Home
Hotărâri 2013
Hotararea nr. 189 din 20.12.2013 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2014
Hotararea nr. 188 din 20.12.2013 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe 2013
Hotararea nr. 187 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de catre Consiliul Judetean Olt
Hotararea nr. 186 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea „Calendarului manifestarilor culturale in anul 2014“
Hotararea nr. 185 din 20.12.2013 cu privire la inlocuire membru al Comisiei pentru Protectia Copilului Olt
Hotararea nr. 184 din 20.12.2013 cu privire la desemnarea persoanei imputernicite sa reprezinte interesele Consiliului Judetean Olt in Adunarea Generala a Asociatilor la societatea comerciala
Hotararea nr. 183 din 20.12.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013
Hotararea nr. 182 din 20.12.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice
Hotararea nr. 181 din 20.12.2013 cu privire la atribuirea licentelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate de trafic judetea
Hotararea nr. 180 din 20.12.2013 cu privire la stabilire functii publice, prin modificarea calitatii unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 179 din 20.12.2013 cu privire la aprobare taxe pe anul 2014
Hotararea nr. 178 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea taxelor scolare pentru activitatile prestate de Scoala Populara de Arte si Meserii Slatina in anul scolar 2013-2014
Hotararea nr. 177 din 20.12.2013 cu privire la stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt, pe anul 2014
Hotararea nr. 176 din 20.12.2013 cu privire la stabilirea tarifelor de baza lunare pe metrul patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decat cea de locuinta
Hotararea nr. 175 din 20.12.2013 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea nr. 174 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public judetean, in judetul Olt
Hotararea nr. 173 din 28.11.2013 cu privire la cresterea capacitatii Centrului de Ingrijire si Asistenta din cadrul Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina (CSPA - Slatina)
Hotararea nr. 172 din 28.11.2013 cu privire la transformare posturi in statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 171 din 28.11.2013 cu privire la atribuirea directa a unui traseu din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, in judetul Olt
Hotararea nr. 170 din 28.11.2013 cu privire la suspendare de drept contract individual de munca; incetare suspendare de drept contract individual de munca si reluare activitate
Hotararea nr. 169 din 28.11.2013 cu privire la suspendare drept contract individual de munca
Hotararea nr. 168 din 28.11.2013 cu privire la transformare posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea nr. 167 din 28.11.2013 cu privire la parobarea inchirierii prin licitatie publica, a unui spatiu din domeniul public al Judetului Olt
Hotararea nr. 166 din 28.11.2013 cu privire la trecerea unui imobil si a terenului aferent in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt si darea acestuia
Hotararea nr. 165 din 28.11.2013 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea nr. 164 din 28.11.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul Directiei
Hotararea nr. 163 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia Sarbatorilor de Iarna
Hotararea nr. 162 din 28.11.2013 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt
Hotararea nr. 161 din 28.11.2013 cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
Hotararea nr. 160 din 28.11.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013
Hotararea nr. 159 din 23.10.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale Doina Oltului
Hotararea nr. 158 din 23.10.2013 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean Olt la data de 30.09.2013
Hotararea nr. 157 din 23.10.2013 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea nr. 156 din 23.10.2013 cu privire la trecerea unui teren din domeniul public si privat al judetului Olt in domeniul public al Municipiului Slatina si in administrarea Consiliului Local al
Hotararea nr. 155 din 23.10.2013 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt a unor imobile aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Hotararea nr. 154 din 23.10.2013 cu privire la aprobare Act aditional la Acordul de parteneriat pentru proiectul Port Turistic si de Agrement in zona Cap Amonte - Port Corabia incheiat intre Judetul
Hotararea nr. 153 din 23.10.2013 cu privire la modificarea si completarea HCJ Olt nr. 100/27.09.2012 privind aprobarea proiectului Port Turistic si de Agrement in zona Cap Amonte-Port Corabia si a
Hotararea nr. 152 din 23.10.2013 cu privire la indemnizatia de sedinta pentru presedintele, vicepresedintele, membrii si secretarul Comisiei pentru Protectia Copilului Olt
Hotararea nr. 151 din 23.10.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cradrul Directie
Hotararea nr. 150 din 23.10.2013 cu privire la incetare suspendare de drept contract individual de munca pentru incapacitate temporara de munca si reluare activitate
Hotararea nr. 149 din 23.10.2013 cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, pentru anul 2014
Hotararea nr. 148 din 23.10.2013 cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul 2014
Hotararea nr. 147 din 23.10.2013 cu privire la aprobarea Planului de Ocuparea a Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul 2014
Hotararea nr. 146 din 23.10.2013 cu privire la stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocatiei zilnice de hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte, incaltaminte, pentru copiii si tinerii
Hotararea nr. 145 din 23.10.2013 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a limitelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a limitelor la sumele
Hotararea nr. 144 din 23.10.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013
Hotararea nr. 143 din 19.09.2013 cu privire la preluarea portului Corabia
Hotararea nr. 142 din 19.09.2013 cu privire la transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea nr. 141 din 19.09.2013 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe ...
Hotararea nr. 140 din 19.09.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013
Hotararea nr. 139 din 19.09.2013 cu privire la modificare art.1, alin. 2, lit. f, si lit. g din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 127/29.08.2013 privind distribuirea din depozite a produselor...
Hotararea nr. 138 din 19.09.2013 cu privire la suspendare de drept contract individual de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, încetare suspendare de drept contract individual de muncă ...
Hotararea nr. 137 din 19.09.2013 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014 pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Hotararea nr. 136 din 19.09.2013 cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea nr. 135 din 19.09.2013 cu privire la stabilirea constului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul DGASPC
Hotararea nr. 134 din 19.09.2013 cu privire la actualizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Olt prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării î
Hotararea nr. 133 din 19.09.2013 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, a unui imobil aflat în administraţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială ...
Hotararea nr. 132 din 19.09.2013 cu privire la completarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului judeţean Olt
Hotararea nr. 131 din 19.09.2013 cu privire la completare componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotararea nr. 130 din 19.09.2013 cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotararea nr. 129 din 19.09.2013 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Hotararea nr. 128 din 29.08.2013 cu privire la transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea nr. 127 din 29.08.2013 cu privire la distribuirea din depozite a produselor alimentare in cadrul Planului anul European de furnizare Ajutoare alimentare in beneficiul persoanelor cele mai
Hotararea nr. 126 din 29.08.2013 cu privire la suspendarea de drept contract individual de munca pentru incapacitatea temporara de munca
Hotararea nr. 125 din 29.08.2013 cu privire la unele masuri privind functionarea Scolii Populare de Arte si Meserii
Hotararea nr. 124 din 29.08.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul Directiei
Hotararea nr. 123 din 29.08.2013 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 164/18.12.2013 referitoare la aprobarea: taxei pentru eliberarea autorizatiei de amplasare si/sau
Hotararea nr. 122 din 29.08.2013 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 168/18.12.2012, referitoare la aprobare taxe pentru anul 2013
Hotararea nr. 121 din 29.08.2013 cu privire la modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 5/31.01.2013, referitoare la stabilirea unor preturi medii ale produselor agricole pentru
Hotararea nr. 120 din 29.08.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013
Hotararea nr. 119 din 29.08.2013 cu privire la aprobarea realizarii proiectului „Sanatatea mai aproape de tine!“ finantat de catre Agentia Nationala pentru Romi
Hotararea nr. 118 din 29.08.2013 cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 132/24.11.2011 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Olt in Comisia Paritara
Hotararea nr. 117 din 29.08.2013 cu privire la atribuirea directa a unui traseu din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, in judetul Olt
Hotararea nr. 116 din 29.08.2013 cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina in domeniul public al judetului Olt..
Hotărârea nr. 115 din 29.07.2013 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul
Hotărârea nr. 114 din 29.07.2013 cu privire la preluarea unui teren in suprafata de 1420mp aflat in domeniul public al Municipiului Slatina, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
Hotărârea nr. 113 din 29.07.2013 cu privire la modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 89/27.06.2013
Hotărârea nr. 112 din 29.07.2013 cu privire la numirea Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor culturale depuse in vederea atribuirii contractului pentru finantarea nerambursabila din
Hotărârea nr. 111 din 29.07.2013 cu privire la inlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protectia Copilului
Hotărârea nr. 110 din 29.07.2013 cu privire la aprobare inchiriere prin licitatie publica a unui imobil din domeniul public al judetului Olt
Hotărârea nr. 109 din 29.07.2013 cu privire la aprobare componenta Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Olt
Hotărârea nr. 108 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Camera Agricola Judeteana Olt
Hotărârea nr. 107 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Olt
Hotărârea nr. 106 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale Doina Oltului
Hotărârea nr. 105 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Muzeul Judetean Olt
Hotărârea nr. 104 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt
Hotărârea nr. 103 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Scoala Populara de Arte si Meserii
Hotărârea nr. 102 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt
Hotărârea nr. 101 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judetean Olt
Hotărârea nr. 100 din 29.07.2013 cu privire la aprobare organigrama si stat de functii pentru Biblioteca Judeteana Olt Ion Minulescu
Hotărârea nr. 99 din 29.07.2013 cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere
Hotărârea nr. 98 din 29.07.2013 cu privire la suspendarea de drept contract individual de munca pentru incapacitate temporara de munca si incetare suspendare de drept contract individual de munca
Hotărârea nr. 97 din 29.07.2013 cu privire la aprobarea cotizatiei judetului Olt la Asociatia Grupul Local Prieteniii Pescarilor Olteni pentru anul 2013
Hotărârea nr. 96 din 29.07.2013 cu privire la aprobarea realizarii proiectului Un viitor profesional de succes in cadrul Programului de Dezvoltare a Resurselor Umane, Axa prioritara 5 - Promovarea
Hotărârea nr. 95 din 29.07.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul Directiei
Hotărârea nr. 94 din 29.07.2013 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean Olt la data de 30.06.2013
Hotărârea nr. 93 din 29.07.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013
Hotărârea nr. 92 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea bugetului creditelor interne al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
Hotărârea nr. 91 din 27.06.2013 cu privire la aprobarea asocierii intre Judetul Olt si Municipiul Caracal in vederea organizarii si finantarii a evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2013“
Hotărârea nr. 90 din 27.06.2013 cu privire la transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Hotărârea nr. 89 din 27.06.2013 cu privire la acordarea de premii pentru elevii si profesorii indrumatori din judetul Olt, care au obtinut rezultate deosebite la concursurile internationale
Hotărârea nr. 88 din 27.06.2013 cu privire la numirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati
Hotărârea nr. 87 din 27.06.2013 cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru finantarea nerambursabila din bugetul Consiliului Judetean Olt a programelor, proiectelor si actiunilor culturale
Hotărârea nr. 86 din 27.06.2013 cu privire la completarea Regulamentului Intern de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate si a aparatului permanent de lucru ale CJ Olt
Hotărârea nr. 85 din 27.06.2013 cu privire la actualizarea monografiei economico-militara a Judetului Olt
Hotărârea nr. 84 din 27.06.2013 cu privire la numirea in functie publica de conducere de Director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Hotărârea nr. 83 din 27.06.2013 cu privire la modificarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Camerei Agricole Olt, pentru anul 2013 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt
Hotărârea nr. 82 din 27.06.2013 cu privire la modificarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul 2013
Hotărârea nr. 81 din 27.06.2013 cu privire la modificarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, pentru anul 2013
Hotărârea nr. 80 din 27.06.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul DGASPC Olt
Hotărârea nr. 79 din 27.06.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013
Hotărârea nr. 78 din 30.05.2013 cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotărârea nr. 77 din 30.05.2013 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţeamn Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea nr. 76 din 30.05.2013 cu privire la modificarea repartizării pe unităţi administativ teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013
Hotărârea nr. 75 din 30.05.2013 cu privire la delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de Director Executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt
Hotărârea nr. 74 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea participării judeţului Olt, reprezentat prin Consiliul Judeţean Olt, la majorarea capitalului social al SC Compania de Apa Olt SA cu aport
Hotărârea nr. 73 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea realizării „Sistem informatic pentru gestionarea Registrului Agricol electronic în judeţul Olt“ în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Hotărârea nr. 72 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor administraţiei publice locale din judeţul Olt prin implementarea unei soluţii
Hotărârea nr. 71 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea organigramei, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci
Hotărârea nr. 70 din 30.05.2013 cu privire la transformare posturi în statutul de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“
Hotărârea nr. 69 din 30.05.2013 cu privire la modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2013
Hotărârea nr. 68 din 30.05.2013 cu privire la încetarea suspendării unui contract individual de muncă, reluarea activităţii şi stabilirea drepturilor salariale
Hotărârea nr. 67 din 30.05.2013 cu privire la „Extinderea şi modernizarea Secţiei Unitate Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina“
Hotărârea nr. 66 din 30.05.2013 cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului
Hotărârea nr. 65 din 30.05.2013 cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotărârea nr. 64 din 30.05.2013 cu privire la prelungirea valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011
Hotărârea nr. 63 din 30.05.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice
Hotărârea nr. 62 din 30.05.2013 cu privire la acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2013, pentru unităţile de cult aparâinând cultelor religioase
Hotărârea nr. 61 din 30.05.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013
Hotărârea 60 din 25.04.2013 cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO“ pe anul 2013
Hotărârea 59 din 25.04.2013 cu privire la aprobarea plăţii cotiuzaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice ,,,
Hotărârea 58 din 25.04.2013 cu privire la constituire comisie pentru întocmirea - Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi...
Hotărârea 57 din 25.04.2013 cu privire la constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică ...
Hotărârea 56 din 25.04.2013 cu privire la modificarea raportului de serviciu, prin detaşarea la Instituţia Prefectului - Judeţul Olt, în vederea exercitării cu caracter temporar al funcţiei publice...
Hotărârea 55 din 25.04.2013 cu privire la aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Judeţului Olt
Hotărârea 54 din 25.04.2013 cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt
Hotărârea 53 din 25.04.2013 privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotărârea 52 din 25.04.2013 cu privire la aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt ...
Hotărârea 51 din 25.04.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direc#
Hotărârea 50 din 25.04.2013 cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt
Hotărârea 49 din 25.04.2013 cu privire la completarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Judeţean
Hotărârea 48 din 25.04.2013 cu privire la completare componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean olt
Hotărârea 47 din 25.04.2013 cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotărârea 46 din 25.04.2013 cu privire la incetarea mandatului de consilier judeţean
Hotărârea 45 din 09.04.2013 cu privire la Programul anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniile sport si cultura pentru anul 2013
Hotărârea 44 din 09.04.2013 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013
Hotărârea 43 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canaliz.
Hotărârea 42 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 al SC Olt Drum SA
Hotărârea 41 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de catre Consiliul Judetean Olt
Hotărârea 40 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea organigramei, numarului de personal, stratului de functii si Regulamentului de Organizare si functionare pentru CIA Soparlita
Hotărârea 39 din 28.03.2013 cu privire la atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotărârea 38 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea cotizatiei Consiliului Judetean Olt la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2013
Hotărârea 37 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Adunarea Regiunilor Europei pentru anul 2013
Hotărârea 36 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea contributiei Consiliului Judetean Olt la bugetele de venituri si cheltuieli ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
Hotărârea 35 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia pe anul 2013
Hotărârea 34 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitatile de cult apartinand cultelor
Hotărârea 33 din 28.03.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul DGASPC Olt
Hotărârea 32 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean Olt si a situatiilor financiare pe anul 2012
Hotărârea 31 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013
Hotărârea 30 din 28.03.2013 cu privire la completarea componentei unor comisii de specialitate a Consiliului Judetean Olt
Hotărârea 29 din 28.03.2013 cu privire la validarea mandatelor unor consilieri judeteni
Hotărârea 28 din 07.03.2013 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate de TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale
Hotărârea 27 din 07.03.2013 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit
Hotărârea 26 din 28.02.2013 cu privire la constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi desemnarea şi validarea desemnării nominale
Hotărârea 25 din 28.02.2013 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice
Hotărârea 24 din 28.02.2013 cu privire la acordarea concediului fără plată şi suspendarea contractului individual de muncă, pe perioada concediului fără plată.
Hotărârea 23 din 28.02.2013 cu privire la aproparea organigramei, numărului de persona şi ştatului de funcşii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina
Hotararea 22 din 31.01.2013 cu privire la completare componenţă Comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Olt
Hotararea 21 din 31.01.2013 cu privire la transformare post în statul de funcţii al ŞCOLII POPULARE DE ARTE ŞI MESERII
Hotararea 20 din 31.01.2013 cu privire la ATOP
Hotararea 19 plus anexe din 31.01.2013 cu privire la aprobare organigrame şi state de funcţii pentru DGASPC Olt - aparat propriu şi unităţile din structura acesteia
Hotararea 17 din 31.01.2013 cu privire la numire în funcţia de Director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Hotararea 16 din 31.01.2013 cu privire la numire în funcţia de conducere de Director general al Serviciului Judeţean de Pază Olt
Hotararea 15 din 31.01.2013 cu privire la încetare numire temporară a domnului Popa Emil Costin pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de conducere de Director general al SJP Olt
Hotararea 14 din 31.01.2013 cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director General al DGASPC Olt
Hotararea 11 din 31.01.2013 cu privire la încetarea derulării subproiectului de înfiinţare a Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc în comuna Cungrea
Hotararea 10 plus anexa din 31.01.2013 cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 9 plus anexa din 31.01.2013 cu privire la modificarea anexei la HCJ nr.146/16.11.2012
Hotararea 8 din 31.01.2013 cu privire la stabilirea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii pe anul 2013
Hotararea 7 din 31.01.2013 cu privire la stabilire cost mediu intretinere persoana varstnica pe anul 2013
Hotararea 6 din 31.01.2013 cu privire la stabilire cost mediu intretinere persoana cu handicap pe luna decembrie 2012
Hotararea 5 din 31.01.2013 cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013
Hotararea 4 din 31.01.2013 cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotararea 3 din 31.01.2013 cu privire la încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni
Hotararea 2 din 09.01.2013 cu privire la aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2012
Hotararea 1 din 09.01.2013 cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei