Home
Hotărâri 2009
Anexa 3 la Hotararea 170 din 22.12.2009
Anexa 2 la Hotararea 170 din 22.12.2009
Anexa 1 la Hotararea 170 din 22.12.2009
Hotararea 170 din 22.12.2009 cu privire la aprobare state de functii pentru DGASPC Olt
Hotararea 169 din 22.12.2009 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 200
Anexa 2 la Hotararea 168 din 22.12.2009
Anexa 1 la Hotararea 168 din 22.12.2009
Hotararea 168 din 22.12.2009 cu privire la rectificarea bugetului propriu pe anul 2009
Hotararea 167 din 22.12.2009 plus anexa cu privire la asocierea judetului Olt cu unitatile administrativ-teritoriale din Judetul Olt ale caror proiecte au fost aprobate, pentru finantare...
Hotararea 166 din 22.12.2009 cu privire la stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt si a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2010
Anexa la Hotararea 165 din 22.12.2009
Hotararea 165 din 22.12.2009 cu privire la majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decat cea de locuinte...
Anexa 2 la Hotararea 164 din 22.12.2009
Anexa 1 la Hotararea 164 din 22.12.2009
Hotararea 164 din 22.12.2009 cu privire la Aprobare TAXE PROPRII - 2010
Hotararea 163 din 22.12.2009 cu privire la stabilire cuantum lunar brut al indemnizatiilor de sedinta pentru membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti
Anexa la Hotararea 161 din 22.12.2009
Hotararea 161 din 22.12.2009 cu privire la aprobarea „Calendarului manifestarilor culturale in anul 2010”
Hotararea 160 din 22.12.2009 cu privire la inlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protectia Copilului Olt
Hotararea 159 din 26.11.2009 cu privire la completarea componentei Comisiei de validare a CJ Olt
Anexa 3 la Hotararea 157 din 26.11.2009
Anexa 2 la Hotararea 157 din 26.11.2009
Hotararea 157 din 26.11.2009 cu privire la modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Olt
Hotararea 156 din 26.11.2009 cu privire la stabilire redeventa pentru concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale
Anexa la Hotararea 154 din 10.11.2009 - sume alocate primarii
Hotararea 154 din 10.11.2009 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2009
Hotararea 153 din 29.10.2009 cu privire la completare comisii de specialitate
Hotararea 152 din 29.10.2009 cu privire la validare mandat consilier judetean
Hotararea 151 din 29.10.2009 cu privire la validare mandat consilier judetean
Anexa la Hotararea 150 din 29.10.2009
Hotararea 150 din 29.10.2009 cu privire la acordare premii pentru elevii din judetul Olt participanti la Olimpiadele si Concursurile Interntionale in anul 2009
Anexa 12 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 11 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 10 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 9 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 8 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 7 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 6 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 5 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 4 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 3 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 2 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Anexa 1 la Hotararea 149 din 29.10.2009
Hotararea 149 din 29.10.2009 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2009
Anexa la Hotararea 147 din 29.10.2009
Hotararea 147 din 29.10.2009 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul 2010
Anexa la Hotararea 146 din 29.10.2009
Hotararea 146 din 29.10.2009 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din DGASPC Olt, pentru anul 2010
Anexa la Hotararea 145 din 29.10.2009
Hotararea 145 din 29.10.2009 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru anul 2010
Hotararea 144 din 29.10.2009 cu privire la transformare posturi in statul de functii al CJCPCT Olt
Anexa 3 la Hotararea 143 din 24.09.2009
Anexa 2c la Hotararea 143 din 24.09.2009
Anexa 2b la Hotararea 143 din 24.09.2009
Anexa 2a la Hotararea 143 din 24.09.2009
Anexa 2 la Hotararea 143 din 24.09.2009
Anexa 1a la Hotararea 143 din 24.09.2009
Anexa 1 la Hotararea 143 din 24.09.2009 - pagina 2
Anexa 1 la Hotararea 143 din 24.09.2009 - pagina 1
Hotararea 143 din 29.10.2009 cu privire la reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Varstnice Slatina, aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii si aprobare ROF ...
Hotararea 142 din 29.10.2009 cu privire la modificarea si completarea HCJ nr.30/19.03.2009
Hotararea 141 din 29.10.2009 cu privire la modificare HCJ nr.124/28.10.2008
Hotararea 140 din 29.10.2009 plus anexa cu privire la Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei socio-economica structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare
Hotararea 139 din 29.10.2009 cu privire la modificarea HCJ Olt nr. 9/25.01.2007
Hotararea 138 din 29.10.2009 cu privire la dare in administrare DGASPC Olt a unor imobile din domeniul public al judetului Olt
Hotararea 137 din 29.10.2009 cu privire la aprobare inchiriere prin licitatie publica, a unui spatiu din domeniul public al judetului Olt
Hotararea 136 din 29.10.2009 plus anexa cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Hotararea 135 din 29.10.2009 plus anexa cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Hotararea 134 din 24.09.2009 cu privire la desemnare reprezentanti ai Consiliului Judetean in Comisia socio - economica de examinare si avizare a implantarii structurilor de vanzare...
Hotararea 133 din 24.09.2009 cu privire la aprobarea transmiterii unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Caracal si al oraselor Corabia, Bals si Scornicesti...
Anexa 4 la Hotararea 131 din 24.09.2009 - ROF
Anexa 3 la Hotararea 131 din 24.09.2009 - plan scolarizare
Anexa 2 la Hotararea 131 din 24.09.2009 - stat de functii
Anexa 1 la Hotararea 131 din 24.09.2009 - organigrama
Hotararea 131 din 24.09.2009 cu privire la aprobare organigrama, nr.personal, stat de functii si ROF - Scoala de Arta si Meserii
Hotararea 130 din 24.09.2009 cu privire la participarea la Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala...
Hotararea 129 plus anexe din 24.09.2009 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii...
Anexa 2 la Hotararea 128 din 24.09.2009
Anexa 1 la Hotararea 128 din 24.09.2009
Hotararea 128 din 24.09.2009 cu privire la echilibrarea bugetelor locale
Anexa 2 la Hotararea 127 din 24.09.2009
Anexa 1 la Hotararea 127 din 24.09.2009
Hotararea 127 din 24.09.2009 cu privire la rectificarea bugetului propriu pe anul 2009
Anexa la Hotararea 126 din 24.09.2009
Hotararea 126 din 24.09.2009 cu privire la aprobarea STATUTULUI Judetului Olt
Hotararea 125 din 24.09.2009 cu privire la participarea CJ Olt la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate
Hotararea 124 din 24.09.2009 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt a unui imobil si aprobarea vanzarii acestuia prin licitatie publica
Hotararea 123 din 24.09.2009 cu privire la modificarea Hot. CJ Olt nr.121/28.10.2008
Anexa la Hotararea 122 din 24.09.2009
Hotararea 122 din 24.09.2009 cu privire la insusirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal existent
Anexa la Hotararea 121 din 24.09.2009
Hotararea 121 din 24.09.2009 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Hotararea 120 din 24.09.2009 cu privire la incetare mandat consilier judetean
Hotararea 119 din 24.09.2009 cu privire la incetare mandat de consilier judetean
Hotararea 118 din 27.08.2009 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva
Anexa 3 la Hotararea 117 din 27.08.2009
Anexa 2 la Hotararea 117 din 27.08.2009
Anexa 1 la Hotararea 117 din 27.08.2009
Hotararea 117 din 27.08.2009 cu privire la rectificarea bugetului propriu pe anul 2009
Hotararea 115 din 27.08.2009 cu privire la completarea si modificarea Hot. CJ Olt nr. 57/22.05.2008
Hotararea 114 din 27.08.2009 cu privire la avizarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interese locale
Anexa 3c la Hotararea 113 din 27.08.2009 - ROF - Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Caracal
Anexa 3b la Hotararea 113 din 27.08.2009 - ROF - CENTRUL DE INGRIJIRE PENTRU TINERI PESTE 18 ANI „Pasi spre viitor” CORABIA
Anexa 3a la Hotararea 113 din 27.08.2009 - ROF - Complex servicii Slatina
Anexa 3 la Hotararea 113 din 27.08.2009 - ROF - DGASPC Olt
Anexa 2e la Hotararea 113 din 27.08.2009 - stat de functii - Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Caracal
Anexa 2d la Hotararea 113 din 27.08.2009 - stat de functii - Case de tip familial „Sf. Mihail”
Anexa 2c la Hotararea 113 din 27.08.2009 - stat de functii - Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina
Anexa 2a la Hotararea 113 din 27.08.2009 - stat de functii - COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA
Anexa 2 la Hotararea 113 din 27.08.2009 - stat de functii - DGASPC Olt
Anexa 1a la Hotararea 113 din 27.08.2009 - organigrama - COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA
Anexa 1 la Hotararea 113 din 27.08.2009 - organigrama - DGASPC Olt
Anexa 1 la Hotararea 113 din 27.08.2009 - stat de functii - DGASPC Olt
Hotararea 113 din 27.08.2009 cu privire la aporbare organigrama, nr.personal, stat de functii si ROF - DGASPC Olt; inchiderea CP Sf.Elena, functionarea CF de tip Sf.Elena
Hotararea 112 din 27.08.2009 cu privire la completarea componentei Consiliilor de Administratie ale unor Institutii si Servicii Publice de sub autoritatea CJ Olt
Hotararea 111 din 27.08.2009 cu privire la ATOP
Hotararea 110 din 27.08.2009 cu privire la completarea componentei Comisiei de validare a CJ Olt
Hotararea 109 din 27.08.2009 cu privire la completare componenta comisie de specialitate a CJ Olt
Hotararea 108 din 27.08.2009 cu privire la validare mandat consilier judetean
Hotararea 107 din 27.08.2009 cu privire la incetare mandat consilier judetean
Hotararea 106 din 23.07.2009 cu privire la arie protejata Calui
Hotararea 105 din 23.07.2009 cu privire la arie protejata Gradinari
Hotararea 104 din 23.07.2009 cu privire la arie protejata Dobrun
Hotararea 103 din 23.07.2009 cu privire la arie protejata Falcoiu
Hotararea 102 din 23.07.2009 cu privire la modernizare CRPH Cezieni
Anexa la Hotararea 101 din 23.07.2009
Hotararea 101 din 23.07.2009 cu privire la aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al orasului Bals
Anexa la Hotararea 100 din 23.07.2009
Hotararea 100 din 23.07.2009 cu privire la Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Olt
Hotararea 99 din 23.07.2009 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara
Hotararea 98 din 23.07.2009 cu privire la completare comisii de specialitate
Hotararea 97 din 23.07.2009 cu privire la validare mandat de consilier judetean - Gheorghe Neacsa
Hotararea 96 din 23.07.2009 cu privire la validare mandat de consilier judetean - Viorel Dumitrescu
Hotararea 95 din 23.07.2009 cu privire la incetare mandat de consilier judetean - Jenel Copilau
Hotararea 93 din 30.06.2009 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe anul 2009
Anexa 2 la Hotararea 92 din 30.06.2009
Anexa 1 la Hotararea 92 din 30.06.2009
Hotararea 92 din 30.06.2009 cu privire la rectificare buget propriu
Anexa 9 la Hotararea 91 din 30.06.2009 - Stat de functii - Complex Servicii Persoane Adulte - Spineni
Anexa 8 la Hotararea 91 din 30.06.2009 - Stat de functii - Complex Servicii pentru Persoane Varstnice - Slatina
Anexa 5 la Hotararea 91 din 30.06.2009 - Regulament de organizare si functionare - DGASPC Olt
Anexa 3 la Hotararea 91 din 30.06.2009 - Organigrama DGASPC Olt - 2
Anexa 2 la Hotararea 91 din 30.06.2009 - Organigrama DGASPC Olt - 1
Hotararea 91 din 30.06.2009 cu privire la DGASPC Olt
Hotararea 90 din 30.06.2009 cu privire la inlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protectia Copilului
Anexa la Hotararea 89 din 30.06.2009
Hotararea 89 din 30.06.2009 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Anexa la Hotararea 88 din 30.06.2009
Hotararea 88 din 30.06.2009 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Anexa la Hotararea 87 din 30.06.2009
Hotararea 87 din 30.06.2009 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „CENTRU TERAPIE OCUPATIONALA DRAGANESTI-OLT”
Hotararea 86 din 30.06.2009 cu privire la completarea HCJ 30 din 2009 privind aprobarea participarii judetului Olt cu o cota parte la constituirea contributiei proprii a solicitantului la proiectul...
Hotararea 85 din 30.06.2009 cu privire la completarea componentei Comisiei de Validare a CJ Olt
Hotararea 84 din 30.06.2009 cu privire la completare comisii de specialitate
Hotararea 83 din 30.06.2009 cu privire la validare mandat de consilier judetean - Gheorghe Zlavog
Hotararea 82 din 30.06.2009 cu privire la validare mandat de consilier judetean - Constantin Rusu
Hotararea 81 din 30.06.2009 cu privire la validare mandat de consilier judetean - Dumitru Toncu
Hotararea 80 din 30.06.2009 cu privire la incetare mandat de consilier judetean - Dorel Steomlega
Hotararea 79 din 30.06.2009 cu privire la incetare mandat de consilier judetean - Dumitru Niculescu
Hotararea 78 din 30.06.2009 cu privire la incetare mandat de consilier judetean - Elena Stanciu
Hotararea 77 din 30.06.2009 cu privire la incetare mandat de consilier judetean - Ion Bozga
Anexa 2 la Hotararea 76 din 28.05.2009 - stata de functii - Ansamblul Doina Oltului
Anexa 1 la Hotararea 76 din 28.05.2009 - organigrama Ansamblul Doina Oltului
Hotararea 76 din 28.05.2009 cu privire la aporbare organigrama, nr.personal, stat de functii si ROF - Ansamblul Doina Oltului
Hotararea 75 din 28.05.2009 cu privire la completarea si modificarea a HCJ 46 din 2009 cu privire la acordarea unui ajutor banesc persoanelor cu varsta de peste 100 ani din Judetul Olt
Hotararea 74 din 28.05.2009 cu privire la aprobarea platii cotizatiei pe anul 2009 a CJOlt pentru sustinerea activitatii ADI - Olt ECO
Hotararea 73 din 28.05.2009 cu privire la aprobarea primirii de noi membri in cadrul ADI - Oltul
Anexa 1 la Hotararea 72 din 28.05.2009 - pagina 2
Anexa 1 la Hotararea 72 din 28.05.2009 - pagina 1
Hotararea 72 din 28.05.2009 cu privire la modificare a HCJ nr.35 din 2009 cu privire la aprobarea utilizarii fondului de rulment pe anul 2009
Anexa 4 la Hotararea 71 din 28.05.2009
Anexa 3 la Hotararea 71 din 28.05.2009
Anexa 2 la Hotararea 71 din 28.05.2009
Anexa 1 la Hotararea 71 din 28.05.2009
Hotararea 71 din 28.05.2009 cu privire la rectificare buget propriu
Anexa 3 la Hotararea 70 din 28.05.2009 - ROF - Muzeul Judetean Olt
Anexa 2 la Hotararea 70 din 28.05.2009 - stat de functii Muzeul Judetean Olt
Hotararea 70 din 28.05.2009 cu privire la aporbare organigrama, nr.personal, stat de functii si ROF - Muzeul Judetean Olt
Anexa 3 la Hotararea 69 din 28.05.2009 - ROF CIA Soparlita
Anexa 2 la Hotararea 69 din 28.05.2009 - stat de functii CIA Soparlita
Anexa 2 la Hotararea 69 din 28.05.2009 - stat de functii DGASPC Olt
Anexa 1 la Hotararea 69 din 28.05.2009 - organigrama CIA Soparlita
Anexa 1 la Hotararea 69 din 28.05.2009 - organigrama DGASPC Olt - pagina 2
Anexa 1 la Hotararea 69 din 28.05.2009 - organigrama DGASPC Olt - pagina 1
Hotararea 69 din 28.05.2009 cu privire la aporbare organigrama, nr.personal, stat de functii si ROF - DGASPC Olt
Anexa 3 la Hotararea 68 din 28.05.2009 - ROF - CJCPCTC Olt
Anexa 2 la Hotararea 68 din 28.05.2009 - stat de functii - CJCPCTC Olt
Anexa 1 la Hotararea 68 din 28.05.2009 - organigrama CJCPCTC Olt
Hotararea 68 din 28.05.2009 cu privire la aporbare organigrama, nr.personal, stat de functii si ROF - CJCPCTC Olt
Hotararea 66 + anexa din 28.05.2009 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Anexa la Hotararea 65 din 28.05.2009
Hotararea 65 din 28.05.2009 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Hotararea 64 + anexa din 28.05.2009 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Hotararea 63 din 28.05.2009 cu privire la „Centru Terapie Ocupationala Draganesti-Olt”
Hotararea 62 din 28.05.2009 cu privire la „Centru Terapie Ocupationala Draganesti-Olt”
Hotararea 61 din 28.05.2009 cu privire la aprobarea proiectului „Dezvoltarea unei solutii de e-guvernare la nivelul Consiliului Judetean Olt” si a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 60 + anexa din 23.04.2009 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Hotararea 59 din 23.04.2009 cu privire la stabilire cuantum indemnizatie de sedinta pentru presedintele, vicepresedintele, membrii si secretarul Comisiei pentru protectia copilului
Anexa 2 la Hotararea 58 din 23.04.2009
Anexa 1 la Hotararea 58 din 23.04.2009
Hotararea 58 din 23.04.2009 cu privire la aprobare transmitere terenuri
Anexa la Hotararea 57 din 23.04.2009
Hotararea 57 din 23.04.2009 cu privire la trecerea din domeniul public al judetului Olt in domeniul privat al judetului Olt, a unui teren in suprafata de 100 mp, in vederea concesionarii
Anexa la Hotararea 56 din 23.04.2009
Hotararea 56 din 23.04.2009 cu privire la schimbare sediu pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt
Hotararea 55 din 23.04.2009 cu privire la aprobare destinatie imobil
Anexa 3 la Hotararea 54 din 23.04.2009
Anexa 2 la Hotararea 54 din 23.04.2009
Anexa 1 la Hotararea 54 din 23.04.2009
Hotararea 54 din 23.04.2009 cu privire la modificarea si completarea HCJ nr.110/2008
Anexa 2 la Hotararea 53 din 23.04.2009
Anexa 1 la Hotararea 53 din 23.04.2009
Hotararea 53 din 23.04.2009 cu privire la trecerea unor imobile
Hotararea 52 din 23.04.2009 cu privire la Completarea Calendarului manifestarilor culturale in anul 2009
Hotararea 51 din 23.04.2009 cu privire la aporbare organigrama, nr.personal, stat de functii si ROF - Serviciul Judetean de Paza Olt
Anexa la Hotararea 50 din 23.04.2009
Hotararea 50 din 23.04.2009 cu privire la Aprobarea Planului operational pentru implementarea strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei drepturilor copilului pentru 2007-2011
Hotararea 49 din 23.04.2009 cu privire la tereni Comuna Balteni
Hotararea 48 din 23.04.2009 cu privire la cotizatie ADI - Oltul
Anexele 1-17 la Hotararea 47 din 23.04.2009
Hotararea 47 din 23.04.2009 cu privire la aprobarea conturilor de executie a bugetului CJ Olt si a situatiilor financiare pe anul 2008
Hotararea 46 din 23.04.2009 cu privire la acordarea unui ajutor banesc persoanelor cu varsta de peste 100 ani din Judetul Olt
Anexa 2 la Hotararea 45 din 23.04.2009
Anexa 1 la Hotararea 45 din 23.04.2009
Hotararea 45 din 23.04.2009 cu privire la rectificarea bugetului propriu pe anul 2009
Hotararea 44 din 23.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului „Sistem informatic integrat pentru managementul fluxului informational si al documentelor in cadrul Consiliului Judetean Olt”
Hotararea 43 din 23.04.2009 cu privire la tarife calatorie 2008 - 2011
Hotararea 42 + anexa din 23.04.2009 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Hotararea 41 din 19.03.2009 cu privire la modificarea arondării actuale a localitătilor Ghimpeteni, Nicolae Titulescu, Tufeni, Văleni, Crîmpoia si Serbănesti pe linia activitătii de evidentă a persoan
Hotararea 40 din 19.03.2009 cu privire la modificarea art. 43 din REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt
Hotararea 39 din 19.03.2009 cu privire la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară SUD VEST OLTENIA
Anexa la Hotararea 38 din 19.03.2009
Hotararea 38 din 19.03.2009 cu privire la însusirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal existent
Anexa 2 la Hotararea 37 din 19.03.2009
Anexa 1 la Hotararea 37 din 19.03.2009
Hotararea 37 din 19.03.2009 cu privire la repartizarea pe unităti administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale si pentru echilibrarea bugetelor locale
Anexa la Hotararea 36 din 19.03.2009
Hotararea 36 din 19.03.2009 cu privire la repartizarea pe unităti administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009
Anexa 4 la Hotararea 35 din 19.03.2009 - pg2
Anexa 4 la Hotararea 35 din 19.03.2009 - pg1
Anexa 3 la Hotararea 35 din 19.03.2009 - pg2
Anexa 3 la Hotararea 35 din 19.03.2009 - pg1
Anexa 2 la Hotararea 35 din 19.03.2009 - pg2
Anexa 2 la Hotararea 35 din 19.03.2009 - pg1
Anexa 1 la Hotararea 35 din 19.03.2009 - pg2
Anexa 1 la Hotararea 35 din 19.03.2009 - pg1
Hotararea 35 din 19.03.2009 cu privire la aprobarea utilizarii fondului de rulment pe anul 2009
Anexa 10 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - Repartizarea sumelor pentru asezămintele de cult
Anexa 9 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - Programul sectorial de investitii publice
Anexa 8 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - Programul sectorial de investitii publice
Anexa 7 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - Programul sectorial de investitii publice
Anexa 6 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - Programul sectorial de investitii publice
Anexa 5a4 la Hotararea 34 din 19.03.2009
Anexa 5a3 la Hotararea 34 din 19.03.2009
Anexa 5a2 la Hotararea 34 din 19.03.2009
Anexa 5a1 la Hotararea 34 din 19.03.2009
Anexa 4 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - VENITURILE si CHELTUIELILE EVIDENTIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
Anexa 3 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile
Anexa 2 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - Bugetul institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Olt finantate integral sau partial din bugetul local
Anexa 1 la Hotararea 34 din 19.03.2009 - Buget propriu
Hotararea 34 din 19.03.2009 cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2009
Hotararea 33 din 19.03.2009 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe anul 2008
Anexele 1 si 2 la Hotararea 32 din 19.03.2009
Hotararea 32 din 19.03.2009 cu privire la însusirea propunerii de încadrare a unor drumuri locale în categoria de drumuri comunale
Anexa la Hotararea 31 din 19.03.2009
Hotararea 31 din 19.03.2009 cu privire la atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseele...
Hotararea 30 din 19.03.2009 cu privire la cofinantare CJOlt
Hotararea 29 din 19.03.2009 cu privire la aprobarea activitătilor cu care va fi implicat judetul Olt în managementul si implementarea proiectului Îmbunătătirea dotării cu echipamente a bazelor...
Hotararea 28 din 19.03.2009 cu privire la validare membru ATOP
Hotararea 27 din 19.03.2009 cu privire la completarea componenei Comisiei de validare a Consiliului Judetean Olt
Anexa la Hotararea 26 din 26.02.2009
Hotararea 26 din 26.02.2009 cu privire la aprobarea ROF al aparatului de specialitate al CJ Olt
Hotararea 25 din 26.02.2009 cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale
Anexa la Hotararea 24 din 26.02.2009
Hotararea 24 din 26.02.2009 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”
Anexa la Hotararea 23 din 26.02.2009
Hotararea 23 din 26.02.2009 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt ” şi a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 22 din 26.02.2009 cu privire la aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat pentru situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Olt
Hotararea 21 din 26.02.2009 cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului
Hotararea 20 din 26.02.2009 cu privire la constatare pierdere a calităţii de membru al ATOP si desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al ATOP
Hotararea 19 din 26.02.2009 cu privire la constatare pierdere a calităţii de membru al ATOP si desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al ATOP
Hotararea 18 din 26.02.2009 cu privire la completare comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean
Hotararea 17 din 26.02.2009 cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotararea 16 din 26.02.2009 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Anexa la Hotararea 15 din 29.01.2009
Hotararea 15 din 29.01.2009 cu privire la aprobarea contractului de asociere dintre Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu Alro” Slatina-Secţia Fotbal
Hotararea 14 din 29.01.2009 cu privire la aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Oltul”
Anexa 2 la Hotararea 13 din 29.01.2009
Anexa 1 la Hotararea 13 din 29.01.2009
Hotararea 13 din 29.01.2009 cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Oltul” la care Consiliul Judeţean Olt este membru asociat
Hotararea 12 din 29.01.2009 cu privire la modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008
Hotararea 11 din 29.01.2009 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2009
Hotararea 10 din 29.01.2009 cu privire la stabilirea costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul 2009
Hotararea 9 din 29.01.2009 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru 2009
Anexa la Hotararea 8 din 29.01.2009
Hotararea 8 din 29.01.2009 cu privire la aprobare tarife pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea 7 din 29.01.2009 cu privire la numire în funcţie publică de conducere
Hotararea 6 din 29.01.2009 cu privire la încetare delegare atribuţii
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Stat de functii - DGASPC
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Stat de functii - Complex Servicii Persoane Adulte Slatina
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Stat de functii - Cămin pentru Persoane Vârstnice Fălcoiu
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Stat de functii - Centru de Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Stat de functii - Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Regulament de Organizare si functionare Serviciul pentru îngrijire de tip familial a copilului
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Regulament de Organizare si functionare Serviciul pentru coordonarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Regulament de Organizare si functionare Complex servicii „Sf. Ştefan”
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Regulament de Organizare si functionare DGASPC
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Organigrama COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Organigrama CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ ŞOPÂRLIŢA
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Organigrama DGASPC - modificata2
Anexa la Hotararea 5 din 29.01.2009 - Organigrama DGASPC - modificata1
Hotararea 5 din 29.01.2009 cu privire la ROF, Organigrama si Stat de functii - DGASPC Olt
Hotararea 4 din 29.01.2009 cu privire la constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al ATOP
Hotararea 3 din 29.01.2009 cu privire la completare comisie de specialitate pe principalele domenii de activitate a Consiliului Judeţean
Hotararea 2 din 29.01.2009 cu privire la validare mandat de consilier judeţean
Hotararea 1 din 29.01.2009 cu privire la încetare mandat de consilier judeţean
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei