Home
Hotărâri 2010
Hotararea 191 din 23.12.2010 cu privire la completarea componentei unor comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale CJ Olt
Hotararea 189 plus anexe din 23.12.2010 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010
Hotararea 187 din 23.12.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap...
Hotararea 186 plus anexe din 23.12.2010 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina pe perioada 01.08-31.12.2010
Hotararea 185 plus anexe din 23.12.2010 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2010
Hotararea 184 din 23.12.2010 cu privire la inlocuirea unor membrii ai Comisiei pentru Protectia Copilului
Hotararea 182 din 23.12.2010 cu privire la validare mandat consilier judetean - MANDRES Dica Milena
Hotararea 181 din 23.12.2010 cu privire la validare mandat consilier judetean - POPA Claudiu Constantin
Hotararea 180 din 23.12.2010 cu privire la validare mandat consilier judetean - BACANU Marius Cozmin
Hotararea 179 din 23.12.2010 cu privire la incetare mandat consilier judetean - DRAGOMIR Ileana Roxana
Hotararea 178 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobare organigrama, nr personal si stat de functii pentru SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU - GRECI - Jud.Olt
Hotararea 177 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobare organigrama, nr personal si stat de functii pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICESTI
Hotararea 176 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobare organigrama, nr personal si stat de functii pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina
Hotararea 174 din 25.11.2010 cu privire la preluarea unor suprafete de teren in administrarea CJ Olt
Hotararea 173 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.133/2009
Hotararea 172 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobare organigrama, nr personal, stat de functii si componenta Consiliu de Administratie pentru Muzeul Judetean Olt
Hotararea 171 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobare organigrama, nr personal, stat de functii si Plan de scolarizare pentru anul scolar 2010-2011 pentru SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII
Hotararea 170 din 25.11.2010 cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al CJ Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna
Hotararea 169 din 25.11.2010 cu privire la constituire COMISIE DE EXAMEN, COMISIE DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR si numire SECRETAR al Comisiei de examen si al Comisiei de solutionare a...
Hotararea 167 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2011
Hotararea 167 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, pentru anul 2011
Hotararea 166 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul DGASPC Olt, pentru anul 2011
Hotararea 165 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al CJ Olt, pentru anul 2011
Hotararea 164 din 25.11.2010 cu privire la stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt si a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2011
Hotararea 163 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie decat cea de locuinte...
Hotararea 162 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la aprobare taxe 2011
Hotararea 161 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010
Hotararea 160 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010
Hotararea 159 din 25.11.2010 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu anul 2010
Hotararea 158 din 25.11.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul DGASPC Olt
Hotararea 157 plus anexe din 25.11.2010 cu privire la rectiicare buget propriu al CJ Olt pe 2010
Hotararea 156 din 25.11.2010 cu privire la modificarea stabilire cuantum lunar al indemnizatiei pentru membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti
Hotararea 154 din 25.11.2010 cu privire la modificarea arondarii actuale a localitatilor Gostavatu, Babiciu si Scarisoara pe linia activitatii de evidenta a persoanelor
Hotararea 153 din 28.10.2010 cu privire la transformare post in statul de functii al DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR OLT
Hotararea 152 din 28.10.2010 plus anexa cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia CJ Olt, prevazut in bugetul propriu al CJ Olt pe anul 2010
Hotararea 151 din 28.10.2010 cu privire la incetare mandat de consilier judetean - BALASA Marius
Hotararea 150 din 28.10.2010 cu privire la incetare mandat de consilier judetean - DAN Marius Silvian
Hotararea 149 din 28.10.2010 plus anexe cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010
Hotararea 148 din 28.10.2010 plus anexe cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010
Hotararea 147 din 28.10.2010 plus anexe cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina pe perioada 01.08-31.12.2010
Hotararea 146 din 28.10.2010 plus anexe cu privire la rectificare buget propriu pe anul 2010
Hotararea 145 din 28.10.2010 cu privire la prelungire exercitare cu caracter temporar a functiei publice de conducere de Director general al DGASPC Olt
Hotararea 144 din 28.10.2010 cu privire la declararea utilitatii publice a lucrarii de interes local „Aliniere si largire a Bulevardului Muncii”, in orasul Scornicesti, judetul Olt
Hotararea 143 din 28.10.2010 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unor imobile aflate in domeniul privat al judetului Olt si in administrarea DGASPC Olt
Hotararea 142 din 28.10.2010 cu privire la aprobarea primirii de noi membri in cadrul ADI „Oltul”, respectiv comunele Vulturesti, Poboru, Barasti, Coteana, Leleasca si Curtisoara
Hotararea 141 din 28.10.2010 cu privire la desemnarea unui reprezentant al CJ Olt in Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti
Hotararea 140 din 28.10.2010 cu privire la modificarea HCJ 162/19.12.2008 cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea modulelor de pregatire achizitii publice...
Hotararea 139 din 28.10.2010 cu privire la modificarea HCJ 122/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare Centrul de Ingrijire si Asistenta Sopirlita”
Hotararea 138 din 28.10.2010 plus anexe cu privire la aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt, in vederea scoaterii din functiune...
Hotararea 137 din 28.10.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap
Hotararea 136 din 23.09.2010 cu privire la completarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Judetean Olt
Hotararea 135 din 23.09.2010 plus anexe cu privire la repartizare sume pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA
Hotararea 134 din 23.09.2010 cu privire la aprobarea proiectului „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” si a cheltuielilor aferente proiectului
Hotararea 133 din 23.09.2010 cu privire la modificarea HCJ Olt nr. 97/28.08.2008 privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul „Bursa cereale in orasul Corabia, judetul Olt” si a cheltuielilor...
Hotararea 132 din 23.09.2010 plus anexe cu privire la aprobare organigrama, nr de personal, stat de functii, ROF si Consiliul de administratie pentru SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA OLT
Hotararea 131 din 23.09.2010 cu privire la transformare posturi si aprobare Regulament de organizare si functionare pentru SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII
Hotararea 130 din 23.09.2010 cu privire la numire temporara in vederea exercitarii cu caracter temporar a functiei de conducere de Director general al Serviciului Judetean de Paza Olt
Hotararea 129 din 23.09.2010 cu privire la incetare contract individual de munca al Directorului Serviciului de Paza Olt
Hotararea 128 din 23.09.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita in centrele DGASPC
Hotararea 127 din 23.09.2010 plus anexe cu privire la modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale
Hotararea 126 din 23.09.2010 plus anexe cu privire la diminuare sume defalcate din TVA
Hotararea 125 din 23.09.2010 plus anexe cu privire la rectificarea buget propriu CJ Olt
Hotararea 124 din 23.09.2010 cu privire la A.T.O.P.
Hotararea 123 din 23.09.2010 cu privire la completare comisie de specialitate a CJ Olt
Hotararea 122 din 23.09.2010 cu privire la validare mandat consilier judetean - Badescu Ion
Hotararea 121 din 23.09.2010 cu privire la incetare mandat consilier judetean - Neacsa Gheorghe
Hotararea 120 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2010
Hotararea 119 din 12.08.2010 cu privire la distribuirea din depozite a produselor alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare alimentare in beneficiul persoanelor cele mai...
Hotararea 118 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la privind aprobarea contractarii unei finantari nerambursabile interne, in valoare de 10.000 mii lei pentru prefinantarea si cofinantarea...
Hotararea 117 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la organigrama, nr personal, stat functii, plan scolazire 2010-2011 si ROF pentru Scoala Populara de Arte si Meserii
Hotararea 116 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la trecerea unei constructii din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt, aflata in administrarea Serviciului Judetean de Ambulanta Olt..
Hotararea 115 din 12.08.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice pt persoane cu handicap
Hotararea 114 din 12.08.2010 cu privire la numire reprezentanti ai CJ Olt in calitate de membri si membri supleanti in Consiliile de administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi
Hotararea 113 din 12.08.2010 cu privire la constituire structura cu atributii specifice in domeniul managementului asistentei medicale
Hotararea 112 din 12.08.2010 cu privire la numire in functie publica de conducere de Director Executiv al Camerei Agricole Judetene Olt
Hotararea 108 din 12.08.2010 cu privire la infiintare Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti
Hotararea 107 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la organigrama, nr personal, stat functii pentru Camera Agricola Judeteana Olt
Hotararea 106 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la organigrama, nr personal, stat functii si ROF pentru Serviciul Judetean de Paza Olt
Hotararea 105 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la organigrama, nr personal, stat functii, nr functii publice si ROF pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt
Hotararea 103 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la organigrama, nr personal, stat functii si ROF pentru CJCPCTC Olt
Hotararea 102 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la organigrama, nr personal, stat functii si ROF pentru Muzeul Judetean Olt
Hotararea 100 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la organigrama, nr personal, stat functii si ROF pentru DGASPC Olt
Hotararea 99 din 12.08.2010 plus anexe cu privire la aprobare organigrama, nr de personal, stat functii, nr total de functii publice si pondere functii publice pe ctg pentru personalul CJ Olt
Anexa 2 la Hotararea 98 din 29.07.2010
Anexa 1 la Hotararea 98 din 29.07.2010
Hotararea 98 din 29.07.2010 cu privire la rectificare buget propriu
Hotararea 97 din 29.07.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice pentru persoane...
Hotararea 96 din 29.07.2010 cu privire la completarea art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 77/23.04.2010 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al judetului Olt...
Anexa la Hotararea 95 din 29.07.2010
Hotararea 95 din 29.07.2010 cu privire la darea in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt, a unor imobile din domeniul public
Hotararea 94 din 29.07.2010 cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Consiliul Judetean Olt si Asociatia ECOAssist, Institutia Prefectului - judetul Olt, Asociatia de tineret...
Hotararea 93 din 29.07.2010 cu privire la modificarea si completarea HCJ nr.49/24.04.2009
Anexa la Hotararea 92 din 24.06.2010
Hotararea 92 din 24.06.2010 cu privire la aprobarea Actului Aditional Nr. 4 (2/2010) la Contractul de Asociere intre Consiliul Judetean Olt si Clubul Sportiv „Aluminiu Alro” Slatina – Sectia Fotbal
Hotararea 91 din 24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului managementului asistentei medicale al unor unitati sanitare publice de la Directia de Sanatate Publica Olt la Consiliul Judetean Olt
Anexa 5g la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 5f la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 5e la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 5d la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 5c la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 5b la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 5a la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 5 la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 4 la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 3e la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 3d la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 3c la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 3b la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 3a la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 3 la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 2e la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 2d la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 2c la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 2b la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 2a la Hotararea 90 din 24.06.2010
Anexa 2 la Hotararea 90 din 24.06.2010 - pagina 2
Anexa 2 la Hotararea 90 din 24.06.2010 - pagina 1
Anexa 1 la Hotararea 90 din 24.06.2010
Hotararea 90 din 24.06.2010 cu privire la stabilire functii publice, infiintare Serviciu adoptii si postadoptii, aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si ROF pentru DGASPC Olt
Anexa la Hotararea 89 din 24.06.2010
Hotararea 89 din 24.06.2010 cu privire la rectificarea bugetului propriu pe anul 2010
Anexa la Hotararea 88 din 24.06.2010
Hotararea 88 din 24.06.2010 cu privire la actualizarea unor tarife de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean
Anexa la Hotararea 87 din 24.06.2010
Hotararea 87 din 24.06.2010 cu privire la structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt, cuantumul tarifelor aferente si modalitatile...
Hotararea 86 din 24.06.2010 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia CJ Olt pe anul 2010
Hotararea 85 din 24.06.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice...
Hotararea 84 din 24.06.2010 cu privire la stabilirea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Caminele Pentru Persoane Varstnice ...
Anexa la Hotararea 83 din 27.05.2010
Hotararea 83 din 27.05.2010 cu privire la modificarea HCJ nr. 46/25.03.2010 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren din domeniul privat al judetului Olt, fara licitatie publica
Hotararea 82 din 27.05.2010 cu privire la constituire comisie pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice a unei lucrari de interes local in orasul Scornicesti
Anexa la Hotararea 81 din 27.05.2010
Hotararea 81 din 27.05.2010 cu privire la trecerea unui teren din domeniul public, in domeniul privat al judetului Olt, aflat in administrarea DGASPC Olt si darea acestuia in folosinta gratuita...
Hotararea 80 din 27.05.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice pentru persoane...
Hotararea 79 din 27.05.2010 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea drumului III-3004 Trastenik-Orehovitza-drum III-137 si modernizarea DJ 544 Urzica - Stefan cel Mare, jud.Olt”
Hotararea 78 din 27.05.2010 cu privire la aprobarea proiectului „Imbunatatirea accesibilitatii in zona transfrontaliera Olt-Pleven prin reabilitarea DJ 543 Corabia-Izbiceni, jud.Olt si a drumului...
Anexa 3 la Hotararea 77 din 23.04.2010
Anexa 2 la Hotararea 77 din 23.04.2010
Anexa 1 la Hotararea 77 din 23.04.2010
Hotararea 77 din 23.04.2010 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al si transmiterea acestora fara plata, in proprietatea Manastirii „Buna Vestire” Gradinari - Olt
Anexa la Hotararea 76 din 23.04.2010
Hotararea 76 din 23.04.2010 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt
Anexa 1 la Hotararea 75 din 23.04.2010
Hotararea 75 din 23.04.2010 cu privire la revocarea HCJ nr. 30/25.02.2010 si repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit
Anexa 2 la Hotararea 74 din 23.04.2010
Anexa 1 la Hotararea 74 din 23.04.2010
Hotararea 74 din 23.04.2010 cu privire la revocarea HCJ nr.29/25.02.2010 si repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA
Hotararea 73 din 23.04.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita in centrele rezidentiale publice pentru persoane cu handicap
Anexa la Hotararea 72 din 23.04.2010
Hotararea 72 din 23.04.2010 cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 10.000 mii lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza..
Anexa la Hotararea 71 din 23.04.2010
Hotararea 71 din 23.04.2010 cu privire la dare iadministrare Serviciului Judetean de Paza Olt, a unor imobile din domeniul public al judetului Olt
Anexa la Hotararea 70 din 23.04.2010
Hotararea 70 din 23.04.2010 cu privire la aprobare inchiriere prin licitatie publica, a unui spatiu din domeniul public al judetului Olt
Anexa la Hotararea 69 din 23.04.2010
Hotararea 69 din 23.04.2010 cu privire la dare in administrare Centrului Militar Judetean Olt, a unor imobile din domeniul public al judetului Olt
Anexa la Hotararea 66 din 23.04.2010
Hotararea 66 din 23.04.2010 cu privire la acord parteneriat CJOLT si C.L. Draganesti-Olt
Anexa la Hotararea 65 din 23.04.2010
Anexa 2 la Hotararea 62 din 23.04.2010
Anexa 1 la Hotararea 62 din 23.04.2010
Hotararea 62 din 23.04.2010 cu privire la rectificarea bugetului propriu al CJ Olt pe anul 2010
Anexa 15 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 14 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 13 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 12 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 11 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 10 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 9 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 8 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 7 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 6 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 5 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 4 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 3 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 2 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Anexa 1 la Hotararea 61 din 23.04.2010
Hotararea 61 din 23.04.2010 cu privire la privind aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean Olt si a situatiilor financiare pe anul 2009
Hotararea 60 din 23.04.2010 cu privire la actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism
Hotararea 59 din 23.04.2010 cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de Director general al DGASPC Olt
Hotararea 58 din 23.04.2010 cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de Director executiv al Camerei Agricole Olt
Hotararea 57 din 23.04.2010 cu privire la aprobare rezultat final si aprobare proiect de management castigator la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Director..
Hotararea 55 din 25.03.2010 cu privire la privind aprobarea subproiectului de infiintare a unui Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc in comuna Sarbii Magura, judetul Olt
Hotararea 54 din 25.03.2010 cu privire la privind aprobarea subproiectului de infiintare a unui Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc in comuna Barasti, judetul Olt
Hotararea 53 din 25.03.2010 cu privire la privind aprobarea subproiectului de infiintare a unui Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc in comuna Cungrea, judetul Olt
Hotararea 52 din 25.03.2010 cu privire la modificarea si completarea Regulamentului privind acordarea „Titlului de Cetatean de Onoare al Judetului Olt”
Anexa la Hotararea 51 din 25.03.2010
Hotararea 51 din 25.03.2010 cu privire la actualizarea Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011
Hotararea 50 din 25.03.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita in centrele rezidentiale publice pentru persoane cu handicap pentru ...
Hotararea 49 din 25.03.2010 cu privire la delegare atributii Director executiv al Camerei Agricole Judetene Olt
Anexa 5 la Hotararea 48 din 25.03.2010
Anexa 4 la Hotararea 48 din 25.03.2010
Anexa 3 la Hotararea 48 din 25.03.2010
Anexa 2 la Hotararea 48 din 25.03.2010 - pagina 2
Anexa 2 la Hotararea 48 din 25.03.2010 - pagina 1
Anexa 1 la Hotararea 48 din 25.03.2010
Hotararea 48 din 25.03.2010 cu privire la stabilire functii publice pentru DGASPC Olt
Hotararea 47 din 25.03.2010 cu privire la aprobare inchiriere prin licitatie publica, a unor spatii din domeniul public al judetului Olt
Hotararea 46 din 25.03.2010 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren din domeniul privat al judetului Olt, fara licitatie publica
Hotararea 45 din 25.03.2010 cu privire la darea in folosinta gratuita a unor spatii din domeniul public al judetului
Hotararea 44 din 25.03.2010 cu privire la organizarea si functionarea UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt” – UIP 1
Hotararea 43 din 25.03.2010 cu privire la aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Olt-Eco” pe anul 2010
Hotararea 42 din 25.03.2010 cu privire la aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Oltul” pe anul 2010
Hotararea 41 din 25.03.2010 cu privire la aprobarea contributiei CJ Olt la bugetele de venituri si cheltuieli ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Biroului Regional de ...
Hotararea 40 din 25.03.2010 cu privire la modificarea HCJ nr.122/28.10.2008
Hotararea 39 din 25.03.2010 cu privire la aprobarea cotizatiei CJ Olt la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania pentru 2010
Hotararea 38 din 25.03.2010 cu privire la aprobarea cotizatiei judetului Olt la Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E) pentru anul 2010
Anexa la Hotararea 37 din 25.03.2010
Hotararea 37 din 25.03.2010 cu privire la insusirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal existent
Anexa la Hotararea 36 din 25.03.2010
Hotararea 36 din 25.03.2010 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Anexa la Hotararea 35 din 25.03.2010
Hotararea 35 din 25.03.2010 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Anexa la Hotararea 34 din 25.03.2010
Hotararea 34 din 25.03.2010 cu privire la insusirea propunerii de incadrare a unui drum local in categoria de drumuri comunale
Hotararea 33 din 25.02.2010 cu privire la A.T.O.P.
Anexa la Hotararea 32 din 25.02.2010
Hotararea 32 din 25.02.2010 cu privire la structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt, cuantumul tarifelor aferente si modalitatile...
Anexa 3 la Hotararea 31 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 3 la Hotararea 31 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 2 la Hotararea 31 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 2 la Hotararea 31 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 1 la Hotararea 31 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 1 la Hotararea 31 din 25.02.2010 - pagina 1
Hotararea 31 din 25.02.2010 cu privire la aprobarea utilizarii fondului de rulment pe anul 2010
Anexa la Hotararea 30 din 25.02.2010
Hotararea 30 din 25.02.2010 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010
Anexa 2 la Hotararea 29 din 25.02.2010
Anexa 1 la Hotararea 29 din 25.02.2010
Hotararea 29 din 25.02.2010 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale si pentru echilibrarea bugetelor locale
Anexa 12 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 11 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 10 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 10 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 9 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 9 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 8 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 8 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 7 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 7 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 6 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 5b6 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 5b6 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 5b5 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 5b5 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 5b4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 5b4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 5b3 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 5b3 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 5b2 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 5b2 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 5b1 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 5b1 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 5a6 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 5a5 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 5a4 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 5a3 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 5a2 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 5a1 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 5 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 7
Anexa 4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 6
Anexa 4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 5
Anexa 4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 4
Anexa 4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 3
Anexa 4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 2
Anexa 4 la Hotararea 28 din 25.02.2010 - pagina 1
Anexa 3 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 2 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Anexa 1 la Hotararea 28 din 25.02.2010
Hotararea 28 din 25.02.2010 cu privire la aprobarea bugetului propriu al CJ Olt pentru anul 2010
Anexa la Hotararea 27 din 25.02.2010
Hotararea 27 din 25.02.2010 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat pentru „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii pentru caminul de batrani, orasul Bals...
Hotararea 26 din 25.02.2010 cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii pentru caminul de batrani, orasul Bals, judetul Olt”
Anexa 5 la Hotararea 25 din 25.02.2010
Anexa 4 la Hotararea 25 din 25.02.2010
Anexa 3 la Hotararea 25 din 25.02.2010
Anexa 2 la Hotararea 25 din 25.02.2010
Anexa 1 la Hotararea 25 din 25.02.2010
Hotararea 25 din 25.02.2010 cu privire la infiintarea Camerei Agricole Judetene Olt
Hotararea 24 din 25.02.2010 cu privire la constituire comisie de concurs si comisie de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director...
Hotararea 23 din 25.02.2010 cu privire la constituire comisie de concurs si comisie de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director...
Hotararea 22 din 25.02.2010 cu privire la suspendare, modificare si incetare suspendare raport de serviciu
Anexa 3 la Hotararea 21 din 25.02.2010
Anexa 2 la Hotararea 21 din 25.02.2010
Anexa 1 la Hotararea 21 din 25.02.2010
Hotararea 21 din 25.02.2010 cu privire la dare in folosinta gratuita a unor imobile aflate in proprietatea publica a judetului Olt
Hotararea 20 din 25.02.2010 cu privire la completarea componentei Consiliului de Administratie al Scolii Populare de Arte si Meserii
Hotararea 19 din 25.02.2010 cu privire la actualizarea componentei Comisiei de reconstituire a vechimii in munca
Hotararea 18 din 25.02.2010 cu privire la actualizarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Olt
Hotararea 17 din 28.01.2010 cu privire la darea in folosinta gratuita catre Episcopia Slatinei si Romanatilor, a unui teren din domeniul privat al judetului Olt si din administrarea DGASPC Olt
Hotararea 16 din 28.01.2010 cu privire la trecerea unor spatii din domeniul public al judetului Olt si din administrarea CJ Olt in domeniul public al statului si in administrarea MAI pentru IPJ Olt
Hotararea 15 din 28.01.2010 cu privire la schimbare sediu pentru „Scoala Populara de Arte si Meserii”
Anexa 1 la Hotararea 14 din 28.01.2010
Hotararea 14 din 28.01.2010 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat - Port Corabia
Anexa 1 la Hotararea 13 din 28.01.2010
Hotararea 13 din 28.01.2010 cu privire la Proiect Port Corabia
Anexa la Hotararea 12 din 28.01.2010
Hotararea 12 din 28.01.2010 cu privire la aprobare CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii...
Hotararea 11 din 28.01.2010 cu privire la incetarea contractului de management al Directorului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt
Hotararea 10 din 28.01.2010 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe anul 2009
Hotararea 9 din 28.01.2010 cu privire la stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala pe anul 2010
Hotararea 8 din 28.01.2010 cu privire la aprobarea sprijinului material sau financiar sub forma fondului de urgenta si a sprijinului financiar constand in plata costurilor de regie si/sau hrana...
Hotararea 7 din 28.01.2010 cu privire la stabilirea costului anual pentru o persoana cu handicap ingrijita in centrele rezidentiale publice
Hotararea 6 din 28.01.2010 cu privire la stabilirea costului anual pentru un copil sau tanar care beneficiaza de protectie speciala pe anul 2010
Hotararea 5 din 28.01.2010 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana varstnica ingrijita in caminele pentru persoane varstnice, pentru anul 2010
Hotararea 4 din 28.01.2010 cu privire la inlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protectia Copilului Olt
Hotararea 3 din 28.01.2010 cu privire la completare comisie de specialitate pe domenii de activitate a CJ Olt
Hotararea 2 din 28.01.2010 cu privire la validare mandat de consilier judetean - Pruna Toma
Hotararea 1 din 28.01.2010 cu privire la incetare mandat de consilier judetean - Nuta Marilena
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei