2007 cu privire la stabilirea costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul 2007
Hotararea 26 din 29.03.2007 cu privire la completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 25 din 22.02.2007 cu privire la desemnare reprezentant al asiguraţilor din judeţul Olt, în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Hotararea 24 din 22.02.2007 cu privire la desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Olt
Hotararea 23 din 22.02.2007 cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al S.C. „Compania de Apa Olt “ S.A
Anexa 3 la HCJ 22 din 22.02.2007
Anexa 2 la HCJ 22 din 22.02.2007
Anexa 1 la HCJ 22 din 22.02.2007
Hotararea 22 din 22.02.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru ANSAMBLUL PROFESIONIST PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ,,OLTUL”
Anexa 3 la HCJ 21 din 22.02.2007
Anexa 2 la HCJ 21 din 22.02.2007
Anexa 1 la HCJ 21 din 22.02.2007
Hotararea 21 din 22.02.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,ION MINULESCU”
Hotararea 20 din 22.02.2007 cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului
Hotararea 19 din 22.02.2007 cu privire la aprobarea repartizării pe culte religioase a posturilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Olt...
Hotararea 18 din 22.02.2007 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 5b3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 3/2007 referitoare la aprobarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2007
Anexa la HCJ 17 din 22.02.2007
Hotararea 17 din 22.02.2007 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al unor localităţi...
Anexa 3 la HCJ 16 din 22.02.2007
Anexa 1 si 2 la HCJ 16 din 22.02.2007
Hotararea 16 din 22.02.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN OLT
Anexa 2 la HCJ 15 din 22.02.2007
Hotararea 15 din 22.02.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru MUZEUL JUDEŢEAN OLT
Anexa 3 la HCJ 14 din 22.02.2007
Anexa 2 la HCJ 14 din 22.02.2007
Anexa 1 la HCJ 14 din 22.02.2007
Hotararea 14 din 22.02.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE
Anexa la HCJ 13 din 25.01.2007
Hotararea 13 din 25.01.2007 cu privire la aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt la înfiinţarea Societăţii Comerciale „Compania de Apa Olt ” S.A.
Hotararea 12 din 25.01.2007 cu privire la aprobarea aportului în bani al Consiliului Judeţean Olt la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Oltul”
Anexa la HCJ 11 din 25.01.2007
Hotararea 11 din 25.01.2007 cu privire la aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor
Anexa 3 la HCJ 10 din 25.01.2007 cu privire la ROF DGASPC Olt
Anexa 3a la HCJ 10 din 25.01.2007 cu privire la ROF Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice Slatina
Anexa 2a la HCJ 10 din 25.01.2007 cu privire la stat de functii Complex Servicii pentru Persoane Vârstnice Slatina
Anexa 1a la HCJ 10 din 25.01.2007 cu privire la organigrama COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SLATINA
Anexa 1 la HCJ 10 din 25.01.2007 pagina 2
Anexa 1 la HCJ 10 din 25.01.2007 pagina 1
Hotararea 10 din 25.01.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru DGASPC Olt
Anexa la HCJ 9 din 25.01.2007
Hotararea 9 din 25.01.2007 cu privire la aprobare trecere din domeniul public al comunei Vişina în domeniul public al judeţului Olt a unui imobil
Anexa la HCJ 8 din 25.01.2007
Hotararea 8 din 25.01.2007 cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale
Anexa 35 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 34 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 33 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 32 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 31 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 30 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 29 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 28 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 27 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 26 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 25 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 24 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 23 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 22 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 21 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 20 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 19 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 18 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 17 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 16 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 15 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 14 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 13 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 12 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 11 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 10 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 9 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 8 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 7 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 6 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 5 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 4 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 3 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 2 la HCJ 7 din 25.01.2007
Anexa 1 la HCJ 7 din 25.01.2007
Hotararea 7 din 25.01.2007 cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice investiţii „lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri judeţene finanţate prin contractarea unui împrumut...
Anexa la HCJ 6 din 25.01.2007
Hotararea 6 din 25.01.2007 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2007
Anexa 2 la HCJ 5 din 25.01.2007
Anexa 1 la HCJ 5 din 25.01.2007
Hotararea 5 din 25.01.2007 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale...
Anexa 7 la HCJ 4 din 25.01.2007
Anexa 6 la HCJ 4 din 25.01.2007
Anexa 5 la HCJ 4 din 25.01.2007
Anexa 4 la HCJ 4 din 25.01.2007
Anexa 3 la HCJ 4 din 25.01.2007
Anexa 2 la HCJ 4 din 25.01.2007
Anexa 1 la HCJ 4 din 25.01.2007
Hotararea 4 din 25.01.2007 cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2007
Anexa 15 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 14 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 13 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 12 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 11 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 10 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 9 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 8 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 7 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 6 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a15 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a14 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a13 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a12 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a11 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a10 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 b6 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 b5 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 b4 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 b3 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 b2 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 b1 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a9 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a8 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a7 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a6 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a5 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a4 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a3 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a2 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 a1 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 5 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 4 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 3 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 2 la HCJ 3 din 25.01.2007
Anexa 1 la HCJ 3 din 25.01.2007
Hotararea 3 din 25.01.2007 cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2007
Anexa 3 la HCJ 2 din 25.01.2007
Anexa 2 la HCJ 2 din 25.01.2007
Anexa 1 la HCJ 2 din 25.01.2007
Hotararea 2 din 25.01.2007 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi ROF pentru DGASPC Olt
Hotararea 1 din 25.01.2007 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei