Home
Sedinta ordinara C.J. Olt – 27 aprilie 2023
ORDINEA DE ZI:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Propuneri, întrebări, interpelări.

 

1

 

Convocarea Consiliului Judeţean Olt în şedinţă ordinară în data de 27 aprilie 2023
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 234 din 20.04.2023 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 4971/21.04.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri înscrise pe Proiectul Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 27 aprilie 2023
Nota Secretarului Județului Olt Nr. 5222/26.04.2023 privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectului de hotarare înscris pe Propunerea de suplimentare a Ordinii de zi a sedintei ordinare convocate pentru data de 27 aprilie 2023
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei